2

Atỡng Tễ Santoiq Câu Sễq

1Ngkíq, tễ dâu lứq cứq patâp neq: Cóq anhia câu sễq Yiang Sursĩ chuai dũ náq cũai. Cớp cóq anhia sa‑ỡn níc Yiang Sursĩ. 2Cóq anhia câu sễq Yiang Sursĩ chuai máh puo cớp máh cũai sốt canŏ́h hỡ, yỗn têq dỡi tamoong hái ỡt ien khễ, cớp têq hái ỡt sangcún dŏq puai ngê Yiang Sursĩ samoât samơi. 3O lứq hái câu yỗn dũ náq cũai, cớp ŏ́c ki táq yỗn bũi pahỡm Yiang Sursĩ, án ca chuai amoong hái. 4Yiang Sursĩ yoc ễ chuai amoong dũ náq cũai, cớp án ễq nheq tữh cũai dáng samoât samơi tễ ngê án. 5Bữn ống manoaq Yiang Sursĩ sâng. Cớp bữn ống manoaq sâng ỡt mpứng dĩ dŏq partoâq parnai yỗn Yiang Sursĩ cớp máh cũai. Manoaq nâi la Yê-su Crĩt. 6Yê-su pláih mang án bữm chĩuq cuchĩt tang dũ náq cũai. Toâq tangái Yiang Sursĩ rưoh, án yỗn cũai dáng tễ parnai o nâi. 7Lứq Yiang Sursĩ toâp ớn cứq cỡt ayững atĩ án, cớp án yỗn cứq cỡt cũai atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Cứq atỡng alới tễ ŏ́c sa‑âm Yê-su Crĩt, cớp cứq atỡng máh ngê pĩeiq tễ án. Santoiq cứq atỡng la pĩeiq lứq. Cứq tỡ bữn atỡng lauq ntrớu.
8Máh samiang tâng tỗp anhia, toâq alới câu tâng dống sang, alới dốq yuor tayứng cớp sacỡ atĩ. Ma ntốq aléq alới câu, cứq yoc alới bữn mứt pahỡm tỡ bữn lôih, tỡ bữn sâng ũan, cớp tỡ bữn ralỗih.

Ŏ́c Patâp Yỗn Máh Cũai Mansễm

9Cứq yoc tê máh mansễm tâc tampâc carsĩat o ma tỡ bữn ỗt sác ntrớu, cớp tỡ bữn ễq noau khễn alới. Tỡ bữn túh ntrớu mansễm cóq clan sóc, tỡ la pasang tỗ toâq yễng tỡ la crơng ngoaih canŏ́h. Cớp tỡ bữn túh cóq tâc tampâc kia ntâng. 10Ma o lứq mansễm ca puai ngê Yiang Sursĩ táq níc ranáq o. Cóq alới táq ngkíq, dŏq cũai canŏ́h têq khễn alới la cũai mantoat. 11Bo anhia rôm sang Yiang Sursĩ, yỗn mansễm ỡt rangiac bo noau atỡng, cớp yỗn alới trĩh dũ ŏ́c máh ramứh noau atỡng alới. 12Bo anhia atỡng, cứq patâp anhia tỡ yỗn mansễm atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ. Cớp chỗi yỗn alới cỡt sốt hỡn tễ cũai samiang. Ma yỗn alới ỡt rangiac. 13Yuaq Yiang Sursĩ tễng Adam nhũang, ma Yiang Sursĩ tễng Ê-va ntun. 14Cớp yiang Satan tỡ bữn phếq Adam, ma án phếq mansễm, chơ mansễm ki bữn lôih. 15Yuaq ngkíq Yiang Sursĩ ma yỗn mansễm bữn sa‑ữi a‑ĩ bo alới canỡt con. Ma Yiang Sursĩ noâng chuai amoong alới, khân alới táq níc ranáq neq: Sa‑âm samoât samơi, ayooq yớu, ỡt mantoat o yáng moat Yiang Sursĩ, cớp dáng rabán o tỗ bữm.