25

1Sau đây là những châm ngôn của Sa-lô-môn do triều thần của Ê-xê-chia sưu tầm và sao chép.
2,3Giữ kín điều gì là quyền Thượng Đế,
Tìm tòi, khám phá là quyền hoàng đế,
Ta chẳng biết trời cao, biển sâu đến đâu,
Cũng chẳng dò thấu được lòng vua thế nào.
4,5Khi khử sạch cáu cặn khỏi bạc,
Con có vật liệu để chế tạo vật quý.
Khi trừ diệt phường tham nhũng khỏi chính quyền,
Ngôi nước nhà vua sẽ vững mạnh, nhờ công lý.
6,7Trước mặt vua, con chớ phô trương,
Cũng đừng tranh chỗ của hàng bá vương,
Thà ngồi thấp, rồi được nhấc lên cao,
Còn hơn bị hạ trước bao nhiêu người.
8-10Đừng hấp tấp kiện thưa ai cả,
Vì biết đâu con phải bị thua,
Danh dự tổn thương con sẽ làm gì?
Tốt hơn cả là hai bên ngồi đối chất,
Nhưng đừng tiết lộ chi cho người khác,
Kẻo đối phương nghe được lên án con nói xấu,
Và con không thể rút lại được lời mình.
11Lời bàn đúng lúc
Chẳng khác gì trái táo vàng trên đĩa bạc.
12Nghe lời chỉ trích của người khôn ngoan
Là giá trị hơn đeo nữ trang bằng vàng.
13Một sứ giả trung tín
Làm thỏa dạ chủ mình
Như tuyết mát lạnh giữa mùa gặt,
Với nắng hè gay gắt.
14Nếu hứa cho, nhưng chẳng giữ lời,
Như có mây, có gió, rồi lại chẳng mưa.
15Lòng kiên nhẫn thắng hơn cường lực,
Lưỡi dịu dàng bẻ gãy cả xương.
16,17Đừng ăn nhiều mật quá,
No chán, con phải nôn ra;
Chớ đến nhà bạn thường quá,
Nhàm mặt, bạn sẽ chán ghét con.
18Lời chứng gian vô cùng hiểm nguy,
Hại người chẳng khác gươm, tên, trái chùy.
19Đặt lòng tin vào một người không đáng tin cậy,
Chẳng khác gì nhai với răng long, chạy với chân gãy.
20Hát xướng trước người đang âu sầu buồn bã,
Cũng như lột áo người ngày đông tháng giá,
Như đổ giấm vào vết thương.
21,22Đói cho ăn, khát cho uống,
Săn sóc kẻ thù, cảm hóa lòng họ,
Con sẽ được Thượng Đế thưởng cho.
23Gió bấc đem mưa,
Nói hành sinh giận.
24Thà ở nơi góc mái nhà,
Còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự.
25Được tin lành từ xứ xa đưa vào,
Như được nước mát lúc khát khao.
26,27Ăn nhiều mật có hại
Cũng như thích nghe lời ca tụng mãi mãi.
28Nếu con không chế ngự lòng mình, chẳng lo tự chủ,
Như thành thị lũy nát thành xiêu, lấy gì phòng thủ?