9

Phau-lô Ayooq Tỗp I-sarel

1Cứq yoc anhia dáng muoi ramứh lứq pĩeiq. Cứq la cũai sa‑âm Crĩt, cớp Raviei Yiang Sursĩ dáng cứq atỡng tanoang lứq. Cứq tỡ bữn cakéq ntrớu. 2Cứq yoc anhia dáng neq: Cứq sâng ngua lứq, cớp ŏ́c ngua nâi tỡ nai pứt. 3Hỡn tễ dũ ramứh canŏ́h tâng dỡi tamoong cứq, cứq yoc ỡt muoi mứt cớp Crĩt. Ma khân cứq cóq chĩuq ratáh tễ Crĩt, dŏq chuai yỗn cũai I-sarel sa‑âm án, cứq lứq sâng bũi ratáh toâp. Yuaq cứq ayooq sễm ai cứq, la cũai I-sarel, clữi tễ cứq ayooq tỗ cứq bữm. 4Tỗp I-sarel la samoât con acái Yiang Sursĩ tê. Alới khoiq hữm chớc Yiang Sursĩ chơ. Yiang Sursĩ khoiq yỗn alới kĩaq parnai án cớp phễp rit án. Alới sang Yiang Sursĩ khoiq dũn lứq chơ. Cớp Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp alới. 5Alới la muoi tŏ́ng toiq cớp A-praham, I-sac, cớp Yacốp. Bo Crĩt cỡt cũai, án la tễ tỗp I-sarel tê. Án toâp sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h. Án lĩ-ralĩ cớp Yiang Sursĩ. Cóq noau khễn án mantái níc. Amen.

