3

Nau Vay Ndrăng Ur Sai

1Hơi phung bu ur, ăn tông bâr ma sai khân ay, gay ma tơlah geh ƀaƀă sai mâu tông ma nau ngơi, phung bu ur mra dơi đah khân păng, mâu di knŏng nau ngơi ôh, ƀiălah ma nau gŭ ngao krao sach ueh, 2yorlah khân păng saơ nau khân may gŭ ngau ueh jêh ri klach. 3Lơi ta khân ay may n'hĭ nkrơ̆ padih nâm bu păch sŏk, mblum ma mah mâu lah ma kho ao khân ay soh. 4Ƀiălah joi hom nau tâm rnglăp tâm trôm ndâp tâm nuih n'hâm nau kloh mâu blau rai lôch tâm huêng rdơ̆ jêh ri đăp mpăn. Nau aơ jêng rnoh khlay ta năp Brah Ndu. 5Nâm nđĕ yơh kăl e phung bu ur kloh ueh kâp gân tâm Brah Ndu ndrăp khân păng nơm. Khân păng tông ma sai khân păng. 6Nâm bu H'Sara tông ma Y-Abraham jêh ri kuăl ma păng kôranh păng. Tơlah khân ay ƀư ueh jêh ri mâu geh du ntil nau klach ƀư uh ah khân ay, khân ay jêng kon bu ur H'Sara yơh.
7Mpeh ma khân may tâm ban lĕ, hơi phung sai, ăn khân may tâm mpơl nau gĭt rbăng tâm nau khân may gŭ ndrel ma ur khân may nâm bu đah phung rdja lơn. Yơk ma khân păng, yorlah khân păng tâm ban lĕ mra dơn ndrel ma khân may nau rêh bơh nau yô̆ gay lơi ăn geh nau buay ma nau khân may mbơh sơm.

Nau nti ma nau rŏng, nau đăp mpăn jêh ri nau srôih

8Jêh ri ăn lĕ rngôch khân may geh nau mĭn tâm ban jêh ri geh du nuih n'hâm, bêng ma nau tâm rŏng ndrăng oh nâu, nau blau yô̆ jêh ri nau dêh rhêt. 9Lơi ta mplơ̆ nau mhĭk, ma nau mhĭk bu ôh, mâu lĕ mplơ̆ sĭt nau rtăp rak ma nau bu rtăp rak lĕ; ƀiălah ăn mŏt ton hom yorlah nau nĕ Brah Ndu kuăl jêh khân may, gay ma khân may dơi dơn nau mŏt ton. 10Yorlah:
 "Tơlah mbu nơm ŭch rŏng ma nau rêh jêh ri saơ nar ueh maak, ăn păng nkân mpiăt păng lơi ngơi nau mhĭk.
 Jêh ri trôm mbung păng lơi ngơi nau Ndơm.
11Ăn păng tĭt ngai, bơh nau ƀai, jêh ri ƀư nau ueh ăn păng joi nau đăp mpăn jêh ri tĭng ndô̆.
12Yorlah măt Kôranh Brah uănh ta phung sŏng srăng.
 Jêh ri tôr Păng kâp iăt ma nau khân păng mbơh sơm ƀiălah muh măt Kôranh Brah mra rle rdâng đah phung ƀư mhĭk".
13Tơlah khân may duh nđơr ma nau ueh, mbu mra ƀư mhĭk ma khân may? 14Ƀiălah tơlah khân may dơn nau rêh ni yor nau sŏng, khân may geh nau ueh maak yơh. Lơi klach ma nau khân păng klach, jêh ri lơi ƀư uh ah ôh, 15ƀiălah ăn khân may yơk ma Brah Krist jêng Kôranh Brah ƀư kloh tâm nuih n'hâm khân may. Ăn khân may gŭ njrăng ƀaƀơ gay dơi plơ̆ lah ma nau yơk jêh ri nau rdơ̆ ma mbu nơm ôp ăn gĭt ma nau khân may kâp gân. 16Ăn khân may geh nuih n'hâm ueh sŏng, gay ma phung nchơt ma nau khân may gŭ ngao krao sach ueh tâm Brah Krist mra geh nau prêng dôl khân păng nchơt pô nây. 17Yorlah tơlah Brah Ndu ŭch pô nây, nau bu dơn nau rêh ni yor nau păng ƀư ueh jêng ueh lơn ma dơn nau rêh ni yor nau păng ƀư mhĭk.
18Brah Krist tâm ban lĕ dơn jêh du tơ̆ nau rêh ni yor nau tih. Păng nơm sŏng tâm tang ma phung mâu sŏng ôh, gay ma njŭn leo he ma Brah Ndu. Bu nkhĭt jêh Păng tâm nglay săk, ƀiălah tâm huêng Păng dâk rêh jêh. 19Tâm huêng nây lĕ Păng hăn mbơh jêh ma phung huêng bu krŭng jêh. 20Phung nây kăl e rĭ mâu tông ôh, tơlah Brah Ndu srôih jŏ ndrel khân păng tâm rnôk Y-Nôê, dôl păng ƀư du mlâm kŭmpăn. Tâm kŭmpăn nây geh knŏng djê̆ bunuyh dơi klaih bơh dak, nâm bu ntĭt, knŏng pham nuyh. 21Dak nây jêng tâm ntĭt ma nau ƀaptem, dơi tâm rklaih khân may aƀaơ, mâu di nau ƀư kloh nau ƀơ̆ săk jăn ôh, ƀiălah nau nuih n'hâm sŏng ueh, plơ̆ lah ta năp Brah Ndu, ma nau Yêsu Krist dâk rêh, 22nơm hao jêh ta klơ trôk jêh ri gŭ pama Brah Ndu. Phung tông păr ueh, phung chiă uănh, jêh ri phung brah lăp tâm păng dadê jêh.