3

Cũai Táq Ranáq Tâng Tỗp Sa‑âm

1Santoiq nâi la pĩeiq lứq: Khân cũai aléq chanchớm yoc ễ cỡt sốt tâng tỗp sa‑âm, cũai ki chanchớm ễ táq ranáq o. 2Cũai ễ cỡt sốt tâng tỗp sa‑âm cóq án táq yỗn cũai canŏ́h tỡ têq tếq án. Cóq án bữn ống muoi lám lacuoi. Cóq án dáng tutuaiq máh ramứh toâq pỡ án. Cóq án dáng rabán o tỗ án bữm. Cóq án ỡt mantoat o. Cóq án dáng roap tamoi. Cóq án dáng atỡng raloaih. 3Cóq án chỗi ham blŏ́ng. Cóq án tỡ bữn coâp khlốh mứt. Ma cóq án khũn phễp, cớp tỡ bữn coâp nsóq. Cóq án chỗi ham práq. 4Cớp cóq án dáng radững o dống sũ án, dŏq máh con án têq trĩh cớp yám noap án. 5Khân án tỡ dáng radững o dống sũ án bữm, nŏ́q têq án radững o máh tỗp sa‑âm Yiang Sursĩ. 6Cũai mbỡiq sa‑âm Yê-su Crĩt, chỗi yỗn án cỡt sốt tâng tỗp sa‑âm. Cŏh lơ án bữn mứt pahỡm yoc ỗt, chơ Yiang Sursĩ táq án machớng Yiang Sursĩ táq yiang Satan tê. 7Ma cũai cỡt sốt tâng tỗp sa‑âm, cóq bữn dếh cũai tỡ yũah sa‑âm noap án la cũai o. Khân tỡ bữn ngkíq, cŏh lơ án cỡt casiet cớp chuat tâng rabang yiang Satan.
8Máh cũai ễ rachuai ranáq cũai sốt tâng tỗp sa‑âm, cóq alới bữn mứt sangcún tê. Cóq alới chỗi táq ntỡng santoiq bambar. Cóq alới chỗi ham blŏ́ng. Cóq alới chỗi ham práq. 9Cớp cóq alới yống pacái máh ŏ́c pĩeiq alới sa‑âm Yê-su Crĩt, ariang Yiang Sursĩ khoiq yỗn alới dáng chơ. Cóq alới bữn mứt pahỡm tỡ bữn tếq tỗ bữm. 10Nhũang alới ễ mut táq ranáq tâng tỗp sa‑âm, cóq anhia chim alới voai. Khân cũai canŏ́h tỡ bữn tếq alới, ki têq alới mut táq ranáq ki.
11Machớng ki tê, lacuoi alới cóq bữn mứt khũn. Cóq alới chỗi voŏq sâuq cũai canŏ́h. Cóq alới dáng rabán o tỗ alới bữm. Cớp cóq alới táq yỗn cũai canŏ́h têq noap alới.
12Cũai rachuai ranáq tâng tỗp sa‑âm, cóq alới bữn ống muoi lám lacuoi. Cớp cóq alới têq radững o con acái cớp dống sũ alới. 13Khân alới táq ranáq o dŏq rachuai yớu, ngkíq cũai canŏ́h yám noap alới, cớp mứt pahỡm alới cỡt clŏ́q lứq dŏq táq ranáq Yê-su Crĩt, yuaq alới sa‑âm lứq án.

Cỗ Nŏ́q Phau-lô Patâp Ti-muthê?

14Sanua cứq chĩc choâiq thỡ nâi cơiq yỗn mới, ma tỡ bữn dũn noâng cứq chanchớm ễ toâq pỡ mới. 15Ma khân cứq toâq cro, choâiq thỡ nâi atỡng yỗn mới dáng tễ con acái Yiang Sursĩ cóq táq ntrớu. Máh con acái nâi la tỗp sa‑âm Yiang Sursĩ. Alới la samoât tanũl cớp prang tâng dống, cớp parnai pĩeiq tễ Yiang Sursĩ la samoât riang sarpo. Machớng tanũl cớp prang dớng sarpo, ngkíq tê tỗp sa‑âm dớng parnai pĩeiq tễ Yiang Sursĩ. 16Tỡ bữn noau têq rasuon tễ máh ŏ́c hái sa‑âm ca toâr cớp yarũ lứq. Ŏ́c nâi la neq:
  Yê-su Crĩt toâq pỡ cutễq nâi;
   án cỡt sac sâiq machớng cũai tê.
  Raviei Yiang Sursĩ apáh án lứq tanoang o.
  Ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng khoiq hữm án.
  Noau khoiq atỡng tễ án yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel dáng tê.
  Bữn cũai tâng dũ cruang sa‑âm án.
  Cớp án khoiq chỗn loah chu paloŏng chơ.