8

Mansễm Tỗp Sunêm Bữn Loah Cutễq

1Ê-li-sa atỡng mansễm tễ vil Sunêm ca con samiang án cuchĩt ma môih loah neq: “Yiang Sursĩ ễ yỗn ŏ́c panhieih khlac toâq pỡ cruang nâi tapul cumo; chơ mới cớp dống sũ mới cóq loŏh ỡt pỡ ntốq canŏ́h.”
2Mansễm ki trĩh dũ ŏ́c Ê-li-sa atỡng án, chơ án dững dống sũ án dễq ỡt pỡ cruang Phi-li-tin tapul cumo.
3Tữ cheq ễ nheq tapul cumo, mansễm ki píh chu loah pỡ cruang I-sarel, cớp án pỡq ramóh puo ễ sễq loah dống cớp cutễq án. 4Án ramóh puo ntôm táq ntỡng cớp Kê-hasi, la cũai táq ranáq Ê-li-sa, yuaq puo yoc ễ dáng tễ máh ranáq salễh Ê-li-sa khoiq táq. 5Bo Kê-hasi ntôm atỡng puo tễ Ê-li-sa táq yỗn cũai cuchĩt têq tamoong loah, ma pĩeiq mansễm ki mut ramóh puo. Chơ Kê-hasi atỡng puo neq: “Puo ơi! Nâi la mansễm ca Ê-li-sa chuai con samiang án yỗn tamoong loah tễ cuchĩt!”
6Puo blớh mansễm ki tễ ranáq Ê-li-sa táq, chơ mansễm ki atỡng án.
 Chơ puo arô manoaq cũai ayững atĩ cớp ớn án culáh loah máh crơng crớu mansễm ki; ma cóq tếng loah dếh máh palâi khoiq ĩt tễ sarái án tâng tapul cumo án tỡ bữn ỡt, chơ culáh loah yỗn án.

Ê-li-sa Cớp Ben-hadat Puo Si-ri

7Bữn muoi trỗ, Ê-li-sa pỡq chu vil toâr Damac bo puo Ben-hadat a‑ĩ. Bữn cũai toâq atỡng puo pai Ê-li-sa toâq pỡ vil nâi. 8Puo ớn Hasel cũai ayững atĩ án neq: “Mới pỡq ĩt crơng mpon, chơ yỗn pỡ cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp blớh án neq: ‘Cứq têq bán tễ a‑ĩ nâi tỡ?’”
9Hasel ĩt crơng o lứq tâng vil Damac, patiang tâng lac‑da pỗn chít lám, chơ dững yỗn Ê-li-sa. Toâq Hasel hữm Ê-li-sa, án atỡng neq: “Puo Ben-hadat cũai táq ranáq anhia, ớn cứq toâq ramóh achuaih, cớp ớn cứq blớh tễ ŏ́c án a‑ĩ têq bán ma tỡ bữn.”
10Ê-li-sa ta‑ỡi: “Yiang Sursĩ sapáh yỗn cứq hữm puo lứq cuchĩt. Ma cóq mới chu atỡng puo pai án lứq cỡt bán tễ a‑ĩ.”
11Ê-li-sa nhêng cloân chu moat Hasel, toau Hasel sâng casiet. Chơ Ê-li-sa nhiam. 12Hasel blớh án: “Achuaih nhiam táq ntrớu?”
 Ê-li-sa ta‑ỡi: “Cứq dáng samoât lứq, nỡ‑ra mới táq túh coat lứq chóq máh cũai proai I-sarel. Mới chŏ́ng táh nheq ntốq alới táq khâm lứq, cớp cachĩt táh nheq máh samiang póng, dếh toân máh carnễn toau cuchĩt cớp reh púng mansễm ỡt mumiaq hỡ.”
13Hasel ta‑ỡi neq: “Nŏ́q têq cứq táq máh ranáq ki, yuaq cứq tỡ bữn sốt toâr ntrớu.”
 Ma Ê-li-sa ta‑ỡi loah án neq: “Yiang Sursĩ yỗn cứq dáng, nỡ‑ra mới bữn cỡt puo cũai Si-ri.”
14Chơ Hasel pỡq chu loah pỡ puo Ben-hadat, cớp puo blớh án neq: “Ntrớu Ê-li-sa atỡng mới?”
 Hasel ta‑ỡi: “Án atỡng cứq, pai puo cỡt bán tễ a‑ĩ.”
15Ma tangái ntun ễn, Hasel ĩt ayỡ, chơ án alốq tâng dỡq; chơ án acrúq mieiq puo cớp amớt yỗn toau cuchĩt. Moâm ki, án ễn chỗn cỡt puo cũai Si-ri.

