5

Nau Ndâk Njêng Đŏng Ngih Brah

1Pônây, kôranh nơm mbơh lor Y-Hagai jêh ri Y-Sakari, kon bu klâu Y-Idô mbơh lor ma phung Yuda, gŭ tâm n'gor Yuda jêh ri tâm ƀon Yêrusalem, ma amoh Brah Ndu phung Israel, nơm chiă uănh khân păng. 2Pôri Y-Sôrôbabel, kon bu klâu Y-Sêaltiêl; jêh ri Y-Jêsua, kon bu klâu Y-Jôsadak, du dâk, ntơm ndâk đŏng ngih Brah Ndu ta ƀon Yêrusalem, geh phung kôranh nơm mbơh lor kơl khân păng.
3Tâm rnôk nây, Y-Tatênai kôranh n'gor kơh Đak Ri Dak Krong jêh ri Y-Sêthar Bôsênai jêh ri phung pah kan ndrel ma khân păng, hăn joi phung Yuda, gay lah ma khân păng pô aơ: "Mbu moh ăn nau ntrŭnh aơ ma khân may dơi ndâk tay du mlâm ngih brah aơ jêh ri nkra ndâk pêr aơ?" 4Hên mbơh ma khân păng amoh phung bunuyh ndâk nkra ngih brah aơ. 5Ƀiălah măt Brah Ndu uănh treng phung buranh bu bŭnh phung Yuda, yor ri khân păng mâu dơi nkân ôh phung Yuda ƀư kan, kŏ tât plơ̆ mbơh nau nây ma hađăch Darius, jêh ri kâp geh nau plơ̆ sĭt lah ma nau sămƀŭt nây.
6Sămƀŭt chih kơt nau chih bơh Y-Tatênai, kôranh chiă uănh n'gor kơh Đah Ri Dak Krong, jêh ri Y-Sêthar-Bôsênai, jêh ri phung pah kan ndrel khân păng; phung kôranh chiă uănh n'gor kơh Đah Ri Dak Krong njuăl jêh ma hađăch 7Khân păng chih njuăl mbơh du ntil nau tâm sămƀŭt nây chih pô aơ: Chih njuăl ma hađăch Darius. Ăn may geh nau đăp mpăn! 8Hên ăn hađăch gĭt pô aơ hên hŏ hăn jêh tâm n'gor Yuda, tât ta ngih brah Brah Ndu toyh ngăn, saơ phung Yuda nkra ndâk ngih brah nây ma lŭ toyh; jêh ri bu lĕ krĭp n'hao tơm si jêh tâm mpir jêh ri nau kan bu ƀư nê̆ ngăn jêh ri bu ƀư ƀa ƀơ ngăn ma nau gơih nđơr hao jêng tă ti khân păng. 9Jêh ri hên ôp ma phung bu ranh nây pô aơ: "Mbu moh ăn nau dơi ma khân may ndâk ngih brah aơ jêh ri nkra ndâk n'hao pêr ƀon aơ?" 10Tâm ban lĕ hên geh ôp amoh săk khân păng, gay mbơh ăn hađăch gĭt amoh lĕ phung bunuyh mât uănh khân păng. 11Khân păng plơ̆ sĭt lah ma hên, Hên jêng phung oh mon (n'hat na) Brah Ndu, kôranh Brah ma trôk jêh ri neh ntu; hên dôl ndâk nkra đŏng ngih brah aơ, hŏ jŏ năm jêh lor panăp aơ, geh du huê hađăch toyh Israel ndâk jêh ri ƀư jêh lĕ rngôch. 12Ƀiălah phung chô yau hên nsônh nuih Brah Ndu, yor ri păng jao khân păng tâm ti Nebukat-netsar, hađăch Babilôn, jêng phung Kaldê; hađăch nây ƀư rai ngih brah aơ jêh ri veng phung ƀon lan leo tât ta Babilôn. 13Ƀiălah năm ntơm saơm, rnôk rô̆ Y-Sirus, hađăch Babilôn, chiă uănh, hađăch Sirus ntrŭnh dơi ăn ndâk đŏng ngih brah ma Brah Ndu. 14Hađăch Sirus mplơ̆ sĭt lơi lĕ rngôch khăl ngan ngih Brah Ndu bu ƀư ma miah jêh ri prăk Y-Nebukat-netsar sŏk nchuăn lơi tă bơh ngih brah tâm ƀon Yêrusalem jêh ri djôt leo ndơ nây tâm ngih brah Babilôn, Hađăch Sirus sŏk ndơ nây tă tâm ngih brah Babilôn jêh ri jao ma du huê amoh Y-Sês-Basar, nơm păng njêng kôranh chiă uănh. 15Păng lah ma ôbăl, sŏk hom khăl ngan aơ, hăn ăn ndơ aơ tâm ngih brah ta ƀon Yêrusalem, jêh ri ăn bu ndâk nkra đŏng ngih Brah Ndu ta ntŭk ơm păng. 16Rnôk nây, Y-Ses Basar aơ tât, dơm njêng mbon ngih brah Brah Ndu ta ƀon Yêrusalem; jêh ri ntơm bơh nôk nây tât aƀaơ, bu dôl ndâk nkra păng, ƀiălah ê hŏ lôch ôh.
17Pôri aƀaơ, tơlah hađăch mĭn ueh, ăn bu sek uănh hom tâm ngih prăp sămƀŭt hađăch tâm ƀon Babilôn, gay saơ gĭt lah ngăn hađăch Sirus, geh ăn sămƀŭt nau dơi ndâk đŏng ngih brah ma Brah Ndu ta ƀon Yêrusalem lĕ. Pôri, ăn hađăch njuăl sămƀŭt nau dơi nti hên tĭng nau mĭn hađăch ma nau kan aơ.