30

Yiang Sursĩ Yỗn Cruang Ê-yip-tô Roap Tôt

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng sacoâiq cớp pau atỡng máh santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Cóq mới pai casang la tangái croŏq criat ễ toâq chơ. 3Yuaq tangái ki khoiq cheq lứq, la máh tangái Yiang Sursĩ ễ táq ranáq án. Tangái ki bữn ramứl cũm cớp bữn ŏ́c cuchĩt pứt yỗn dũ cruang cũai. 4Ranáq yúc ễ toâq pỡ cruang Ê-yip-tô, cớp ŏ́c túh coat ntâng lứq toâq pỡ cruang Ê-thia-bi. Noau cachĩt sa‑ữi náq cũai tâng cruang Ê-yip-tô, noau pũr crơng alới, cớp noau táq yỗn cruang ki cỡt rangual.
5“Máh tahan noau chang tễ máh cruang Ê-thia-bi, Li-bia, Li-dia, Arap, Cup, cớp tahan noau chang tễ tỗp hái hỡ cuchĩt nheq cỗ tễ ranáq yúc ki.”
6Yiang Sursĩ pai neq: “Tễ vil Mic-dôl coah angia pỡng toau toâq vil At-van coah angia pưn, nheq tữh tahan ca curiaq cruang Ê-yip-tô, lứq cuchĩt nheq tâng ntốq rachíl. Tỗp tahan ca ỗt sác tễ cruang Ê-yip-tô, noau pupứt nheq alới. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi. 7Chơ cruang Ê-yip-tô ễ cỡt rangual sŏ́c clữi tễ ntốq canŏ́h tâng cốc cutễq nâi, cớp máh vil tâng cruang ki cỡt ralốh ralái nheq. 8Toâq cứq chŏ́ng cruang Ê-yip-tô, máh cũai tahan ca curiaq cruang ki cỡt pứt thréc nheq tê. Ngkíq, alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.
9“Tữ toâq tangái noau talốh cruang Ê-yip-tô, cứq ớn máh cũai pỡq na tuoc dững pau santoiq carchúc pỡ cũai Ê-thia-bi, alới ca chanchớm têq ỡt plot ien. Chơ alới ễ cỡt ngcŏh ayín tháng. Tangái ki khoiq cheq lứq chơ!”
10Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq ễ táq yỗn máh mun cruang Ê-yip-tô cỡt pứt nheq cỗ Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn táq. 11Puo ki cớp tỗp tahan án la tachoât lứq; alới ễ talốh nheq tâm cutễq ki. Alới ĩt dau cớp mut chíl cruang Ê-yip-tô; chơ tâng cloong cutễq cruang ki bữn moang sac cũai cuchĩt sâng. 12Cứq ễ táq yỗn crỗng Nil cỡt sarễt, cớp cứq ễ chiau cruang Ê-yip-tô pỡ talang atĩ cũai loâi. Máh cũai tễ cruang canŏ́h ễ toâq talốh pupứt cruang Ê-yip-tô. Cứq Yiang Sursĩ pai máh santoiq nâi.”
13Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq ễ talốh máh rup noau sang cớp máh yiang tỡ cỡn lứq yiang tâng vil Mem-phit. Ŏ́q noâng cũai cỡt sốt cruang Ê-yip-tô; cớp cứq ễ táq yỗn nheq tữh cũai cỡt ngcŏh ayín tháng. 14Cứq ễ táq yỗn cruang Ê-yip-tô coah angia pưn cỡt ntốq rangual, cớp chŏ́ng vil Sô-an coah angia pỡng. Cứq ễ yỗn vil toâr Thê-bêt roap tôt. 15Cứq ễ yỗn Pê-lusiam la vil toâr ca bữn ntốq parnoâng khâm tâng cruang Ê-yip-tô, bữn tamóh tễ ŏ́c cứq cutâu mứt. Cứq ễ talốh pupứt nheq máh mun tâng vil Thê-bêt. 16Cứq ễ chŏ́ng talốh cruang Ê-yip-tô, cớp táq yỗn cũai tâng vil Pê-lusiam sâng túh coat lứq. Viang vil Thê-bêt lứq cỡt ralốh ralái nheq, cớp cũai vil Mem-phit ỡt clơng croŏq níc. 17Máh cũai samiang póng tâng vil Hê-lia-palit cớp vil Bu-bati cuchĩt nheq tâng ntốq rachíl; cớp noau cỗp máh cũai canŏ́h hỡ. 18Cũai cruang Ê-yip-tô dốq ỗt cỗ alới bữn chớc, ma tữ cứq toâq alíh talốh nheq chớc alới, ngkíq ŏ́c canám ễn cadớp nheq vil Ta-panhê. Lứq bữn ramứl cadớp nheq cruang Ê-yip-tô, cớp noau cỗp nheq cũai proai tâng máh vil ki. 19Toâq cứq táq yỗn cruang Ê-yip-tô roap tôt, chơ alới bữn dáng raloaih cứq toâp la Yiang Sursĩ.”

Chớc Puo Ê-yip-tô Pứt Nheq

20Tangái tapul, casâi muoi, khoiq muoi chít la muoi cumo vớt noau cỗp dững tỗp hếq pỡ cruang Ba-bulôn, Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 21“Con cũai ơi! Cứq khoiq déh muoi coah ngcŏ́ng puo Ê-yip-tô yỗn tacoaih. Tỡ bữn noau tán tỡ la blong ngcŏ́ng ki yỗn têq cỡt bán, dŏq têq án yống loah dau. 22Ngkíq, nâi la santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai: Cứq toâp cỡt par‑ũal puo Ê-yip-tô. Cứq ễ déh tữm muoi coah ễn, chơ bar coah ngcŏ́ng án cỡt tacoaih nheq, dếh ngcŏ́ng noâng o cớp ngcŏ́ng khoiq tacoaih; chơ dau ễ satooh sâng tễ atĩ án. 23Cứq ễ táq yỗn máh cũai Ê-yip-tô cỡt pláh chap dũ cruang tâng cốc cutễq nâi. 24Chơ cứq ễ táq yỗn ngcŏ́ng puo Ba-bulôn cỡt rêng, cớp cứq ễ ĩt dau cứq, chơ yỗn án ễn yống. Ma cứq ễ táq yỗn ngcŏ́ng puo Ê-yip-tô cỡt tacoaih; chơ án chuchỗr cỗ sâng a‑ĩ lứq, cớp án cuchĩt choâng moat máh cũai par‑ũal. 25Cứq ễ táq yỗn án cỡt ieuq, ma ễ yỗn puo Ba-bulôn ễn cỡt rêng. Toâq cứq chiau dau cứq yỗn án, chơ án ễ payo dau ki chu cruang Ê-yip-tô, chơ dũ náq cũai dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ. 26Cứq ễ yỗn tỗp Ê-yip-tô cỡt parsáng-parsaiq tâng dũ cruang. Chơ alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.”