6

1Nhân danh người cộng sự với Chúa, chúng tôi nài xin anh em chớ tiếp nhận ân phúc Ngài cách vô ích.
2Vì Chúa đã dạy: “Đến kỳ thuận tiện, Ta nhậm lời con; trong ngày cứu rỗi, Ta cứu giúp con.” Giờ đây là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi!

Chức vụ đầy gian khổ

3Chúng tôi cố giữ gìn không gây cho ai vấp phạm, để chức vụ chúng tôi khỏi bị khiển trách. 4Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi chứng tỏ mình xứng đáng là tôi tớ của Thượng Đế. Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng khi hoạn nạn, quẫn bách, khốn cùng; 5chúng tôi bị tra tấn, tù đày, chịu lao khổ, nhịn đói, chà đạp trong cuộc bạo động; nhiều hôm phải thức trắng đêm; 6chúng tôi giữ nếp sống trong sạch, nhẫn nhục, nhân từ, trau dồi tri thức, tâm linh thánh khiết và tình yêu không giả dối. 7Chúng tôi chỉ nói lời chân thật, xử dụng quyền năng Thượng Đế, với khí giới tiến công, phòng thủ của người công chính; 8bền vững giữa lúc thăng trầm, vinh nhục, khi bị đả kích hay được tuyên dương. Chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt, nhưng vẫn chân thành; 9coi như kẻ vô danh xa lạ, nhưng lại được nhiều người quen biết; bị kể như chết rồi nhưng vẫn sống; mang thương tích đầy mình nhưng không bỏ mạng; 10tưởng như buồn bực, nhưng luôn vui mừng; như nghèo cực, nhưng làm cho nhiều người giàu có; như chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng lại có tất cả mọi sự.
11Thưa anh em tín hữu Cổ-linh, chúng tôi bộc bạch với anh em mọi ý nghĩ, yêu thương anh em với tất cả tâm hồn. 12Nhưng giữa chúng ta vẫn thiếu tình thân mật, không phải tại chúng tôi, nhưng vì anh em hẹp lượng. 13Tôi nói với anh em như con cái thân yêu; hãy mở rộng lòng đáp lại tình yêu thương của chúng tôi.

Đề phòng ảnh hưởng tai hại

14Đừng mang ách với người vô tín, vì đức công chính không thể kết hợp với tội ác, cũng như ánh sáng không thể hòa đồng với bóng tối. 15Có điểm hòa hợp nào giữa Chúa Cứu Thế với Ác quỷ? Người tin Chúa dự phần gì với kẻ vô tín? 16Làm sao hòa đồng Đền thờ Thượng Đế với thần tượng? Vì anh em là Đền thờ của Thượng Đế hằng sống, như Ngài đã phán: “Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thượng Đế của họ và họ sẽ làm dân Ta.” 17Vì thế, Chúa đã kêu gọi: “Hãy lìa bỏ chúng nó, đoạn tuyệt với chúng nó, đừng động chạm đến vật ô uế, Ta sẽ tiếp nhận các con, 18Ta sẽ làm Cha các con, các con sẽ làm con trai con gái Ta.”