4

1“Này, các bà Sa-ma-ri đẫy đà như bò mộng xứ Ba-san! Các ngươi xúi giục chồng bóc lột người nghèo, rút tận xương tủy những người bần cố! Rồi các ngươi cùng chồng uống rượu say sưa để ăn mừng.
2Chúa là Chân Thần đã nhân sự thánh khiết Ngài mà thề rằng sẽ có ngày Chúa sẽ dùng mốc sắt và lưỡi câu lớn kéo các ngươi ra khỏi đất nước này cho đến người cuối cùng. 3Các ngươi sẽ bị điệu ra khỏi các lâu đài, dinh thự, qua các lỗ thủng giữa các bức tường, mỗi người cúi mặt lủi thủi đi thẳng tới, rồi bị tống giam trong đồn lũy quân thù." Chúa quả quyết như vậy.

Y-sơ-ra-ên ngoan cố

4“Này, dân Y-sơ-ra-ên! Hãy vào nơi thánh Bê-tên mà phạm tội! Hãy xuống Ghinh-ganh mà phạm pháp cho nhiều! Mỗi buổi sáng, hãy đem dâng sinh tế! Cứ ba ngày lại dâng phần mười! 5Cứ dâng lễ cảm tạ bằng bánh có men! Hãy lấy loa rao to cho mọi người biết ngươi đã dâng hiến những gì! Toàn dân ngươi vẫn thích làm như thế kia mà!" Chúa Hằng Hữu phán vậy.
6“Ta đã để cho các thành phố ngươi cạn hết lương thực, cho khắp đất nước ngươi không còn một hạt gạo, để cảnh cáo dân ngươi. Thế mà ngươi vẫn không quay lại với Ta!" Chúa trách. 7“Ta để cho đất nước ngươi bị hạn hán, ba tháng trước mùa gặt vẫn không có một giọt mưa. Rồi Ta cho mưa xuống thành này, trong khi thành kia vẫn hạn hán. Ta cho đám ruộng này thấm nhuần mưa móc trong khi đám ruộng khác khô khan. 8Dân chúng trong hai ba thành phố phải đổ dồn về một thành phố khác để kiếm nước uống nhưng vẫn không đã khát. Thế mà dân ngươi cũng không quay lại với Ta!" Chúa trách.
9“Ta đã cho gió nóng và nấm mốc phá hoại cây cối các ngươi. Phần lớn vườn tược các ngươi, từ vườn nho, vả đến vườn ô-liu đều bị sâu cắn nát. Thế mà ngươi vẫn không quay lại với Ta." Chúa trách. 10“Ta cho bệnh dịch lan tràn giữa dân ngươi như giữa dân Ai-cập ngày xưa; giết hại thanh niên trong cuộc chiến tranh và bao nhiêu ngựa của các ngươi cũng bị quân thù bắt đi. Ta làm cho mùi hôi thối trong đồn trại ngươi xông lên nồng nặc. Thế mà ngươi vẫn không quay lại với Ta." Chúa trách.
11“Ta tiêu diệt một số thành phố ngươi, như Ta đã tiêu diệt Sô-đôm và Gô-mo, và rút ngươi ra khỏi họa diệt vong như người ta rút cây củi ra khỏi đám cháy. Thế mà ngươi vẫn không quay lại với Ta." Chúa trách.
12“Vì thế, Y-sơ-ra-ên ơi, Ta sẽ giáng tai họa cho các ngươi! Vì nguyên tắc thưởng phạt của Ta không bao giờ thay đổi, nên Y-sơ-ra-ên ơi! Hãy sửa soạn mà gặp Chân Thần ngươi. 13Này, Chân Thần là Đấng làm ra núi non, gió bão, công bố tư tưởng, ý định Ngài cho loài người, biến ánh bình minh ra bóng tối và chà đạp các đỉnh núi cao. Tên Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Chân Thần Chúa Tể Toàn năng trong cả vũ trụ.