2

Phung Chroh Ta Ƀon Yêrusalem Dơn Y-Pôl Jêng Kôranh Oh Mon

1Jât ma puăn năm jêh ma nây, gâp hăn tay ta ƀon Yêrusalem ndrel ma Y-Ƀarnaƀas, nđâp ma Y-Tit lĕ.
2Tĭng nâm nau tâm mpơl, gâp hăn ta nây, mbơh ma phung oh nâu (ƀiălah gâp ngơi êng đah phung kôranh toyh) gĭt nau mhe mhan ueh gâp nti ma phung bu năch, klach lah nau gâp mra nchuăt nsong, mâu lah nchuăt nsong jêh mra jêng dơm dam.
3Y-Tit, nơm hăn ndrel ma gâp, jêng kon phung Grek kđôi lĕ, ƀiălah bu mâu nchâp păng koh ntâu ôh. 4Yorlah geh ƀaƀă phung oh nâu mâu jêng ngăn, khân păng mŭt ntŭng tâm phung he, ŭch kâp uănh nau đăp mpăn kon mê̆ phung he geh jêh tâm Brah Krist gay ăn he jêng dĭk, 5djê̆ kŏ he tĭt lĕ ma khân păng, hên dun mâu ŭch tông nau khân păng ôh, gay ma nau ngăn bơh nau mhe mhan ueh gŭ nâp tâm khân may.
6Bi ma phung kôranh toyh (moh khân păng jêng kăl e mâu khlay ôh ma gâp; Brah Ndu mâu kơp bunuyh jêng êng êng ôh) gâp lah, phung nây jêng kôranh toyh kđôi lĕ, mâu dơi n'hao nau ueh lơn ma gâp ôh.
7Ƀiălah mâu di pô nây ôh, tơlah khân păng saơ nau mbơh nau mhe mhan ueh ma phung mâu koh ntâu jao jêh ma gâp, nâm bu nau mbơh jêh nau mhe mhan ueh ma phung koh ntâu jao jêh ma Y-Pêtrôs. 8Yorlah Brah Ndu, Nơm pah kan tâm Y-Pêtrôs, njuăl păng nsong ăn jêng kôranh oh mon ma phung koh ntâu, nơm nây pah kan tâm gâp nâm bu ŭch njuăl gâp nsong ăn jêng kôranh oh mon ma phung bu năch, 9jêh ri tơlah khân păng gĭt năl jêh nau yô̆ bơh Brah Ndu ăn jêh ma gâp, Y-Yakơ Y-Sêphas, jêh ri Y-Yôhan, phung bu yơk uănh ma khân păng, tâm ban ma khân păng jêng phung meh ngih Brah Ndu, khân păng jao ti tâm rnglăp ma gâp jêh ri ma Y-Ƀarnaƀas, gay ăn hên hăn ta phung bu năch, bi phung khân păng, hăn ta phung koh ntâu. 10Knŏng khân păng ntăm ma hên ăn kah gĭt ma phung o ach, ƀiălah nau nây gâp ŭch ƀư ngăn.

Y-Pôl Nduyh Y-Pêtrôs

11Ƀiălah dôl Y-Sêphas tât ta ƀon Antiôs, gâp tâm rdâng đah păng ta năp, yorlah păng khư ma nau bu nduyh. 12Yorlah lor phung bơh Y-Yakơ njuăl hăn ê tât, păng sông sa ndrel ma phung bu năch, ƀiălah tơlah khân păng tât, păng du gŭ êng, yorlah klach ma phung koh ntâu. 13Phung Yuđa êng ƀư nau ngăn tâm ban lĕ, nđâp ma Y-Ƀarnaƀas nơm lĕ kơt ƀư nau nuih n'hâm ndâp ndrel ma khân păng. 14Ƀiălah tơlah gâp saơ khân păng mâu hăn sŏng tĭng nâm nau ngăn bơh nau mhe mhan ueh, gâp lah ma Y-Sêphas ta năp lĕ rngôch bunuyh pô aơ: "Tơlah may jêng kon Yuđa ƀiălah ƀư nau gŭ ngao tĭng nâm phung bu năch, mâu kơt nâm bu phung kon Yuđa ôh, mâm ƀư may nchâp phung bu năch tĭng nâm phung Yuđa?"

Nau Kơp Sŏng Ma Nau Chroh Nau Gŭ Tâm Brah Krist

15Bi hên, hên jêng kon Yuđa bơh ndŭl mê̆ hên, mâu geh jêng bunuyh tih tă bơh phung bu năch ôh. 16Ƀiălah he gĭt jêh Brah Ndu yô̆ bunuyh sŏng mâu di yor kan bơh nau vay ôh, ƀiălah ma nau chroh tâm Yêsu Krist, yor nây hên nơm chroh jêh ma Brah Krist gay dơi geh nau kơp sŏng ma nau chroh tâm păng, mâu di ma kan bơh nau vay ôh, yorlah bu mâu dơi geh nau kơp sŏng ma kan bơh nau vay ôh. 17Ƀiălah tơlah dôl hên joi nau kơp sŏng tâm Brah Krist, jêh ri bu kơp hên nơm jêng bunuyh tih, pôri, di lĕ Brah Krist, jêng oh mon ma nau tih? Mâu! Mâu di ôh. 18Nanê̆ tơlah gâp rdâk tay nau gâp hŏ ƀư rai jêh, gâp tâm mpơl ma gâp nơm jêng du huê nơm ƀư tih. 19Yorlah ma nau vay yơh gâp khĭt jêh ma nau vay nây gay gŭ rêh ma Brah Ndu. 20Bu pâng jêh gâp ta si tâm rkăng ndrel ma Brah Krist; jêh ri gâp ăt gŭ rêh, mâu di gâp ăt hôm gŭ rêh, mâu di gâp nơm ôh, ƀiălah Brah Krist gŭ rêh tâm gâp; jêh ri aƀaơ gâp gŭ rêh tâm nglay săk, gâp gŭ rêh tâm nau chroh ma Kon Brah Ndu, nơm rŏng ma gâp jêh ri jao jêh păng nơm yor gâp. 21Gâp mâu ŭch ôh ƀư nau Brah Ndu yô̆ jêng dơm dam; yorlah tơlah bu dơi geh nau kơp sŏng ma nau vay, nau Brah Krist khĭt jêng dơm dam yơh.