6

Yiang Sursĩ Sưoq Chỗi Cucốh Yiang Canŏ́h

1Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới tapoang nhêng chu máh cóh cruang I-sarel, cớp atỡng santoiq cứq yỗn alới tamứng. 3Cóq mới atỡng yỗn dũ parlỡ cóh tamứng parnai cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai. Cóq alới tamứng parnai Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng máh cóh, cuar cóh, parchon cóh, cớp avúng cóh neq: ‘Cứq ễ ĩt dau, chơ talốh pupứt nheq máh ntốq cũai cucốh sang rup; 4cớp cứq ễ talốh nheq máh prông alới sang cớp prông dŏq chŏ́ng crơng phuom chiau sang. Cứq ễ cachĩt nheq tữh cũai choâng moat máh rup alới cucốh sang.’ 5Cứq ễ yỗn máh sac cũai I-sarel cỡt radốc racơng chũop ntốq ki, cớp prứh nghang alới mpễr máh prông sang alới. 6Nheq tữh vil tâng cruang I-sarel cỡt ralốh nheq, táq yỗn máh prông sang cớp máh rup alới sang cỡt pacháh nheq; máh prông alới chŏ́ng crơng phuom cỡt pruon tháng, cớp dũ ramứh alới khoiq táq la cỡt rúng nheq. 7Máh cũai proai anhia noau cachĩt chũop ntốq cu nnơi, cớp cũai noâng tamoong bữn dáng raloaih cứq toâp la Yiang Sursĩ.
8“Ma cứq ễ yỗn cũai bĩq náq sâng noâng khlâiq, cớp yỗn alới ỡt parsáng-parsaiq tâng máh cruang canŏ́h, 9la ntốq noau dững alới cỡt samoât cũai tũ. Chơ máh cũai noâng khlâiq sanhữ loah cứq, cớp dáng samoât samơi cứq toâp yỗn alới roap tôt cớp táq yỗn alới cỡt casiet, cỗ tian alới tỡ bữn trĩh cớp nguai tễ cứq, ma alới ayooq máh rup yiang hỡn tễ ayooq cứq. Bo ki alới sâng ũan chóq tỗ alới bữm cỗ tễ máh ranáq sâuq cớp ranáq nhơp apỗ lứq alới khoiq táq. 10Tâng tangái ki tỗp alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ, cớp máh santoiq cứq khoiq catoaih atỡng alới tỡ cỡn ống prưt sâng.”
11Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq cứq neq: “Cóq mới cutor atĩ cớp yán-yán ayững! Cóq mới nhiam cuclỗiq cỗ sâng ngua tễ máh ŏ́c sâuq cớp ranáq nhơp apỗ tỗp I-sarel khoiq táq. Tỗp alới cóq cuchĩt tâng ntốq rachíl, cuchĩt na panhieih khlac, cớp cuchĩt na ỗn. 12Cũai aléq ma ỡt yơng, ki án cuchĩt na ỗn; cũai aléq ỡt cheq, ki cuchĩt tâng ntốq rachíl; cớp cũai noâng tamoong, ki án cuchĩt na panhieih khlac. Tỗp alới lứq tamóh ŏ́c ki toâq cứq cutâu mứt. 13Tâng tangái ki alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ, toâq alới hữm máh sac cũai noau cachĩt radốc racơng cheq máh rup mpễr prông sang, tâng máh dũal cóh, tâng máh anũol cóh, máh nhưp nỡm aluang ỗc toâr, máh nhưp aluang bữn sala pũ, cớp tâng dũ ntốq alới bốh crơng sang máh rup yiang. 14Cứq payư atĩ ễ pupứt alới, cớp táq yỗn cutễq alới cỡt chíq ntốq rangual, cỡt ntốq aiq ễn tễ coah angia pưn toau toâq vil Rip-la coah angia pỡng, tỡ bữn muoi ntốq léq noâng yỗn têq cũai I-sarel ỡt. Chơ alới bữn dáng raloaih cứq toâp la Yiang Sursĩ.”