4

Yiang Sursĩ Thrũan Ntốq Ien Khễ

1Yiang Sursĩ noâng ữq yỗn hái mut tâng ntốq ien khễ án khoiq thrũan dŏq. Ngkíq cóq hái kĩaq samoât, cŏh lơ hái tỡ dáng bữn mut. 2Yuaq hái khoiq sâng tê parnai o tễ Yiang Sursĩ machớng alới ki. Ma parnai ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu yỗn alới, yuaq alới ca tamứng ki tỡ bữn sa‑âm. 3Ma hái ca khoiq sa‑âm, hái lứq bữn mut tâng ntốq ien khễ ki, ariang Yiang Sursĩ khoiq pai chơ neq:
  “Cứq thễ dũan neq: ‘Sốt dỡi lơi cumo,
   cứq tỡ yỗn alới mut
tâng ntốq ien khễ cứq khoiq thrũan dŏq.’”
Ma lứq án khoiq táq moâm ranáq ki tễ án tabŏ́q tễng paloŏng cutễq.
4Yuaq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q, án pai tễ tangái tapul neq:
  “Tâng tangái tapul Yiang Sursĩ rlu,
yuaq án khoiq táq moâm nheq máh ranáq án ễ táq.”
5Cớp án pai ễn tễ ranáq ki neq:
  “Cứq tỡ yỗn alới mut
   tâng ntốq ien khễ cứq khoiq thrũan dŏq.”
6Alới ca tamứng parnai Yiang Sursĩ atỡng nhũang, alới tỡ têq mut pỡ ntốq ki, yuaq alới tỡ bữn trĩh án. Ma noâng bữn cũai canŏ́h têq mut tâng ntốq ki. 7Dũn tễ ki ễn, Yiang Sursĩ atỡng sĩa tễ ‘Tangái nâi’, bo án ớn puo Davĩt atỡng neq:
  “Tangái nâi khân anhia tamứng parnai Yiang Sursĩ pai chóq anhia;
anhia chỗi coang mứt pahỡm.”
8Khân Yiang Sursĩ atỡng tễ Yô-sũa dững cũai I-sarel mut tâng cruang ien khễ ca Yiang Sursĩ khoiq thrũan yỗn alới, ki án tỡ bữn pai noâng tễ tangái canŏ́h. 9Ngkíq Yiang Sursĩ noâng ữq ntốq ien khễ yỗn cũai sa‑âm án. 10Cũai aléq bữn mut ntốq ien khễ Yiang Sursĩ thrũan, cũai ki bữn rlu tễ máh ranáq án táq, machớng Yiang Sursĩ rlu tê toâq án táq moâm máh ranáq án ễ táq.
11Ngkíq, cóq hái cutóng lứq dŏq hái têq mut tâng ntốq ien khễ ki. Hái tỡ ễq muoi náq aléq tỡ têq bữn mut ĩn cũai tễ nhũang ki, cỗ alới tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ.
12Lứq parnai Yiang Sursĩ la blễng cớp tamoong. Samoât muoi pla dau bớc bar coah ráiq tỗ hái yỗn sâiq ratáh tễ nghang, máh ki tê parnai Yiang Sursĩ mut pláh tâng mứt pahỡm cũai. Án apáh nheq máh ŏ́c hái chanchớm cớp nheq máh ranáq hái yoc ễ táq. 13Tỡ va manoaq têq tooq vớt tễ parnai ki. Dũ ramứh tâng mứt pahỡm hái, parnai ki tỗr aloŏh apáh yáng moat án ca sốt hái.

Yê-su La Án Ca Sốt Nheq Tễ Rit Sang Yiang Sursĩ

14Cóq hái yống pacái máh ŏ́c hái khoiq sa‑âm chơ, yuaq hái bữn manoaq ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ chuai hái. Án ki toâr cớp sốt lứq. Án la Yê-su Con Yiang Sursĩ, án khoiq chỗn chu paloŏng. 15Yê-su la sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ chuai hái, án dáng mứt pahỡm hái ieuq cớp bữn lôih, yuaq án khoiq ramóh tê máh ramứh ca ễ radững án táq lôih, ma án tỡ bữn táq. 16Ngkíq hái tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu toâq pỡ Yiang Sursĩ sễq án chuai hái, yuaq án sâng sarũiq táq hái, cớp án chuai miat hái toâq hái bữn túh coat ntrớu.