2

Mô-áp

1Chúa phán: "Nhân dân Mô-áp phạm tội quá nhiều - gấp ba, gấp bốn lần khi trước - nên Ta phải đoán phạt, không dung thứ được nữa. Họ đã đào mả đốt xương các vua Ê-đôm làm vôi. 2Ta sẽ phóng hỏa đốt xứ Mô-áp, đốt luôn các đền đài, chiến lũy của Kê-ri-giốt. Mô-áp sẽ bị tiêu diệt giữa tiếng hò hét xung phong và tiếng kèn trận thúc quân. 3Vua quan nó sẽ bị giết chung với nhau." Chúa phán vậy.

Giu-đa

4Chúa phán: "Nhân dân Giu-đa phạm tội quá nhiều - gấp ba gấp bốn lần khi trước - nên Ta phải đoán phạt, không dung thứ được nữa. Họ đã khinh dể luật pháp Chúa không vâng giữ mạng lệnh Ngài. Họ lầm đường lạc lối vì nghe theo những luận điệu giả dối đã đánh lừa tổ phụ họ ngày xưa. 5Ta sẽ phóng hỏa đốt xứ Giu-đa, đốt luôn cả các đền đài, chiến lũy của Giê-ru-sa-lem."

Y-sơ-ra-ên

6Chúa phán: "Nhân dân Y-sơ-ra-ên phạm tội quá nhiều - gấp ba gấp bốn lần khi trước - nên Ta phải đoán phạt, không dung thứ được nữa. Chúng tham nhũng, nhận tiền hối lộ để kết án người công chính, bán dân nghèo làm nô lệ vì họ không trả nổi nợ nần, thậm chí đổi một người bần cố lấy một đôi dép. 7Chúng nhẫn tâm đạp lên đầu những người sa cơ thất thế, chà đạp họ xuống bùn đen và xua đuổi những người hiền từ bị áp bức. Hai cha con tranh nhau ăn nằm với một người con gái phục vụ trong Đền thờ, làm cho Danh thánh Ta bị xúc phạm. 8Chúng làm ra vẻ sùng đạo, vào nằm ngủ bên các bàn thờ, nhưng chúng đang tâm nằm ngủ trên lớp áo xống mà người túng ngặt đem cầm cố. Chúng vào Đền thờ dâng lễ quán bằng rượu chúng đã mua với tiền trộm cắp.
9Chúng quên rằng Ta đã tiêu diệt dân A-mô-rít để dọn đường cho chúng vào Đất hứa - đó là một dân khổng lồ, cao như cây tuyết tùng và mạnh như cây sồi, nhưng Ta đã hái hết trái và chặt hết rễ làm sức mạnh họ tiêu tan. 10Ta đã đem tổ phụ các ngươi ra khỏi ngục tù Ai-cập, dìu dắt họ 40 năm trong sa mạc, để cho họ vào chiếm đất của dân A-mô-rít. 11Ta đã dấy lên một số tiên tri giữa dân tộc các ngươi, chọn một số thanh niên làm người Na-xi-rê. Có phải đúng không, nhân dân Y-sơ-ra-ên?" Chúa hỏi. 12“Tuy nhiên, các ngươi quyến rũ người Na-xi-rê uống rượu và bảo các tiên tri: 'Im đi, đừng nói nữa!' 13Này, Ta sẽ đè bẹp các ngươi, như bị chiếc xe vận tải chở lúa cán bẹp dí. 14Lanh lẹ đến đâu cũng không chạy thoát; mạnh mẽ đến đâu cũng phải kiệt sức; anh dũng đến đâu cũng phải tử trận. 15Dùng tên đạn phòng thân cũng không đứng nổi. Chạy vắt giò lên cổ cũng không bảo tồn được mạng sống. 16Và kẻ can trường nhất trong quân đội cũng phải trần truồng trốn chui trốn nhủi trong ngày Ta đoán phạt." Chúa phán vậy.