5

Một bài ai ca

1Dân Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe ta khóc ngươi bằng một bài ai ca: 2Y-sơ-ra-ên như một trinh nữ ngã xuống, chẳng bao giờ vùng dậy nữa, không được ai đưa tay nâng đỡ, nó nằm sải dài, chết rục giữa đất nước quê hương!
3“Vì Chúa bảo Y-sơ-ra-ên: "Thành nào tuyển mộ 1.000 quân sĩ đưa ra chiến trường, chỉ còn lại 100. Thành nào tuyển mộ 100, chỉ có 10 người sống sót!"

Kêu gọi ăn năn

4Chúa kêu gọi nhân dân Y-sơ-ra-ên: "Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngươi được sống! 5Đừng tìm kiếm các thần tượng ở Bê-tên, Ghinh-ganh hoặc Biệt-sê-ba! Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị lưu đày; thành phố Bê-tên sẽ bị tàn phá. 6Hãy tìm kiếm Chúa thì các ngươi được sống! Nếu các ngươi khước từ Chúa, Ngài sẽ đoán phạt như một ngọn lửa bừng cháy đốt tiêu tan nước Y-sơ-ra-ên, và thần tượng ở Bê-tên không thể nào dập tắt. 7Các ngươi đã biến công lý thành nỗi đắng cay cho dân nghèo, đổi công bằng ra bất công, áp bức. 8Đấng sáng tạo nhóm Thất tinh và nhóm sao Cày, Đấng đổi bóng tối dày đặc ra bình minh, biến ban ngày ra đêm thẳm, rút nước biển lên làm mây và mưa xuống khắp địa cầu có danh hiệu là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. 9Chính Ngài là Đấng tiêu diệt các đội quân hùng hậu trong nháy mắt và đánh tan các chiến lũy kiên cố cách bất ngờ. 10Các ngươi ghét các thẩm phán liêm khiết công bằng, không ưa những người chân thành chỉ biết nói lên sự thật. 11Vì các ngưoi áp bức người nghèo, bóc lột họ đến tận xương tủy nên dù các ngươi xây dinh thự bằng đá đẽo, các ngươi cũng không được ở, dù các ngươi lập vườn nho xanh tốt cũng không được uống rượu nho mình. 12Vì Ta biết các ngươi phạm pháp quá nhiều, phạm tội quá nặng, các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ và xử bất công người bần cố! 13Dưới một chế độ bất công như thế, người khôn ngoan phải nín lặng vì là thời kỳ khốn nạn.
14Hãy tìm cầu điều thiện, đừng đeo đuổi việc ác để các ngươi được sống; và như thế, Chúa là Thần Toàn năng sẽ ở cùng các ngươi như các ngươi vẫn nói. 15Hãy ghét điều ác, yêu chuộng điều thiện, xử đoán công bằng. Có lẽ Chúa là Thần Toàn năng sẽ thi ân cho những người còn sống sót trong nhân dân.
16Vậy, Chúa là Thần Toàn năng và Chủ tể vũ trụ bảo: "Khắp các đường phố sẽ vang tiếng than khóc. Các thông lộ sẽ nghe tiếng than thở! Dân chúng gọi các nông phu đi dự lễ tang và mời những người khéo kể lễ đến than khóc. 17Tất cả các vườn nho cũng sẽ rộn tiếng ai ca vì Ta sẽ đến trừng phạt các ngươi! " Chúa phán vậy.
18“Khốn cho những kẻ trông mong ngày của Chúa! Các ngươi trông mong vì mục đích gì? Ngày của Chúa là ngày tối tăm, không phải là ánh sáng. 19Các ngươi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát nạn chiến tranh về nhà lại bị rắn cắn chết. 20Ngày của Chúa là ngày tối tăm, không có ánh sáng. Thật là âm u mờ mịt! 21“Ta ghét, Ta khinh các ngày lễ của các ngươi! Ta không thích các đại hội long trọng của các ngươi tí nào! 22Dù các ngươi dâng cho Ta đủ thứ lễ thiêu và lễ chay, Ta chẳng hài lòng. Ta cũng chẳng quan tâm đến tế lễ bình an bằng bò mập. 23Hãy im đi! Đừng ca hát đàn địch nữa, Ta không thèm nghe các ngươi đâu! 24Ta chỉ muốn thấy công bình bác ái các ngươi cuồn cuộn như suối trào dâng. 25Y-sơ-ra-ên ơi! Trong khi các ngươi dâng sinh tế và các tế lễ cho Ta suốt 40 năm trong sa mạc, 26các ngươi vẫn lén lút thờ các thần tượng, các ngươi vẫn khiêng khám thờ thần của vua mình, khiêng cái đế của thần các ngươi đã chế tạo. 27Vì thế, Ta sẽ lưu đày các ngươi đến tận nơi xa, bên kia Đa-mách," Chúa Hằng Hữu, Danh Ngài là Thần Toàn năng phán vậy.