Yê-hô-ram Cỡt Puo Cruang Yuda

16Tâng cumo sỡng Yô-ram con samiang Ahap cỡt puo tỗp I-sarel, Yê-hô-ram con samiang Yê-hô-saphat mbỡiq chỗn cỡt puo tỗp Yuda. 17Toâq án cỡt puo, án bữn pái chít la bar cumo, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem tacual cumo. 18Án táq ranáq sâuq, tũoiq ĩn puo Ahap cớp máh puo canŏ́h tâng cruang I-sarel, yuaq án racoâiq cớp con cumũr puo Ahap. Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ. 19Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn talốh cruang Yuda, yuaq Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp puo Davĩt, cũai táq ranáq án, bữn níc cũai tễ tŏ́ng toiq án cỡt sốt.
20Bo dỡi Yê-hô-ram cỡt puo; tỗp Ê-dôm táq choac ễ chíl cruang Yuda. Ngkíq cũai cruang Ê-dôm cayoah chóh puo alới bữm. 21Ngkíq puo Yê-hô-ram dững tỗp tahan án, cớp nheq tữh sễ aséh rachíl pỡq chu vil Sa-ir, ma tahan tỗp Ê-dôm ỡt lavíng tỗp Yê-hô-ram. Tâng sadâu, puo Yê-hô-ram cớp máh cũai sốt sễ aséh rachíl, alới phaq loŏh bữn vớt tễ talang atĩ cũai par‑ũal. Ma tỗp tahan án miar pláh chu pỡ dống alới bữm. 22Noap tễ tangái ki, Ê-dôm cayoah cỡt miar cruang tễ cruang Yuda. Bo ki vil Lip-na chíl loah cruang Yuda tê.
23Máh ranáq canŏ́h puo Yê-hô-ram táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Khoiq Táq. 24Puo Yê-hô-ram cuchĩt, cớp noau tứp án tâng ping noau dốq tứp puo tâng Vil Davĩt. Vớt ki, Aha-sia con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Aha-sia Chỗn Cỡt Puo Cruang Yuda

25Tâng cumo muoi chít la bar Yô-ram con samiang Ahap cỡt puo cruang I-sarel, Aha-sia con samiang Yê-hô-ram mbỡiq chỗn cỡt puo cruang Yuda. 26Bo Aha-sia bữn bar chít la bar cumo, án mbỡiq cỡt sốt tâng vil Yaru-salem, ma án cỡt sốt ống muoi cumo sâng. Mpiq án ramứh Atha-lia la con puo Ahap cớp châu Ôm-ri puo I-sarel. 27Puo Aha-sia cỡt châu puo Ahap. Ngkíq án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ machớng puo Ahap achuaih muq án khoiq táq chơ. 28Puo Aha-sia pruam cớp Yô-ram puo tỗp I-sarel dŏq loŏh chíl Hasel puo tỗp Si-ri. Bar tỗp tahan alới chíl tâng vil Ramôt cruang Ki-liat, ma puo Yô-ram chũl pỡ ntốq rachíl. 29Chơ án píh chu pỡ vil Ye-triel dŏq tahâu bớc. Chơ puo Aha-sia pỡq clơ án pỡ vil ki.