5

Yến tiệc của vua Bên-xát-xa

1Vua Bên-xát-xa đặt tiệc lớn đãi 1.000 quan chức trong triều. Vua uống rượu mừng các quan văn võ.
2Vừa nhấm rượu, vua hứng chí ra lệnh đem ra tất cả các chén vàng, chén bạc mà tiên đế Nê-bu-cát-nết-sa đã đoạt lấy trong Đền thờ Chân Thần tại Giê-ru-sa-lem, để vua quan cùng các hoàng hậu và cung phi uống rượu. 3Tả hữu vâng lệnh, lấy các chén vàng, chén bạc của Đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem rót rượu dâng vua và mời các quan chức, các hoàng hậu và cung phi. 4Tất cả đều hoan hỉ chén thù chén tạc, đồng thời ca tụng các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá.
5Ngay giờ phút đó, có những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện, viết trên bức tường vôi trong cung điện, đối ngang chân đèn. Chính mắt vua Bên-xát-xa trông thấy bàn tay bí mật đang viết. 6Vua quá khiếp sợ, mặt mày xám ngắt, run lẩy bẩy, hai đầu gối đập vào nhau rồi vua ngã quỵ xuống. 7Vua thét: "Triệu tập các học giả, thật sĩ, nhà chiêm tinh vào đây ngay!" Vừa thấy mặt họ, vua hứa đủ thứ: "Nếu ai đọc được hàng chữ này và giải nghĩa cho đứng, sẽ được mặc áo bào của vua, được đeo đệ nhất huân chương và được bổ nhiệm làm tể tướng! 8Tuy nhiên không một học giả, thuật sĩ hay nhà chiêm tinh nào hiểu hàng chữ bí mật ấy có nghĩa gì. 9Nhà vua vô cùng bối rối, sắc mặt biến đổi không ngừng. Cả triều đình Ba-by-luân đều ngơ ngác.
10Bà thái hậu khi. nghe được câu chuyện bước vào phòng tiệc, khuyên vua: "Chúc vua vạn tuế! Xin vua đừng bối rối, sợ hãi nữa! Trong nước taf có một người được Linh của các thần thánh ngự trong lòng.
11Vào đời tiên đế, ai cũng nhìn nhận y là người có ánh sáng và thông minh, khôn ngoan như thần thánh. Vậy nên chính tiên đế Nê-bu-cát-nết-sa đã cử y làm thủ lãnh hội đoàn các học giả. 12Đa-ni-ên, mà tiên đế đổi tên là Bên-tơ-xát-sa, là người thông minh, uyên bác, hiểu biết các vấn đề tâm linh nên có đủ khả năng giải thích các điềm chiêm bao, và những câu sấm bí hiểm và dẹp tan những mối thắc mắc, hoài nghi. Xin vua cho triệu Đa-ni-ên vào để y giải thích hàng chữ này!"
13Đa-ni-ên được mời vào cung vua. Nhà vua hỏi: "Ngươi có phải là Đa-ni-ên, một tù binh Do-thái mà tiên đế đã bắt ở xứ Giu-đa điệu về đây không? 14Ta nghe nói: Linh của các thần đang ngự trong ngươi, nên ngươi có ánh sáng, thông minh và khôn ngoan phi thường. 15Ta đã vời các học giả và thuật sĩ vào triều giải nghĩa hàng chữ bí mật này, nhưng không ai giải nghĩa được cả. 16Ta nghe rằng ngươi có tài giải nghĩa huyền nhiệm và dẹp tan những thắc mắc, hoài nghi. Nếu ngươi đọc được hàng chữ bí mật này, và giải nghĩa cho chính xác, ngươi sẽ được mặc áo bào của vua, được đeo đệ nhất đẳng huân chương và được cử làm tể tướng!"
17Đa-ni-ên thưa: "Xin vua cứ giữ các phẩm vật ấy và phong thưởng chức tước ấy cho người khác, tôi không dám nhận. Tuy nhiên, tôi cũng xin đọc và giải thích hàng chữ bí mật để vua nghe.
18Muôn tâu, Chân Thần Chí Cao đã ban cho tiên đế Nê-bu-cát-nết-sa vương quốc, uy quyền, vinh quang và danh dự. 19Vì biết Ngài trao uy quyền cho người nên các dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ đều run sợ và đầu phục người. Người muốn giết ai, tha ai mặc ý. Người muốn cất nhắc hay giáng chức ai tùy thích. 20Nhưng khi tiên đế sinh lòng kiêu căng, liền bị mất ngai vàng với cả vinh quang, nghi vệ thiên tử. 21Tiên đế bị trục xuất ra khỏi xã hội loài người, lòng người biến thành lòng dạ loài thú và người phải
Sống chung với lừa rừng. Người ta cho người ăn cỏ như bò và thân thể người ướt đẫm sương móc từ trời, cho đến khi người nhìn biết rằng Chân Thần Chí Cao tể trị trong thế giới loài người và Ngài muốn trao uy quyền cho ai tùy ý.
22Muôn tâu, dù vua biết rõ các biến cố ấy, khi vua lên kế vị cũng không chịu hạ mình khiêm tốn. 23Vua lại còn lên mình kiêu ngạo chống nghịch Chúa trên trời. Bọn chức dịch dám đem các chén lấy trong Đền thờ Chúa đến bàn tiệc. Vua, các quan chức triều đình, các hoàng hậu và cung phi dám dùng các chén ấy mà uống rượu. Và ca ngợi các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là các thần không thấy, không nghe, không biết gì. Vua không chịu tôn vinh Chân Thần là Đấng ban hơi thở cho vua và cầm quyền trên các đường lối vua. 24Ngay lúc ấy, Chân Thần đã cho một phần bàn tay xuất hiện và viết hàng chữ này: 25“MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN, PHÁC-SIN."
26Và đây là ý nghĩa: "MÊ-NÊ nghĩa là 'đếm' Chân Thần đã đếm các ngày vua trị vì và chấm dứt đi. 27TÊ-KEN nghĩa là 'cân,' vua đã bị đem cân và thấy là thiếu. 28PHÁC-SIN nghĩa là 'bị chia đôi,' nước vua sẽ bị chia đôi và giao cho người Mã-đại và người Ba-tư."
29Theo lệnh vua, người ta mặc cho Đa-ni-ên chiếc áo cẩm bào nhà vua, đeo vào cổ dây chuyền vàng và công bố rằng: Đa-ni-ên được cử làm tể tướng.
30Ngay đêm ấy, Bên-xát-sa, vua nước Ba-by-luân bị giết. 31Đa-ri-út, người Mê-đi, chiếm lãnh đế quốc lúc người 62 tuổi.