3

Phau-lô Sễq Tỗp Sa‑âm Câu Chuai Nứng

1Sễm ai ơi! Muoi ramứh ễn, cứq sễq anhia câu chuai nứng hếq, yỗn parnai Yiang Sursĩ toâq chái dũ ntốq, cớp tỡ bữn noau catáng parnai ki. Cớp sễq anhia câu yỗn dũ náq cũai yám noap parnai ki machớng anhia tê. 2Cứq sễq anhia câu yỗn hếq bữn vớt tễ atĩ cũai pampla cớp loâi, yuaq tỡ bữn nheq tữh cũai ma sa‑âm parnai o tễ Yiang Sursĩ. 3Ma Ncháu hái, án la lứq samoât. Têq hái sa‑âm án. Lứq án yỗn anhia bữn mứt pahỡm sa‑âm pacái lứq, cớp án kĩaq anhia yỗn yiang Satan tỡ têq táq anhia. 4Ncháu hái yỗn hếq bữn mứt pahỡm têq noap anhia táq sanua cớp nỡ‑ra hỡ máh ramứh hếq khoiq patâp anhia. 5Hếq sễq Ncháu radững anhia dáng ayooq yớu máh Yiang Sursĩ ayooq anhia tê. Cớp hếq sễq Crĩt yỗn anhia bữn mứt rơi tanhĩr túh coat machớng án tê.

Anhia Chỗi Aloah

6Sanua sễm ai ơi, nhơ ramứh Yê-su Crĩt, Ncháu hái, hếq patâp anhia ỡt yơng tễ cũai sa‑âm ca aloah táq ranáq. Alới ki tỡ bữn puai máh ngê anhia khoiq rien tễ hếq. 7Anhia khoiq dáng chơ, pĩeiq lứq la anhia tũoiq machớng hếq tê tễ ŏ́c nâi. Bo hếq ỡt cớp anhia, hếq tỡ bữn aloah ntrớu. 8Hếq tỡ bữn cha miat crơng sana anhia. Ma lứq hếq táq ranáq lakéh lứq. Hếq táq níc tangái cớp sadâu yỗn tỡ bữn noau tễ anhia túh siem hếq. 9Lứq hếq bữn chớc têq cha crơng sana anhia. Ma hếq yoc ễ táq ngôl yỗn anhia têq tũoiq machớng hếq táq tê. 10Bo hếq noâng ỡt cớp anhia, hếq khoiq patâp anhia neq: “Khân bữn noau ma aloah táq ranáq, ki chỗi yỗn án cha.”
11Hếq pai ngkíq, yuaq hếq khoiq sâng chơ noau pai bữn cũai tễ anhia aloah táq ranáq. Alới ki pỡq chu nâi pỡq chu ki yoc ễ tĩeih cũai canŏ́h sâng. 12Nhơ tễ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, hếq patâp cớp sưoq cũai ki cóq alới cutóng táq ranáq alới bữm, ki nŏ́q alới bữn crơng sana cha. 13Ma anhia, sễm ai ơi, cóq anhia chỗi sâng lakéh táq ranáq o. 14Khân bữn noau tễ anhia ma tỡ ễq trĩh máh santoiq hếq chĩc atỡng tâng choâiq thỡ nâi, ki anhia chỗi ỡt tampống cớp cũai ki, táq yỗn alới sâng casiet. 15Ma anhia chỗi nhêng cũai ki la ariang cũai par‑ũal. Ma cóq anhia sưoq alới ariang anhia dốq sưoq sễm ai anhia tê.

Parnai Cubán

16Cứq sễq Yiang Sursĩ, án ca ndỡm ŏ́c ien khễ, yỗn án chuai anhia sâng bũi óh níc tễ dũ ranáq anhia táq. Hếq sễq Ncháu hái ỡt níc cớp anhia.
17Cứq, Phau-lô, chĩc toâq atĩ cứq bữm máh parnai cubán parsốt nâi. Dũ choâiq thỡ cứq chĩc, cứq chĩc ngkíq níc ramứh cứq.
18Cứq sễq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia.