2

1Pôri, hơi kon gâp ơi, ƀư ktang hom may nơm ma nau yô̆ tâm Yêsu Krist. 2Moh nau may tăng jêh bơh gâp ta năp âk bunuyh, ăn may jao nau nây ma phung bunuyh răp jăp dơi nti tâm ban lĕ ma phung êng. 3Dơn nau rêh ni ndrel ma gâp tâm ban ma du huê tahan ueh ma Brah Yêsu Krist. 4Mâu geh du huê tahan ôh dôl păng jêng tahan tâm rlŭk kan păng đah kan ƀon lan tơlah păng ŭch ƀư maak ma nơm kuăl păng jêng tahan. 5Jêh ri du huê tâm rlong knŏng geh nau nkhôm tơlah păng rlong tĭng nâm nau vay. 6Nơm ƀư mir hŏt mra pĕ play lor lơn. 7Ăn may mĭn ma nau gâp lah jêh ma may, yorlah Kôranh Brah mra ăn ma may nau gĭt rbăng tâm lĕ rngôch ndơ.
8Ăn may kah gĭt ma Yêsu Krist luh tă bơh ndŭl mpôl Y-Đavit, dâk rêh jêh bơh phung khĭt tĭng nâm nau mhe mhan ueh gâp nti. 9Ma nau nây gâp dơn nau rêh ni kŏ tât bu chăp gâp nâm bu bunuyh ƀai, ƀiălah bu mâu chăp ôh Nau Brah Ndu Ngơi. 10Pôri gâp srôih dơn lĕ yor phung Brah Ndu săch jêh, gay ma khân păng tâm ban lĕ, dơi geh nau tâm rklaih tâm Yêsu Krist ma nau chrêk rmah n'ho ro. 11Nau ngơi aơ jêng ngăn: Tơlah he khĭt ndrel ma Păng, he mra dâk rêh lĕ ndrel ma Păng. 12Tơlah he srôih, he mra chiă uănh ndrel ma Păng lĕ, tơlah he dun Păng, Păng mra dun lĕ he. 13Tơlah he mâu gŭ răp jăp đah Păng ôh, Păng ăt gŭ răp jăp lĕ. Yorlah Păng mâu dơi dun ma Păng nơm ôh.

Nau Gŭ Ngau Krau Sach Đah Phung Chalơi Jêh Nau Nti Kloh

14Ăn nkah tay ma khân păng nau aơ, jêh ri ntăm ma khân păng ta năp Brah Ndu, ăn khân păng dun nau tâm rlăch ma rplay ngơi, nau nây mâu khlay ôh, knŏng ƀư rai mbu nơm gŭ iăt. 15Srôih pah kan kŏ tât dơi gŭ ta năp Brah Ndu jêng du huê bunuyh păng dơn, du huê pah kan mâu mra geh nau prêng ôh, blau tâm pă nau ngơi ngăn ma nau sŏng. 16Ƀiălah dun ma nau ngơi mâu khlay jêh ri ƀơ̆ ƀơch, yorlah mbu nơm djôt prăp nau nây mra jêng jru lơn tâm nau mâu blau yơk ma Brah Ndu. 17Jêh ri nau khân păng ngơi mra sa nâm bu nau ôm. Tâm phung khân păng geh Y-Himênê jêh ri Y-Philêt. 18Khân păng chalơi jêh nau nanê̆, lah ma nar dâk rêh tât jêh, jêh ri khân păng ƀư tŭp âk nau chroh bu. 19Ƀiălah ntur nâp Brah Ndu ăt gŭ râng, geh nau tâp pŏng aơ: "Kôranh Brah gĭt năl mbu nơm jêng ndơ Păng", jêh ri: "Ăn lĕ rngôch mbu nơm kuăl amoh Kôranh Brah du ngai đah nau tih". 20Tâm du mlâm ngih toyh mâu geh ôh knŏng khăl ngan mah jêh ri prăk, ƀiălah geh lĕ khăl ngan si jêh ri neh, ƀă bu dŏng ma kan khlay, ƀă bu dŏng ma kan mâu khlay. 21Pôri tơlah bu ƀư kloh păng nơm bơh nau nây, păng mra jêng khăl ngan bu yơk, kloh ueh, khlay ma kôranh păng, khư ma lĕ kan ueh.
22Ăn may dun ma nau nglay săk phung druh ndăm ŭch jêh ri tĭng joi nau sŏng, nau chroh, nau rŏng, nau đăp mpăn ndrel ma phung kuăl mbơh sơm ma amoh Kôranh Brah ma nuih n'hâm kloh. 23Dun ma nau tâm rlăch rluk jêh ri mâu khlay, yorlah may gĭt nau nây dơi tât ma nau tâm djrel. 24Jêh ri oh mon Kôranh Brah mâu mra geh nau tâm djrel ôh, ƀiălah jêng rah rơch đah lĕ rngôch, dơi nti lah ma bu jêh ri blau srôih. 25Păng mra nkra phung tâm rdâng đah păng ma nau rdơ̆, tâm nau kâp gân ma Brah Ndu mra ăn khân păng rmal nau tih, gay ma khân păng tât ma nau gĭt rbăng nau ngăn. 26Jêh ri gay ma khân păng mra klaih bơh dăk brah mhĭk, phung păng sŏk jêh, ŭch nchâp khân păng ƀư nau păng ŭch.