10

Nau Tâm Rnê Y-Môrdêkai

1Hađăch Asuêrus riu pi tâm n'gor bri jêh ri tâm bri kơh dak mƀŭt. 2Jêh ri lĕ rngôch kan nau dơi jêh ri nau katang păng, jêh ri lĕ nau nkoch bri ma nau yơk toyh ma Y-Môrdêkai, hađăch n'hao jêh păng, mâm nau ăn hao, lĕ rngôch nau geh chih tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Kan Phung Hađăch bri Mêdơ jêh ri Persơ? 3Yorlah Y-Môrdêkai, phung Yuda, ƀư kôranh toyh mrô nguay tâm dâng hađăch Asuêrus, jêh ri păng jêng toyh ta nklang phung Yuda, jêh ri phung âk tâm phung oh nâu păng rŏng ma păng, yorlah păng joi nau ueh ma phung ƀon lan păng jêh ri ngơi nau đăp mpăn ma lĕ rngôch phung ƀon lan păng.