42

Máh Clống Dŏq Yỗn Cũai Tễng Rit Sang

1Chơ samiang ki dững cứq pỡq chu nchŏh coah tiah, choâng cớp angia pỡng; chơ án dững cứq pỡq chu muoi dống cheq nchŏh coah clống, dáng-radáng cớp viang coah angia pỡng; 2dống ki cuti muoi culám coat, la‑a sỡng chít coat. 3Máh clống tâng dống ki patoi bar hang. Muoi hang ỡt choâng nchŏh coah clống, la‑a bar chít coat; muoi hang ễn to moat chu rana tamáu tâng nchŏh coah tiah. Dống nâi cỡt pái tran, dũ tran bữn máh clống rato parnơi. 4Mpứng dĩ bar hang clống bữn rana, la‑a muoi chít coat, cuti muoi culám coat. Ngoah toong máh clống nâi ỡt coah angia pỡng. 5Máh clống tâng tran pỡng hễp hỡn tễ clống tâng tran pưn, cỗ cóq bữn rana ien tayáh yáng moat clống ki. 6Dống ki cỡt pái tran, cớp ŏ́q tanũl cloaq ĩn dống canŏ́h tâng nchŏh. 7Bữn viang coah tiah dống, ki sangcứt máh clống tễ nchŏh coah tiah, cuti sỡng chít coat. 8Clống patoi bân nchŏh coah tiah, cuti sỡng chít coat; ma hang clống ki ỡt choâng cớp Dống Sang Toâr cuti muoi culám coat. 9Bữn ngoah toong mut dống ki tễ nchŏh coah tiah, ỡt coah angia mandang loŏh.
10Coah angia pưn Dống Sang Toâr, bữn muoi láng dống ĩn tháng cớp dống nhũang ki, ỡt cheq nchŏh coah clống, cớp dáng-radáng cớp viang coah angia pưn. 11Mpứng dĩ bar hang clống ki bữn rana ĩn cớp rana tâng dống coah angia pỡng; chiaq lĩ-ralĩ nheq, táq machớng nheq, cớp bữn roâp ariang cớp toong ki la machớng tê. 12Ngoah toong coah angia pưn dống, bữn rana mpứng dĩ clống coah angia mandang loŏh.
13Samiang ki atỡng cứq neq: “Dống bar láng nâi cỡt ntốq miar yỗn máh cũai tễng rit sang ca mut choâng moat Yiang Sursĩ; ống alới sâng têq cha máh crơng chiau sang. Tỗp alới têq dững tâng ntốq ki máh crơng chiau sang miar khong Yiang Sursĩ, dŏq chiau sang máh thữ racáu, chiau sang crơng dŏq pupứt lôih, cớp chiau sang crơng dŏq pláih loah máh lôih. 14Toâq cũai tễng rit sang khoiq mut tâng Dống Sang Toâr, cỗ ễ pỡq chu nchŏh coah tiah, alới cóq tũot máh tampâc alới tâc bo alới táq ranáq Yiang Sursĩ, chơ dŏq loah tampâc ki tâng máh clống nâi. Moâm ki, cóq alới sớp au canŏ́h ễn, chơ loŏh pỡq chu ntốq máh cũai ỡt rôm.”
15Toâq moâm án chiaq coah clống bân ntốq Dống Sang Toâr, chơ samiang ki dững cứq loŏh chu ngoah toong coah angia mandang loŏh, cớp án chiaq viang mpễr Dống Sang Toâr ki. 16Án chiaq coah angia mandang loŏh toâq aluang chiaq, bữn sỡng culám coat. 17Chơ án píh chu chiaq coah angia pỡng ễn, bữn sỡng culám coat. 18Moâm ki án chiaq coah angia pưn, bữn sỡng culám coat. 19Chơ án píh chu chiaq coah angia mandang loŏh, bữn sỡng culám coat. 20Án chiaq nheq pỗn angia viang, cuti sỡng culám coat; viang ki sangcứt dŏq ntốq miar Yiang Sursĩ ỡt.