11

1“Tôi được sai đến đây để ủng hộ và tăng cường cho Đa-ri-út, người Mã-đại trong năm dầu của triều vua này."

Bốn vua Ba-tư

2“Bây giờ, tôi sẽ tiết lộ cho anh những diễn biến tương lai. Có ba vua sẽ lên ngôi trị vì nước Ba-tư, rồi vua thứ tư lên kế vị, giàu mạnh hơn các vua trước. Vua này sẽ dùng thế lực kim tiền để lung lạc các nước, xúi giục mọi dân hợp lực tiến công vào Hy-lạp.
3Có một vua sẽ lên ngôi, sáng lập một đế quốc vĩ đại mênh mông và thực hiện tất cả các chương trình mình hoạch định. 4Nhưng khi đế quốc vừa đạt đến mức cực thịnh, nhà vua mất thình lình không truyền được ngai cho các con cháu, nhưng đế quốc bị chia làm bốn vương quốc. Vì cả đất nước sẽ bị phân ra bốn phương trời và chia cho người ngoại tộc. 5Vua phương nam cố gắng tăng cường quân đội, mở rộng giang sơn, nhưng bị một gian thần phản bội cướp ngai và tăng cường thế lực hơn nữa.
6Nhiều năm sau đó, các vua ấy sẽ ký ước liên minh. Vua phương nam gả công chúa cho vua phương bắc để bảo đảm tình đoàn kết, nhưng rồi công chúa cũng thất sủng, nên niềm hy vọng của nàng và của phụ thân cũng tiêu tan. Sứ thần phương nam sẽ bị hạ nhục, thái tử nàng sinh cho vua phương bắc sẽ bị phế bỏ. 7Em trai công chúa lên ngôi phương nam, đem quân đội tiến công và chiến thắng vua phương bắc. 8Khi rút quân, vua phương nam đem luôn tất cả các thần tượng phương bắc về nước với vô số chén dĩa khí dụng bằng vàng và bạc. Rồi vua phương nam để yên cho vua phương bắc một thời gian. 9Vua phương bắc nhân cơ hội, thu hết lực lượng tiến công vào phương nam, nhưng chỉ được ít lâu phải rút quân về nước.
10Các hoàng tử phương bắc lại động viên toàn lực, đem quân đội đông đảo, tràn ngập Y-sơ-ra-ên và tiến công vào căn cứ quân sự quan trọng nhất của phương nam. 11Vua phương nam nổi giận, tập trung quân đội tổng phản công và đánh tan quân đội phương bắc. 12Say men chiến thắng, vua tàn sát hàng vạn chiến sĩ địch, nhưng chỉ áp đảo phương bắc được một thời gian ngắn. 13,14Vài năm sau, vua phương bắc sẽ quay lại tiến công phương nam kể cả các lực lượng Do-thái thân vua phương bắc, đúng như lời tiên tri, nhưng vẫn không đánh bại nổi quân đội phương nam. 15Vua phương bắc và các nước đồng minh sẽ đem quân bao vây một thành phương nam có hệ thống phòng thủ rất kiên cố. Lúc ấy, quân đội phương nam mới bị đánh bại.
16Vua phương bắc kéo đại quân vào chiếm đóng đất nước phương nam, như thác lũ, không lực lượng kháng chiến nào chận đứng nổi. Vua cũng vào chiếm đóng xứ Vinh quang và thả quân cướp bốc nhân dân. 17Vua phương bắc lại dùng độc kế, giả vờ ký ước liên minh với vua phương nam, gả công chúa cho vua phương nam để dùng công chúa làm nội tuyến, nhưng độc kế ấy thất bại.
18Sau đó, vua phương bắc sẽ chuyển quân về đánh chiếm các hải đảo nhưng bị một danh tướng địch chận đứng rồi đẩy lui. 19Thất bại nhục nhã, vua quay về nước nhưng nửa đường gặp nạn bất ngờ nên mất tích.
20Vua lên kế vị sẽ cử một giám đốc thuế vụ vô cùng hà khắc vào bóc lột dân Y-sơ-ra-ên, nhưng vua chỉ trị vì một thời gian ngắn rồi chết cách bí mật, không phải vì thù hận hay chiến trận.
21Vua mới lên ngôi là một kẻ gian hừng, không phải là người được quyền kế vị nhưng khéo dùng lời xiểm nịnh và vận động ngầm mà cướp chính quyền giữa một cuộc khủng hoảng chính trị.
22Tất cả các lực lượng chống đối đều tan rã, kể cả vua của hiệp ước.
23Vua hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng bao giờ giữ lời hứa. Từ ban đầu, vua luôn luôn dùng thủ đoạn lừa bịp xảo quyệt nên bắt đầu chỉ có một nhóm nhỏ ủng hộ, nhưng chẳng bao lâu lực lượng trở nên hùng mạnh không ai chống nổi. 24Vua sẽ bất thần tiến quân chiếm đóng những khu vực trù phú nhất trong nước và ra một chính sách chưa hề có trong lịch sử, là đem chiến lợi phẩm và tài sản chia cho dân. Vua sẽ bao vây và chiếm được rất nhiều căn cứ quân sự kiên cố, nhưng chỉ thành công được một thời gian. 25Sau đó, vua sẽ hăng hái tuyển mộ và luyện tập một quân đội đông đảo rồi tiến công phương nam. Trong khi đó, vua phương nam cũng tổng động viên và đem đại quân phòng thủ đất nước, nhưng bị thất bại vì nội loạn. 26Chính bọn tay chân của nhà vua đảo chánh, quân lính đào ngũ rất đông và nhiều tướng sĩ tử trận.
27Hai phe dù cùng ngồi vào bàn hội nghị hòa bình nhưng vẫn ngấm ngầm âm mưu lừa bịp và tiêu diệt nhau. Tuy nhiên, không một phe nào hoàn toàn thắng thế, cho đến thời điểm Chúa đã ấn định.
28Sau khi chiến thắng, vua phương bắc sẽ rút quân về nước, đem theo rất nhiều chiến lợi phẩm. Trên đường về quân đội phương bắc dừng chân tại Y-sơ-ra-ên và tàn phá đất nước này. 29Đến thời điểm Chúa đã ấn định, vua phương bắc lại đem quân tiến xuống phương nam, đúng như lời của vua đe dọa. Nhưng khác hẳn hai lần trước, quân đội phương bắc lần này sẽ gặp trở lực bất ngờ. 30,31Bị các chiến hạm Kít-tim đe dọa, vua phương bắc buộc lòng phải rút quân về nước. Căm thù vì thất bại nhục nhã, vua phương bắc liền đổ trút niềm uất hận trên dân Do-thái, cướp phá Giê-ru-sa-lem, làm ô uế nơi thánh, chấm dứt cuộc tế lễ hằng ngày trong Đền thờ, và dựng vật ghê tởm trong Đền thờ. Vua phương bắc sẽ lập những tên Do-thái tàn bạo lên cầm quyền trong nước trước khi rút đại quân về phương bắc. Những kẻ ấy đã chối bỏ niềm tin của tổ phụ. 32Vua sẽ đề cao những kẻ bội giao ước Chúa và kéo họ về phe mình. Nhưng những công dân đã biết Chúa, sẽ quật cường và lập nhiều thành tích lớn lao. 33Giữa nhân dân những người có tâm linh sáng suốt và thông thái sẽ dạy dỗ huấn luyện nhiều người. Nhưng mạng sống họ luôn luôn bị đe dọa, trong nhiều năm một số người sẽ bị lưu đày, tịch thu tài sản, hoặc bị xử tử bằng cực hình.d [Nt bằng gươm và bằng lửa] 34Áp lực nặng nề rồi sẽ giảm bớt và một số người vô đạo sẽ đến giả bộ ủng hộ bợ đỡ nhưng chỉ lợi dụng họ mà thôi. 35Một số người khôn sáng ấy sẽ vấp ngã, nhưng lửa hoạn nạn càng thanh lọc, tôi luyện và thánh hóa họ cho đến cuối cùng là thời điểm Chúa đã định.