Yiang Sursĩ Rưoh Cũai

6Cứq tỡ bữn pai máh parnai Yiang Sursĩ ữq tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Ma lứq samoât tỡ bữn dũ náq tễ tỗp I-sarel cỡt con acái Yiang Sursĩ. 7Cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn rưoh dũ náq con A-praham ma dŏq alới la lứq tŏ́ng toiq A-praham. Yiang Sursĩ khoiq atỡng A-praham neq: “Nhơ tễ I-sac cứq táq yỗn mới bữn máh ŏ́c cứq khoiq ữq cớp mới.”
8Ŏ́c nâi la neq: Máh cũai tễ con tŏ́ng A-praham, tỡ cỡn nheq tữh alới la con acái Yiang Sursĩ rưoh. Ma máh cũai Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp alới, ống alới ki toâp la lứq con acái Yiang Sursĩ. 9Yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham neq: “Noâng muoi cumo ễn cứq ễ toâq loah pỡ mới. Tangái ki, Sara lacuoi mới lứq bữn muoi lám con samiang.”
10Cớp cứq atỡng muoi ramứh ễn tễ Rê-be-ca, lacuoi I-sac, achúc achiac hái. Tữ Rê-be-ca ỡt mumiaq, Yiang Sursĩ atỡng án neq: “Toâq tangái mới sễt con, mới lứq bữn bar lám con samiang.”
11-12Cớp Yiang Sursĩ atỡng án ễn neq: “Nỡ‑ra con ndĩ sốt hỡn tễ con clúng.”
 Yiang Sursĩ pai ngkíq tễ nhũang Rê-be-ca tỡ yũah sễt con. Yiang Sursĩ tỡ bữn rưoh cỗ tễ ranáq o tỡ la ranáq sâuq alới bar náq táq. Ma Yiang Sursĩ rưoh puai ŏ́c án khoiq chanchớm tễ nhũang.
13Noau khoiq chĩc tễ bar náq con samiang Rê-be-ca tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
“Cứq ayooq Yacốp, ma cứq kêt Ê-sau.”
14Nŏ́q hái yoc ễ pai tễ ŏ́c ki? Hái ễ pai Yiang Sursĩ táq tỡ pĩeiq tỡ? Lứq tỡ cỡn ngkíq! 15Yuaq Yiang Sursĩ khoiq atỡng Môi-se neq: “Tam cứq! Khân cứq sâng ayooq táq cũai aléq, ki cứq ayooq. Cớp khân cứq sâng sarũiq táq cũai aléq, ki cứq sarũiq.”
16Ngkíq ŏ́c ki tam Yiang Sursĩ. Khân án sâng ayooq táq, ki án ayooq. Cũai tỡ têq chanchớm ntrớu tỡ la táq ntrớu ễ bữn ŏ́c ki. 17Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq chĩc la Yiang Sursĩ pai chóq puo cruang Ê-yip-tô neq:
  “Cứq yỗn mới cỡt sốt,
   yuaq cứq ễ apáh chớc cứq la toâr lứq.
Cớp cứq yoc dũ cruang tâng cốc cutễq nâi dáng ramứh cứq.”
18Ngkíq tam Yiang Sursĩ. Khân án sâng yoc, ki án ayooq táq cũai. Khân án sâng yoc ễ táq yỗn mứt alới coang, ki án táq.
19Cŏh lơ anhia ễ blớh cứq neq: “Khân ngkíq, nŏ́q Yiang Sursĩ tếq hái, pai hái bữn lôih? Yuaq hái tỡ rơi táq ŏ́c sâuq ntrớu khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn hái táq.”
20Ma cứq ta‑ỡi loah anhia neq: “Ơ sễm ai ơi! Nŏ́q anhia khớn pai ngkíq chóq Yiang Sursĩ? Adéh cutễq tỡ têq suon cớp cũai mial án neq: ‘Nŏ́q mới táq roâp cứq nneq?’”
21Án ca mial bar bễng adéh tễ muoi cốc cutễq, têq án mial muoi bễng nêuq o, ma muoi bễng ễn o padam sâng. Tam mứt án yoc.
22Machớng ki tê, Yiang Sursĩ ndỡm nheq tữh cũai. Án bữn mứt cutâu lứq chóq cũai ca táq moang ranáq sâuq. Ngkíq, nỡ‑ra án pupứt alới ki. Ma Yiang Sursĩ yoc ễ apáh chớc án tê. Ngkíq án ót dũn chóq cũai táq ranáq sâuq. 23Yiang Sursĩ táq ngkíq, yuaq án yoc apáh yỗn hái dáng án bữn chớc toâr lứq, cớp án ayooq táq hái sa‑ữi lứq. Án rưoh hái tễ mbŏ́q yỗn hái têq chống tê chớc ang‑ữr án. 24Yuaq ngkíq Yiang Sursĩ arô hái, dếh cũai I-sarel cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. 25Machớng ki tê Hô-sĩa khoiq chĩc tễ mbŏ́q ŏ́c Yiang Sursĩ atỡng sacoâiq neq:
  “Tễ nhũang cứq tỡ bữn dŏq alới la proai cứq,
   ma sanua cứq dŏq alới la proai cứq tê.
  Bo nhũang cứq tỡ bữn ayooq alới,
ma sanua cứq ayooq lứq alới.
27Cớp Ê-sai la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, án pai tễ tỗp I-sarel neq:
  “Tỗp I-sarel la clứng lứq.
   Alới rứh rưong cỡt samoât chũah tâng tor dỡq mưt,
   ma Yiang Sursĩ chuai amoong bĩq náq sâng tễ tỗp alới.
  28Chái lứq Yiang Sursĩ táq moâm máh parnai án khoiq pai.
Án ễ culáh cóng yỗn dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi.”
29Cớp Ê-sai khoiq pai tễ nhũang neq:
  “Sanua hái noâng bĩq náq sâng.
  Khân Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ma tỡ bữn yỗn hái bữn tŏ́ng toiq,
ki vil hái cỡt pứt nheq, machớng vil Sadôm cớp vil Camô-rơ tê.”

Tỗp I-sarel Tỡ Ễq Sa‑âm

30Khân ngkíq, nŏ́q hái ễ pai tễ ŏ́c nâi? Hái ễ pai neq: Máh cũai tỡ cỡn tễ tỗp I-sarel, tỡ bữn chuaq yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, ma lứq alới bữn ŏ́c ki, cỗ alới sa‑âm. 31Ma máh cũai tễ tỗp I-sarel chanchớm alới ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ alới puai phễp rit Môi-se. Ma alới tỡ bữn bữn ŏ́c ki. 32Yuaq nŏ́q alới tỡ bữn bữn? Yuaq alới tỡ bữn sa‑âm. Alới chanchớm alới cóq táq puai phễp rit sâng. Ngkíq Yê-su Crĩt cỡt samoât tamáu tâng rana yỗn tỗp I-sarel. Alới tỡ ễq sa‑âm; ŏ́c ki la samoât alới tũl tamáu ki. 33Yiang Sursĩ khoiq pai chơ tâng tâm saráq án tễ Yê-su Crĩt neq:
  “Cứq yỗn manoaq ỡt tâng vil Si-ôn.
   Án la samoât tamáu.
  Cũai cudốh tamáu nâi,
   chơ alới chanchũai.
   Alới cudốh, chơ alới dớm.
  Ma cũai aléq sa‑âm án,
cũai ki tỡ nai pứt ŏ́c ngcuang.”