10

Chớc Ang‑ữr Yiang Sursĩ Loŏh Tễ Dống Sang Toâr

1Cứq tapoang nhêng chu paloŏng ca cutrúq pỡng plỡ máh chê-rup. Pỡ ki bữn muoi lám cachơng, ĩn tháng cachơng puo tacu ca táq toâq tamáu moat sapĩr. 2Yiang Sursĩ atỡng samiang ca sớp tampâc busín neq: “Cóq mới pỡq chu ntốq ũih blữ mpứng dĩ pỗn lám carvang nhưp máh chê-rup, chơ bỗc rahững ũih muoi carbỗc. Chơ cóq mới pỡq prứh rahững ũih ki tâng vil.”
 Chơ cứq hữm samiang ki pỡq.
3Toâq án mut, máh chê-rup ki ỡt tayứng coah angia pưn tâng Dống Sang Toâr; chơ bữn ramứl clũom catáng nheq nchŏh coah clống tâng Dống Sang Toâr. 4Chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ claq tễ máh chê-rup ki chu ngoah toong Dống Sang Toâr. Chơ ramứl ki clũom nheq Dống Sang Toâr, cớp nchŏh dống sang ki cỡt poang cỗ tễ chớc ang‑ữr Yiang Sursĩ. 5Sưong tễ khlap máh chê-rup parkeh casang toâq pỡ nchŏh coah tiah. Sưong ki casang ralông samoât sưong Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.
6Toâq Yiang Sursĩ ớn samiang ca tâc tampâc busín bỗc rahững ũih tễ mpứng dĩ carvang yững nhưp máh chê-rup, chơ samiang ki mut tayứng kễng carvang yững muoi coah. 7Bữn muoi lám chê-rup tavoc atĩ chu ũih bân mpứng dĩ máh chê-rup, cớp án cupoau ĩt rahững ũih; chơ án dững chóq tâng atĩ samiang ki. Samiang ki roap ĩt rahững ũih ki, chơ án pỡq.
8Cứq hữm tâng pưn khlap máh chê-rup bữn samoât atĩ cũai. 9-10Chơ cứq hữm carvang yững pỗn lám la machớng nheq; muoi lám carvang ỡt coah muoi lám chê-rup. Máh carvang yững ki ang‑ữr samoât tamáu moat, cớp dũ lám carvang ki bữn dếh muoi lám carvang cớt ễn ỡt thráp tâng clống, chơ curĩat carvang ki yỗn cỡt vứl. 11Toâq máh chê-rup ki ễ pỡq, án têq pỡq cu angia, ma án tỡ bữn túh cóq apíh. Nheq tữh chê-rup pỡq muoi prớh chu angia án yoc ễ pỡq, ma tỡ bữn túh cóq avih. 12Tâng máh tỗ chê-rup ki bữn moang moat, dếh tâng cloong, khlap, atĩ; cớp carvang yững bữn moang moat sâng. 13Cứq sâng noau amứh máh carvang yững ki la ‘carvang yững ễr’.
14Dũ lám chê-rup bữn pỗn mieiq. Mieiq coah muoi cỡt samoât ntroŏq tangcáh; mieiq coah bar cỡt samoât mieiq cũai; mieiq coah pái cỡt samoât mieiq cula samín; cớp mieiq coah pỗn cỡt samoât calang crức. 15Máh chê-rup ki ĩn tháng máh charán cứq khoiq hữm pỡ tor crỗng Khê-bar. Chơ máh chê-rup ki chỗn chu paloŏng. 16Toâq máh chê-rup ki pâr chu paloŏng, tỡ la pỡq chu canŏ́h, máh carvang yững ki pỡq tê. Dũ trỗ chê-rup paliang khlap ễ pâr, máh carvang yững la ễr bo ki tê. 17Toâq máh chê-rup tangứt, máh carvang yững la tangứt tê; toâq máh chê-rup pâr, máh carvang yững la pỡq bo ki tê, yuaq máh chê-rup ki cỡt sốt máh carvang.
18Chơ chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ loŏh tễ ngoah toong Dống Sang Toâr cớp pỡq coah pỡng máh chê-rup ki. 19Bo cứq ỡt nhêng, máh chê-rup ki paliang khlap, chơ pâr achỗn tễ cloong cutễq; cớp máh carvang yững la pỡq tê. Máh chê-rup tangứt bân ngoah toong mut Dống Sang Toâr coah angia mandang loŏh, cớp chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ pul clũom nheq chê-rup ki. 20Máh chê-rup nâi la machớng charán cứq khoiq hữm pỡ tor crỗng Khê-bar, ca ỡt pưn chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang. Ngkíq, cứq dáng samoât lứq máh charán ki la chê-rup, 21yuaq dũ lám charán bữn pỗn mieiq, pỗn khlap, cớp yáng pưn dũ lám khlap cỡt samoât atĩ cũai. 22Mieiq chê-rup ki la samoât mieiq máh charán cứq khoiq hữm pỡ tor crỗng Khê-bar, tỡ bữn mpha ntrớu. Cớp dũ lám ki pỡq tanoang, tỡ bữn veh chu léq.