Vua phương bắc cường thịnh

36“Vua phương bắc ngày càng cường thịnh. Vua tự cho mình cao hơn các thần thánh, xúc phạm đến Chân Thần bằng những lời cực kỳ phạm thượng nhưng vua vẫn cường thịnh cho đến hết thời hạn Chúa đoán phạt dân Ngài, vì chương trình Chúa đã ấn định phải được thi hành nghiêm chỉnh. 37Vua chẳng quan tâm đến thần của tổ phụ mình, cũng chẳng đếm xỉa đến thần được giới phụ nữ hâm mộ. Vua không sùng bái các thần vì vua tự cho mình còn linh hơn các thần ấy. 38Vua chỉ biết thờ thần Vũ lực: vua sùng bái thần mà tổ phụ mình chưa biết, dâng hiến bạc vàng, ngọc ngà châu báu và các lễ vật quý nhất cho thần này. 39Cậy thần Vũ lực, vua sẽ đánh tan các căn cứ quân sự kiên cường nhất. Vua sẽ trọng dụng những kẻ đầu phục mình, bổ nhiệm họ giữ những chức vụ cao cấp và chia đất cho họ để thưởng công.
40Cuối cùng, vua phương nam sẽ tiến công vua phương bắc. Vua phương bắc dụng toàn lực phản công như vũ bão, tung lục quân và hải quân đánh tan quân đội phương nam. 41Trong cuộc tiến quân, họ sẽ chiếm đóng nhiều xứ, kể cả Y-sơ-ra-ên là xứ Vinh quang và lật đổ chính phủ nhiều nước. Mô-áp, Ê-đôm và phần lớn dân Am-môn sẽ thoát nạn, 42Nhưng Ai-cập và nhiều nước phải bị chiếm đóng. 43Vua phương bắc sẽ chiếm đoạt các kho bảo vật của Ai-cập; Ly-bi và Ê-ti-ô-bi sẽ phục vụ vua.
44Tuy nhiên, tin tình báo từ phương đông và phương bắc sẽ gây hoang mang và đảo lộn tất cả kế hoạch hành quân, nên vua giận dữ rút quân để đi tiêu diệt các lực lượng chống đối. 45Vua đóng đại bản doanh giữa Giê-ru-sa-lem và bờ biển, nhưng thời vận của vua đã hết, tả hữu đều phản bội, không ai chịu phò vua nữa.