2

Phung Njêh Tât Ta Ƀon Ƀêtlêhem

1Rnôk bu deh ma Brah Yêsu tâm ƀon Ƀêtlêhem tâm n'gor Yuđa rnôk hđăch Hêrôt, geh phung njêh bơh luh nar tât ta ƀon Yêrusalem, jêh ri ôp: 2"Ta ntŭk hđăch Yuđa mhe deh? Yorlah hên saơ jêh mbing păng tă bơh lơ jêh ri hên văch mbah ma Păng." 3Tơlah hđăch Hêrôt tăng lư nau nây, păng jêh ri lĕ rngôch ƀon Yêrusalem geh nau rŭng răng dadê. 4Păng rgum lĕ rngôch phung n'gâng kan kôranh ƀư brah, nđâp ma phung kôranh nchih samƀŭt, jêh ri ôp ma khân păng ta ntŭk bu deh ma Brah Krist. 5Khân păng plơ̆ lah: "Ta ƀon Ƀêtlêhem tâm n'gor Yuđa; yorlah kôranh nơm mbơh lor nchih jêh pô aơ:
6'Jêh ri may, hơi ƀon Ƀêtlêhem, tâm n'gor Yuđa.
 Na nê̆ may mâu jêng ƀon jê̆ lơn ôh đah lĕ ƀon toyh tâm n'gor Yuđa.
 Yorlah tă bơh may yơh mra luh du huê kôranh toyh.
 Păng mra jêng rmăk biăp phung Israel, mpôl băl gâp.'"
7Pôri Hêrôt kuăl phung njêh ma nau ndâp. Păng ôp n'hêl nanê̆ ndah jŏ mbing hŏ mpơl jêh. 8Hđăch đă khân păng hăn ta ƀon Ƀêtlêhem, jêh ri păng ntăm ma khân păng: "Hăn hom jêh ri ôp joi nanê̆ kon se jê̆ nây, jêh ri tơlah khân may saơ Păng, mbơh an ma gâp gĭt. Gâp mra hăn mbah ma păng tâm ban lĕ." 9Jêh khân păng tăng nau hđăch Hêrôt lah, khân păng hăn ro; aơ, mbing khân păng saơ tă bơh luh nar hăn pa năp khân păng, tât jêh ri gŭ tham klơ ntŭk kon se jê̆ nây. 10Tơlah khân păng saơ mbing nây khân păng răm maak ngăn. 11Jêh ri khân păng lăp tâm ngih, khân păng saơ kon se jê̆ ndrel mê̆ Păng, H'Mari. Khân păng chon mon mbah tra năp kon se jê̆ nây jêh ri pơk hip. Khân păng nhhơr ma kon se jê̆ nây ma mah, dak si ƀâu kah, jêh ri dak si tăng. 12Jêh ri Brah Ndu mbơh ma khân păng tâm nau mbơi mâu ăn khân păng sĭt ma hđăch Hêrôt ôh. Pôri khân păng plơ̆ sĭt ma n'gor khân păng nơm trong êng.

Nau Du Ta N'gor Êjip

13Jêh phung njêh sĭt, geh du huê tông păr Kôranh Brah mpơl tâm nau mbơi ma Y-Yôsep jêh ri lah ma păng: "Dâk hom may djôt kon se jê̆ jêh ri mê̆ Păng, hăn du ta n'gor Êjip, jêh ri may mra gŭ ta nây tât gâp mra ngơi ma may; yorlah hđăch Hêrôt mra joi kon se jê̆ ŭch nkhĭt lơi Păng." 14Pôri Y-Yôsep dâk dôl măng, sŏk kon se jê̆ jêh ri mê̆ Păng. Khân păng du ta n'gor Êjip. 15Khân păng gŭ ta nây tât hđăch Hêrôt khĭt. Pôri nanê̆ jêh nau Kôranh Brah lah đah bâr mbung kôranh nơm mbơh lor pô aơ: "Gâp kuăl jêh Kon gâp ngluh tă bơh n'gor Êjip."
16Tơlah hđăch Hêrôt gĭt ma phung njêh mưch ma păng, păng ji nuih hâu ngăn, jêh ri păng đă bu nkhĭt lơi lĕ rngôch phung kon se jê̆ bu klâu tâm ƀon Ƀêtlêhem jêh ri lam n'gor nây, ntơm bơh jê̆ tât bar năm. Păng kơp năm ntơm bơh nar phung njêh mbơh ma Păng. 17Pôri nanê̆ jêh nau kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi pô aơ:
18"Bu tăng bâr nter tâm ƀon Rama.
 Geh nau nhhiăng nhĭm jêh ri nau vơh vơl.
 H'Rachel nhhiăng nhĭm ma phung kon păng.
 Jêh ri păng mâu blau bah ôh nau klâng, yor khân ôbăl hŏ khĭt jêh."
19Ƀiălah jêh hđăch Hêrôt khĭt geh du huê tông păr ueh Kôranh Brah mpơl tâm nau mbơi ma Y-Yôsep ta n'gor Êjip jêh ri lah ma păng: 20"Dâk hom may djôt kon se jê̆ jêh ri mê̆ Păng plơ̆ sĭt hom ma bri Israel, yorlah phung ŭch nkhĭt kon se jê̆ nây hŏ khĭt jêh." 21Y-Yôsep dâk, sŏk kon se jê̆ jêh ri mê̆ Păng, Păng plơ̆ ta bri Israel. 22Ƀiălah tơlah păng gĭt ma Y-Arkêlôs jêng hđăch chiă uănh n'gor Yuđa ntrok hđăch Hêrôt, mbơ̆ păng, Y-Yôsep klach sĭt ta bri nây, yorlah Brah Ndu mbơh ma păng tâm nau mbơi, păng hăn gŭ tâm n'gor Galilê. 23Jêh tât ta nây păng gŭ tâm ƀon, amoh ƀon nây Nasaret. Pôri n'hêl nanê̆ ngăn nau kôranh nơm mbơh lor lah jêh pô aơ: "Bu tâm amoh Păng bunuyh ƀon Nasaret."