1

Nau Yêsu Krist Tâm Mpơl

1Nau Yêsu Krist tâm mpơl tĭng nâm Brah Ndu jao, gay ma păng mpơl ma phung oh mon Păng nau mra tât gơnh, Păng ăn du huê tông păr ueh Păng mbơh tâm mpơl ma oh mon Păng, Y-Yôhan. 2Nơm hŏ mbơh ngăn jêh ma Nau Brah Ndu Ngơi ma nau Yêsu Krist mbơh, nđâp ma lĕ nau păng hŏ saơ jêh. 3Ueh maak yơh mbu nơm uănh jêh ri tăng nau ngơi mbơh lor aơ, jêh ri mbu nơm djôt prăp nau bu nchih jêh ta aơ; yorlah rnôk dăch tât.

Samƀŭt Njuăl Ma Pơh Phung Ngih Brah Ndu Tâm N'gor Asi

4Y-Yôhan nchih samƀŭt njuăl ma phung pơh ngih Brah Ndu tâm n'gor Asi: Ăn geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn ma khân may tă bơh Nơm jêng aƀaơ aơ, Nơm hŏ jêng jêh, jêh ri Nơm mra văch, jêh ri bơh pơh Brah Huêng Ueh gŭ panăp sưng hđăch Păng, 5jêh ri bơh Brah Yêsu Krist, Nơm mbơh ma nau răp jăp, Nơm deh lor bơh phung khĭt, jêh ri kôranh ma phung hđăch ta neh ntu. Ma Păng yơh Nơm rŏng ma he, jêh ri tâm rklaih jêh he ma nau tih ma mham Păng nơm,
6Jêh ri njêng he du ƀon bri hđăch, phung kôranh ƀư brah ma Brah Ndu, Mbơ̆ Păng, ma Păng yơh ăn nau chrêk rmah jêh ri nau brah ƀaƀơ n'ho ro! Amen.
7Aơ, Păng văch ndrel ma ndâr tŭk, jêh ri lĕ rngôch măt bu saơ Păng nđâp ma phung hŏ tă ntâp Păng jêh ri lĕ rngôch băl mpôl ta neh ntu mra nhĭm nhhiăng yor Păng nanê̆. Amen!
8"Gâp jêng Alpha jêh ri Ômêga." Kôranh Brah Ndu lah: "Nơm jêng aƀaơ aơ Nơm jêng jêh, jêh ri Nơm mra văch, Nơm Brah Lơn."

Nau Y-Yôhan Saơ Tâm Kô Dak Patmôs

9Gâp, Y-Yôhan, nâu khân may, jêh ri nơm dơn ndrel ma khân may nau rêh ni, ƀon bri hđăch jêh ri nau srôih tâm Yêsu Krist gŭ tâm kôdak bu rnha Patmôs yor Nau Brah Ndu Ngơi jêh ri nau Brah Yêsu mbơh.
10Gâp gŭ tâm Huêng Brah ta nar Kôranh Brah, jêh ri gâp tăng pakơi gâp du bâr ktang nâm bu bâr du mlâm nŭng. 11Păng lah: "Nchih tâm du ndrom samƀŭt moh nau may saơ jêh ri njuăl ma phung pơh ngih Brah Ndu, ta ƀon Êphêsô, ta ƀon Smirna, ta ƀon Pergam, ta ƀon Thiatir, ta ƀon Sardis, ta ƀon Philađelphi, jêh ri ta ƀon Laođisê."
12Pôri gâp n'gĭl uănh pakơi gay gĭt mâm bâr ngơi ma gâp. Tơlah gâp n'gĭl uănh, gâp saơ pơh mlâm jâng jrêng mah, 13jêh ri ta nklang jâng jrêng ri geh du huê tâm ban ma Kon Bunuyh, soh ao jâr jong, jêh ri vân bok mah ta ntang ntơh. 14Bôk jêh ri sŏk păng nglang nâm bu rsau biăp nglang nâm bu pler; măt păng jêng nâm bu mpiăt ŭnh, 15jâng păng nâm bu kông dŭm duh hŏ ƀư kloh jêh tâm ŭnh năk toyh, jêh ri bâr păng jêng nâm bu n'gôr dak toyh; 16ti ma păng djôt pơh rplay mănh, geh du mlâm đao gưm mplônh măt bar luh tă bơh trôm mbung păng, jêh ri muh măt păng jêng tâm ban ma nar nchrat ma lĕ nau ktang păng.
17Tơlah gâp saơ Păng, gâp chalôt ta jâng păng nâm bu khĭt. Păng pah gâp ma ti ma păng jêh ri lah: "Lơi klach ôh, Gâp jêng Nơm lor lơn, Nơm nglĕ dŭt, 18jêh ri Nơm rêh; Gâp hŏ khĭt, jêh ri aƀaơ, Gâp rêh n'ho ro, Gâp djôt khŏa nau khĭt jêh ri Ƀon Phung Khĭt.
19Pôri nchih hom nau may hŏ saơ jêh, nau geh jêh, jêh ri nau mra tât kăndơ̆. 20Nau ndâp ma pơh rplay mănh may saơ jêh tâm ti ma gâp, jêh ri pơh mlâm jâng jrêng mah, pơh rplay mănh nây jêng pơh nuyh tông păr ueh ma pơh rplay phung ngih Brah Ndu, jêh ri pơh mlâm jâng jrêng jêng pơh phung ngih Brah Ndu.