4

Sứ đồ của Chúa Cứu Thế

1Anh em hãy coi chúng tôi là đầy tớ của Chúa Cứu Thế, là quản gia có nhiệm vụ trình bày Huyền nhiệm của Thượng Đế. 2Đức tính thiết yếu của quản gia là trung thành. 3Riêng phần tôi, dù bị anh em hay người khác xét đoán, tôi cũng không bận tâm. Chính tôi cũng không xét đoán mình. 4Tôi biết tôi chẳng có gì đáng trách, nhưng không phải vì thế mà tôi được kể là công chính. Chúa là Đấng sẽ xét xử tôi. 5Vậy đừng xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến. Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày các ý định trong lòng người. Lúc ấy mỗi người sẽ được Chúa khen ngợi đúng mức.
6Thưa anh em, tôi xin lấy chính A-bô-lô và tôi làm thí dụ để anh em hiểu rõ điều tôi đã nói: đừng thiên vị ai hết. Anh em đừng kiêu hãnh theo người này để chống lại người khác. 7Anh em kiêu hãnh về việc gì? Có điều gì không do Chúa ban cho anh em? Đã nhận lãnh của Chúa, sao anh em còn khoe khoang như không hề nhận lãnh? 8Anh em no đủ rồi! Anh em giàu có rồi! Anh em đã chiếm được ngai vàng, đâu cần nhờ đến chúng tôi nữa! Thật chúng tôi cũng mong anh em lên ngai để chúng tôi đồng cai trị với anh em.
9Tôi có cảm tưởng Thượng Đế đưa các sứ đồ chúng tôi ra sau rốt như những người tử tội, để trình diễn cho thiên sứ và loài người cùng xem. 10Chúng tôi dại dột vì Chúa Cứu Thế, nhưng anh em khôn ngoan trong Ngài. Chúng tôi yếu đuối nhưng anh em mạnh mẽ. Chúng tôi chịu nhục nhã nhưng anh em được vinh dự. 11Đến giờ này, chúng tôi vẫn bị đói khát, rách rưới, đánh đập, xua đuổi. 12Chúng tôi phải làm việc vất vả để tự nuôi thân. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc phước, bị bức hại, chúng tôi chịu đựng. 13Bị vu cáo, chúng tôi từ tốn trả lời. Đến nay, người ta vẫn xem chúng tôi như rác rưởi của thế gian, cặn bã của xã hội. 14Tôi viết những điều này, không phải để anh em xấu hổ, nhưng để khuyên răn anh em như con cái thân yêu. 15Dù anh em có một vạn thầy giáo trong Chúa Cứu Thế, nhưng chỉ có một người cha: tôi đã dùng Phúc âm sinh anh em trong Chúa Cứu Thế. 16Nên tôi khuyên nài anh em bắt chước tôi. 17Vì thế, tôi đã cử Ti-mộ-thư đến thăm anh em. Ti-mộ-thư, con yêu dấu và trung tín của tôi trong Chúa, sẽ nhắc nhở anh em nếp sống của tôi trong Chúa Cứu Thế, đúng theo lời tôi giảng dạy trong các Hội thánh khắp nơi.
18Có mấy người lên mặt kiêu hãnh vì tưởng tôi không còn đến thăm anh em. 19Nhưng nếu Chúa cho phép, tôi sẽ đến ngay để xem khả năng của những người kiêu ngạo đó, chứ không phải để nghe những lời khoa trương của họ. 20Vì Nước của Thượng Đế không cốt ở lời nói suông nhưng ở năng lực. 21Anh em muốn gì đây? Muốn tôi cầm roi đến sửa phạt anh em hay muốn tôi đến thăm với lòng yêu thương, dịu dàng?