22

Vil Yaru-salem Táq Ranáq Lôih

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Mới pruam ma tỡ bữn, dŏq rablớh vil Yaru-salem ca bữn moang ranáq cachĩt cũai? Cóq mới atỡng yỗn vil nâi dáng raloaih tễ ranáq sâuq la‑ỡq án khoiq táq. 3Cóq mới atỡng yỗn vil nâi dáng, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: ‘Cỗ tian mới khoiq cachĩt cũai mới sa‑ữi lứq cớp táq lôih ntâng lứq na cucốh sang máh rup yiang, ngkíq tangái mới roap tôt cheq ễ toâq chơ. 4Mới cỡt cũai lôih cỗ tian mới cachĩt cũai cớp cucốh sang máh rup yiang mới khoiq táq bữm. Yuaq ngkíq, tangái parsốt mới khoiq toâq chơ; casâi cumo mới khoiq nheq chơ. Cỗ tian tễ ranáq nâi, cứq yỗn máh tỗp canŏ́h mumat mới, cớp yỗn dũ cruang ayê ra‑ac mới. 5Máh cruang cheq cớp cruang yơng, alới ễ ayê mới, cỗ mới táq tỡ cỡt rit. 6Máh cũai sốt tỗp I-sarel poâng canưm bán rêng alới bữm cớp ưo tễ ranáq carchĩt. 7Tâng vil nâi ŏ́q loâng cũai yám noap mpiq mpoaq. Anhia lôp máh cũai tễ cruang canŏ́h; anhia táq sâuq chóq con cumuiq cớp cán cumai. 8Anhia tỡ bữn yám noap ntốq miar khong cứq, cớp tỡ bữn yám noap Tangái Rlu. 9Bữn cũai tễ tỗp anhia tũn apớt cũai canŏ́h ễq noau cachĩt alới. Bữn máh cũai cha crơng chiau sang yỗn máh rup yiang. Cớp bữn máh cũai táq níc ranáq tanghang lứq. 10Bữn máh cũai bếq parnơi cớp lacuoi mpoaq. Bữn cũai ễp máh mansễm yỗn bếq parnơi cớp alới bo mansễm ki toâq prêng. 11Bữn máh cũai cooc lacuoi cayac noau, cớp bữn cũai cooc cumân bữm, tỡ la cooc a‑ễm miar mpiq. 12Bữn máh cũai roap ĩt práq noau chang yỗn cachĩt cũai. Bữn máh cũai yỗn sễm ai cũai I-sarel voaq práq cớp ĩt lơi sa‑ữi, ễq cỡt sốc bữn. Máh cũai táq ngkíq, alới khoiq khlĩr cứq. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
13“‘Cứq ễ payư carpỗt atĩ chóq máh cũai rapốn cớp cũai cachĩt cũai canŏ́h, cỗ cứq sâng cutâu mứt. 14Moâm cứq manrap anhia, anhia noâng sâng clŏ́q cớp bữn rêng rơi ayŏ́q atĩ chíl cứq tỡ? Cứq Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, pai máh santoiq nâi; cớp cứq ễ yống pacái lứq máh santoiq cứq khoiq pai. 15Cứq ễ táq yỗn cũai proai anhia cỡt parsáng-parsaiq ỡt tâng dũ tỗp cũai cớp dũ cruang; cứq ễ pupứt nheq máh ranáq sâuq anhia táq. 16Tữ ki máh tỗp canŏ́h tỡ ễq yám noap noâng anhia; chơ anhia dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.’”

Yiang Sursĩ Yốc Tỗp I-sarel

17Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 18“Con cũai ơi! Tỗp I-sarel tỡ bữn cỡt kia ntrớu noâng yỗn cứq. Alới cỡt samoât créq práq, toâq vớt noau tooc yỗn cỡt bráh o, dếh créq sapoan, lapan, tac, cớp trac noau táh nheq. 19Ngkíq, sanua cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng alới neq: ‘Anhia la machớng créq tễ crơng ki tê, tỡ têq tâc noâng. Yuaq ngkíq, cứq ễ parỗm nheq tữh anhia pỡ vil Yaru-salem, 20cớp dững tooc tâng ũih, machớng noau tooc práq, sapoan, lapan, tac, cớp trac. Ŏ́c cứq sâng cutâu cớp ũan chóq anhia ễ yốc anhia samoât ũih yốc tac. 21Yuaq ngkíq, cứq ễ parỗm nheq tữh anhia pỡ vil Yaru-salem, chơ cứq ễ palư ũih dŏq yốc anhia cỗ cứq sâng cutâu mứt chóq anhia. 22Machớng noau yốc práq tâng lo, ngkíq tê cứq yốc anhia tâng ũih blữ; chơ anhia bữn dáng raloaih la cứq Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt chóq anhia.’”

Máh Cũai Sốt Tỗp I-sarel Táq Lôih

23Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 24“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng máh cũai I-sarel neq: Tâm cutễq anhia bữn moang ŏ́c lôih; ngkíq yuaq cứq manrap cutễq nâi cỗ cứq sâng cutâu mứt lứq. 25Sanua máh cũai sốt anhia la ariang cula samín cri chóq charán án ễ cáp. Alới cachĩt máh cũai proai, pốn ĩt práq yễng, chơ dững achu pỡ dống alới, cớp táq yỗn máh mansễm cỡt cán cumai, cỗ alới cachĩt máh cayac mansễm ki. 26Máh cũai tễng rit sang phaq talốh nheq phễp rit cứq, cớp tỡ bữn yám noap noâng crơng miar khong cứq. Alới tỡ bữn hữm crơng ki mpha ntrớu tễ crơng canŏ́h. Alới tỡ bữn atỡng yỗn cũai dáng tễ crơng bráh cớp crơng tỡ bữn bráh puai rit; alới tỡ bữn noap noâng Tangái Rlu. Máh ranáq ki la táq yỗn cũai proai tỡ bữn yám noap noâng cứq. 27Máh cũai ayững atĩ sốt, cỡt samoât acho cruang ntôm háq cumáp yỗn cỡt mễng. Alới cachĩt cũai dŏq alới têq cỡt sốc bữn. 28Máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ cutooq dŏq máh ranáq sâuq alới, cỡt samoât muoi noaq cũai ĩt cupũr cloc atia pức bân ntốq viang phang pacháh. Alới hữm ŏ́c sapáh ca tỡ bữn pĩeiq; cớp alới atỡng sacoâiq ŏ́c tỡ bữn lứq. Alới pai santoiq ki toâq tễ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai, ma cứq Yiang Sursĩ tỡ bữn atỡng ntrớu alới. 29Cũai sốc dốq lôp cớp pũr noau. Alới padâm cũai túh cadĩt cớp lôp cũai tễ cruang canŏ́h. 30Cứq chuaq cũai têq atức loah viang, la cũai têq tayứng tâng viang khoiq rúng ralốh, cớp curiaq tâm cutễq yỗn vớt tễ cứq talốh vil ki; ma cứq chuaq tỡ bữn ramóh muoi noaq aléq. 31Cỗ cứq sâng cutâu mứt chóq tỗp alới, yuaq ngkíq cứq ễ chŏ́ng alới toâq ũih; cớp cứq ễ yỗn alới roap tôt la cỗ tian ranáq lôih alới khoiq táq. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”