4

Lơi Hôm Ƀư Tĭng Nâm Nau Bunuyh Kơnh Ôh

1Pôri, nâm bu Brah Krist hŏ dơn jêh nau rêh ni tâm nglay săk, ăn khân may tâm ban lĕ geh nau mĭn nây, yorlah mbu nơm dơn jêh nau rêh ni tâm nglay săk, păng lôch jêh đah nau tih, 2gay ma dôl gŭ rêh tâm nglay săk, mâu hôm rêh tĭng nâm bunuyh kơnh ôh, ƀiălah tĭng nâm Brah Ndu ŭch. 3Găp jêh ƀư kơt kăl e tĭng nâm nau phung bu năch ŭch, dôl ƀư nau tih ƀơ̆ ƀơch, nau kơnh, nhŭl ndrănh, nau nhêt sa rlau keh, jêh ri nau mbah ma rup brah ƀơ̆ mhĭk. 4Khân păng hih rhâl jêh ri ngơi nau mhĭk ma khân may, yorlah khân may mâu tĭng ndô̆ nau ƀơ̆ ƀơch rlau keh ndrel ma khân păng. 5Khân păng mra mbơh ma nơm kâp phat dôih ma phung rêh jêh ri phung khĭt. 6Yor nây nau mhe mhan ueh bu mbơh jêh ma phung khĭt, gay ma jêh phat dôih khân păng kơt nâm bu bunuyh tâm nglay săk, khân păng gŭ rêh tâm huêng tĭng nâm Brah Ndu.

Nau Njrăng Nau Rŏng Jêh Ri Kan Phung Chroh

7Nau dăch lôch ma lĕ rngôch ntil ndơ êp jêh. Pôri ăn khân may gĭt mĭn jêh ri blau njrăng ma nau mbơh sơm. 8Rplay khlay ngăn, ăn khân may geh nau tâm rŏng ktang ndrăng khân may, yorlah nau rŏng nkŭm âk nau tih. 9Tâm rom hom ndrăng khân may, lơi ngơi ƀŭk dŭk suyh ôh. 10Nâm bu phung ueh kơl pă nau yô̆ Brah Ndu ăn, ăn ăp nơm tâm phung khân may blau dŏng nau yô̆ khân may geh jêh bơh Brah Ndu kơl phung êng. 11Tơlah du huê ngơi, ăn păng ngơi nâm bu mbơh nau ngơi rêh tă bơh Brah Ndu. Tơlah du huê pah kan, ăn păng pah kan ma nau ktang Brah Ndu ăn, gay ma Brah Ndu geh nau tâm rnê ma Yêsu Krist tâm lĕ rngôch ndơ. Ma Brah Krist yơh geh nau chrêk rmah jêh ri nau brah tâm lĕ rngôch rnôk. Amen!

Nau Nti Ma Phung Dơn Nau Rêh Ni Yor Nau Chroh

12Hơi phung gâp rŏng, tơlah khân may gŭ ta nklang ŭnh năk nau rlong uănh, lơi ta khân may ndrŏt ôh nâm bu nau hih rhâl tât ma khân may. 13Ƀiălah maak hom khân may tâm nau rêh ni khân may dơn ndrel ma Brah Krist, gay ma tâm nar chrêk rmah Păng mra tâm mpơl, khân may mra geh nau răm jêh ri nau maak ngăn. 14Tơlah bu suai rak khân may yor amoh Brah Krist, khân may geh nau răm maak yơh, yorlah nau chrêk rmah jêh ri Brah Huêng Ueh Brah Ndu gŭ tâm khân may. 15Lơi ăn du huê tâm phung khân may dơn nau rêh ni yor păng jêng nơm nkhĭt bunuyh, mâu lah nơm ntŭng, mâu lah nơm ƀư ƀai, mâu lah nơm lăp tâm kan bu êng ôh; 16ƀiălah tơlah du huê dơn nau rêh ni yor păng jêng phung Brah Krist, lơi ăn păng bêk ôh, ƀiălah yor nây ăn păng tâm rnê ma Brah Ndu. 17Yorlah tât jêh mông nau phat dôih mra ntơm ma ngih Brah Ndu; pôri, tơlah păng ntơm đah phung he, moh mra jêng nau dăch dŭt ma phung mâu tông nau mhe mhan ueh Brah Ndu? 18Jêh ri: "Tơlah phung sŏng tâm rklaih ma nau jêr moh mra jêng ma phung mhĭk jêh ri ma phung tih?" 19Pôri ăn phung dơn nau rêh ni tĭng nâm Brah Ndu ŭch ƀư nau ueh jêh ri jao huêng khân păng ma nơm rhăk răp jăp.