7

Tội Ác Của Y-sơ-ra-ên

   1Khi Ta phục hồi cơ nghiệp dân Ta,
  Khi Ta chữa lành Y-sơ-ra-ên,
   Thì tội ác của Ép-ra-im,
   Và việc ác của Sa-ma-ri lại lộ ra tỏ tường.
  Vì chúng cư xử gian dối,
   Kẻ trộm lẻn vào trong nhà,
   Bọn cướp hoành hành ngoài đường.
  2Chúng không hề nghĩ rằng
   Ta nhớ tất cả mọi tội ác của chúng.
  Bây giờ việc ác chúng làm vây chặt lấy chúng,
   Rành rành trước mặt Ta.
  3Chúng dùng tội ác làm cho vua vui thích,
   Nói lời giả dối cho các quan chức thỏa dạ.
  4Tất cả đều phạm tội tà dâm,
   Chúng khác nào lò nướng bánh đốt nóng;
  Người thợ nướng bánh ngừng khơi lửa
   Từ khi nhồi bột cho đến khi bột dậy men.
  5Ngày vua lên ngôi,
   Các quan chức say rượu nồng đến phát bệnh.
   Vua bắt tay với bọn hay nhạo báng.
  6Chúng đem lòng bầy mưu tính kế,
   Như lò nướng bánh cháy âm ỉ suốt đêm,
  Trong khi người thợ nướng bánh ngủ,
   Nhưng đến sáng lại bốc cháy phừng phừng.
  7Tất cả chúng đều cháy nóng như lò nướng bánh,
   Chúng ăn nuốt các thẩm phán mình.
  Các vua chúng đều bị lật đổ,
   Nhưng không một ai cầu cứu với Ta.

Cầu Cứu Các Nước Ngoài Không Giúp Ích Gì

  8Ép-ra-im sống hòa mình với các dân tộc khác,
   Ép-ra-im là ổ bánh chưa trở, mới nướng một bên thôi.
  9Các nước ngoài ăn nuốt sức mạnh nó,
   Mà nó không biết,
  Ngay cả tóc nó cũng điểm bạc,
   Mà nó chẳng hay.
  10Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó.
   Dù gặp mọi cảnh đó,
  Chúng vẫn chưa quay về với CHÚA, Đức Chúa Trời mình,
   Chúng vẫn chưa tìm kiếm Ngài.
  11Ép-ra-im giống như chim bồ câu
   Khờ dại, thiếu trí khôn.
  Chúng cầu cứu với Ai-cập,
   Chúng chạy qua A-si-ri.
  12Đang khi chúng chạy đi cầu cứu, Ta sẽ giăng lưới bắt chúng,
   Ta sẽ hạ chúng xuống như chim trời,
  Ta sẽ trừng phạt chúng
   Theo như lời thông báo giữa hội chúng.
  13Khốn thay cho chúng,
   Vì chúng trốn tránh Ta!
  Chúng sẽ bị hủy diệt,
   Vì chúng phạm tội phản nghịch Ta!
  Về phần Ta, Ta muốn giải cứu chúng,
   Nhưng chúng lại nói dối chống lại Ta.
  14Chúng không hết lòng kêu cầu Ta,
   Nhưng chúng lại rú lên vì đau đớn trên giường mình.
  Chúng tự cắt rạch mình để xin lúa thóc và rượu mới,
   Chúng đã xây khỏi Ta.
  15Chính Ta đã rèn luyện và làm cho tay chúng cứng cáp,
   Nhưng chúng lại bầy mưu ác nghịch lại Ta.
  16Chúng hướng về những điều vô ích,
   Chúng giống như cây cung lỏng lẻo.
  Các quan chức của chúng sẽ ngã vì gươm dao,
   Vì lưỡi chúng nói lời ngạo mạn.
  Như vậy, chúng sẽ làm trò cười
   Trên đất Ai-cập.