6

Một xã hội băng hoại

1Khốn cho các cấp lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri đang sống trên nhung lụa tự thị tự mãn vì tiếng tăm lừng lẫy và được nhân dân hâm mộ, trọng vọng. 2Hãy đi qua Canh-nê mà xem, và từ đó đi đến thành phố Ha-mát vĩ đại, rồi đi xuống thành phố Gát, xứ Phi-li-tin! Các nước, các thành ấy không cường thịnh hơn các ngươi sao? Biên giới họ phòng thủ không kiên cố hơn biên giới các ngươi sao?
3Các người cố xua đuổi cho xa những ý nghĩ về ngày hình phạt, nhưng việc làm các ngươi đã kéo cuộc đoán phạtb¬[Nt ngôi của bạo lực] lại gần hơn 4Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà, ngả lưng trên nệm ấm chăn êm, ăn thịt cừu béo tốt, thưởng thức thịt bê chọn lọc. 5Các ngươi ca hát những âm điệu du dương theo nhịp đàn cầm, chế tạo nhiều nhạc khí mới như Đa-vít. 6Các ngươi nhậu nhẹt rượu ngon, xức những thứ đầu thơm quý giá! Nhưng các ngươi không biết đau xót buồn rầu vì họa diệt vong của dân Y-sơ-ra-ên! 7Vì thế, các ngươi sẽ là những người đầu tiên bị lưu đày và các cuộc ăn chơi chè chén sẽ thình lình chấm dứt.
8Chúa Hằng Hữu, Chân Thần vạn quân lấy chính Ngài mà thề: Ta ghê tởm sự kiêu ngạo và vinh quang giả tạo của Y-sơ-ra-ên với những lâu đài dinh thự nguy nga. Vì thế Ta sẽ nộp hết cho quân thù, kể cả kinh đô, với mọi người mọi vật.

Ngày hoạn nạn

9Ngày ấy, dù nhà nào chỉ còn lại mười người, họ cũng sẽ bị giết chết. 10Thân nhân của những người chết sẽ đến đem các xác ra hỏa táng. Thân nhân sẽ hỏi kẻ còn sống sót duy nhất trong nhà: "Còn ai nữa không?" Nó đáp: "Không còn ai cả!" rồi nói tiếp: "Yêu cầu đừng nói đến tên Chúa!"
11Chúa đã ra lệnh: "Hãy phá tan tất cả lâu đài, nhà cửa trong thành phố!" 12,13Có bao giờ ngựa phi trên mỏm đá? Có ai đem bò ra cày trên mặt biển? Câu hỏi thật là ngu xuẩn, nhưng không ngu xuẩn bằng những kẻ đảo ngược công lý, đánh tráo đức hạnh, bất chấp cả luân thường đạo lý, những kẻ tự tôn tự đại, coi trời bằng vung, tưởng mình thừa khả năng thống trị cả hoàn vũ nhưng sự thật chỉ là con số không!
14“Nhân dân Y-sơ-ra-ên! Ta sẽ sai một dân tộc đến thống trị đất nước các ngươi từ Bắc chí Nam, từ cổng thành Ha-mát đến suối A-ra-ba!" Chúa là Chân Thần vạn quân phán vậy.