4

Cũai Ca Atỡng Ŏ́c Tỡ Pĩeiq

1Raviei Yiang Sursĩ atỡng raloaih lứq, toâq dỡi ntun bữn cũai táh ngê sa‑âm Yê-su Crĩt, chơ alới ĩt ngê máh yiang dốq raphếq ễn. Cớp alới puai ngê máh yiang sâuq ki. 2Alới ca táq nan sâng ễq cũai canŏ́h pai alới atỡng pĩeiq, ma tễ ŏ́c lứq alới atỡng moang ŏ́c lauq. Mứt pahỡm alới tỡ bữn chanchớm ễ táq ranáq o, samoât noau apat toâq tac cutâu ngưr. 3Alới pai tỡ o ĩt lacuoi. Cớp alới atỡng tỡ o cha sa‑ữi ramứh crơng sana. Ma Yiang Sursĩ tễng dũ ramứh crơng sana yỗn máh cũai sa‑âm án, cớp yỗn alới dáng ŏ́c pĩeiq tễ án. Têq alới cha cớp sa‑ỡn án. 4Dũ ramứh Yiang Sursĩ khoiq tễng la o nheq. Têq hái roap cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ tễng crơng sana ki yỗn hái. 5Cỗ nhơ tễ parnai Yiang Sursĩ pai, cớp cỗ nhơ tễ hái câu sa‑ỡn án, ngkíq dũ ramứh crơng sana la o yỗn hái cha.

Ranáq Ti-muthê Táq

6Khân mới atỡng dũ ramứh nâi yỗn sễm ai hái dáng, ki mới táq ranáq o yỗn Yê-su Crĩt. Ngkíq ŏ́c mới sa‑âm cớp ngê o mới puai chứm siem raviei mới yỗn toâr achỗn. 7Mới chỗi tamứng máh ŏ́c noau nsũar tâng dỡi nâi ca tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Cớp chỗi tamứng máh tampân tiaq ariang ayoaq thâu dốq atỡng. Ma o lứq mới rien níc tễ ngê Yiang Sursĩ yỗn mứt pahỡm mới sa‑âm pacái lứq ễn. 8Khân hái téh ễp rien yỗn tỗ hái cỡt bán rêng, ŏ́c nâi bữn kia bĩq. Ma khân hái téh ễp rien ngê Yiang Sursĩ yỗn mứt hái cỡt pacái lứq ễn, ŏ́c nâi bữn kia yỗn dỡi tamoong sanua cớp dỡi ntun tê. 9Ŏ́c nâi la pĩeiq lứq. O yỗn cũai roap ĩt cớp sa‑âm samoât samơi. 10Ngkíq hái táq cutóng lứq cớp tampỗr ễ táq ranáq o, yuaq hái sa‑âm Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái níc. Cớp án chuai amoong nheq tữh cũai ca sa‑âm án samoât samơi.
11Máh ŏ́c nâi cứq ớn mới patâp cớp atỡng raloaih lứq yỗn cũai canŏ́h. 12Chỗi táq yỗn cũai canŏ́h ayê ra‑ac mới cỗ tian mới la cũai póng. Ma cóq mới cỡt ngôl yỗn cũai sa‑âm la neq: Cóq mới atỡng o níc, cóq mới ỡt khũn phễp níc, cóq mới ayooq níc cũai canŏ́h, cóq mới sa‑âm samoât samơi, cớp cóq mới bữn mứt pahỡm tỡ bữn lôih ntrớu. 13Bo cứq tỡ yũah toâq, cóq mới doc níc parnai Yiang Sursĩ yỗn cũai canŏ́h sâng, cớp cóq mới atỡng patâp alới. 14Mới chỗi nguai tễ máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn mới bo cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai Yiang Sursĩ chuai yỗn mới bữn máh ramứh ki, cớp bo cũai sốt tâng tỗp sa‑âm satoaq atĩ tâng tỗ mới.
15Dũ ramứh Yiang Sursĩ khoiq chuai yỗn mới bữn, cóq mới táq cutóng nheq rangứh. Ngkíq dũ náq cũai têq dáng mới cỡt o cartuon achỗn. 16Cóq mới nhêng o mứt pahỡm mới, cớp cóq mới nhêng o máh ngê mới atỡng. Khân mới táq ngkíq, Yiang Sursĩ lứq chuai amoong mới cớp máh cũai ca tamứng parnai mới tê.