3

Yê-su Bữn Chớc Toâr Hỡn Tễ Môi-se

1Sễm ai ơi! Anhia ca khoiq sa‑âm, la samoât sễm ai cứq tê, yuaq Yiang Sursĩ khoiq arô hái chơ. Sễq anhia chanchớm tễ Yê-su. Án la ayững atĩ Yiang Sursĩ cớp án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ yỗn hái. 2Án táq pĩeiq nheq máh ranáq Yiang Sursĩ anoat yỗn án táq, machớng Môi-se táq pĩeiq máh ranáq Yiang Sursĩ anoat yỗn án táq tâng dống sũ Yiang Sursĩ. 3Khân bữn cũai aléq ma táq dống, noau tỡ bữn khễn dống, ma noau khễn án ca táq dống. Machớng ki tê, noau khễn Yê-su clữi tễ noau khễn Môi-se. 4Cu dống bữn cỡt la cỗ cũai táq, ma Yiang Sursĩ toâp tễng nheq dũ ramứh. 5Môi-se táq pĩeiq máh ranáq án tâng dống Yiang Sursĩ. Ma án la samoât cũai táq ranáq tâng dống ki sâng. Án atỡng sacoâiq máh parnai Yiang Sursĩ ễ atỡng ntun. 6Ma Crĩt táq pĩeiq nheq ranáq án tâng dống Yiang Sursĩ la samoât Con ramia ca ndỡm tê dống ki. Cớp hái la tễ dống án tê, khân nheq dỡi tamoong hái sabớng níc, cớp hái sâng clŏ́q ngcuang máh ramứh hái bữn nỡ‑ra.

Cũai Ca Tỡ Ễq Trĩh

7Ngkíq Raviei Yiang Sursĩ atỡng neq:
  “Tangái nâi khân anhia tamứng parnai Yiang Sursĩ pai chóq anhia,
   8anhia chỗi coang mứt pahỡm samoât achúc achiac anhia tễ mbŏ́q táq
   bo ỡt tâng ntốq aiq.
  9Nheq pỗn chít cumo alới hữm máh ranáq cứq khoiq táq chuai alới,
   ma noâng alới chim cứq.
  10Ngkíq cứq sâng ũan lứq chóq alới, chơ cứq pai neq:
   Máh cũai ki tỡ ễq puai ngê cứq,
   cớp alới tỡ ễq tamứng ŏ́c cứq patâp.
  11Ngkíq cứq thễ dũan neq:
   ‘Sốt dỡi lơi cumo, cứq tỡ yỗn alới bữn mut
tâng ntốq ien khễ ca cứq khoiq thrũan dŏq.’”
12Sễm ai ơi! Cóq anhia kĩaq yỗn samoât chỗi yỗn noau tễ tỗp anhia bữn mứt pahỡm sâuq cớp tỡ ễq ễ trĩh, chơ nguai chíq tễ Yiang Sursĩ, la Yiang tamoong mantái níc. 13Ma cóq anhia manoaq catoaih manoaq cu rangái, bo noâng Yiang Sursĩ atỡng hái cớp noâng hái têq tamứng. Chỗi yỗn manoaq aléq bữn mứt coang cỗ ngê sâuq raphếq án yỗn sapứl tâng ranáq lôih. 14Nheq náq hái la pruam muoi mứt cớp Crĩt, khân hái sabớng níc tâng máh ramứh hái sa‑âm tễ nhũang toau nheq dỡi tamoong hái. 15Yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq:
  “Tangái nâi khân anhia tamứng parnai Yiang Sursĩ pai chóq anhia,
   anhia chỗi coang mứt pahỡm
samoât achúc achiac anhia táq tâng ntốq aiq.”
16Cũai aléq tamứng ma tỡ ễq trĩh Yiang Sursĩ? Nheq tữh alới ca Môi-se dững aloŏh tễ cruang Ê-yip-tô tễ mbŏ́q. 17Cớp cũai aléq Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt nheq pỗn chít cumo ki? Lứq án sâng cutâu mứt chóq alới ca táq lôih, alới ca khoiq cuchĩt tâng ntốq aiq. 18Cớp cũai aléq án khoiq thễ dũan, tỡ yỗn alới mut tâng ntốq ien khễ án khoiq thrũan dŏq? Lứq alới ca tỡ bữn trĩh án. 19Ngkíq hái dáng alới tỡ têq mut, la cỗ tian alới tỡ bữn sa‑âm.