13

Máh Cũai Táq Nan Tang Bỗq Yiang Sursĩ

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới tếq máh cũai tễ tỗp I-sarel ca táq nan pai alới la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, na pai sacoâiq puai sarnớm alới bữm. Cóq mới atỡng yỗn alới tamứng santoiq Yiang Sursĩ.”
3Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai: “Bap lứq cũai sacũl ca táq nan tang bỗq cứq. Tỗp alới chống aloŏh ngê bữm, ma lứq samoât alới tỡ bữn hữm muoi tếc sapáh ntrớu. 4Ơ tỗp I-sarel ơi! Máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca anhia noap lứq, alới cỡt samoât ayoŏng tâng mpứng dĩ vil rúng ralốh. 5Tỗp alới tỡ bữn kĩaq bân ntốq viang sarũq, cớp tỡ bữn atức loah tamái viang ki. Yuaq ngkíq, tỗp I-sarel tỡ têq viaq vớt toâq tangái Yiang Sursĩ dững atoâq ranáq rachíl ratáq. 6Máh ŏ́c sapáh baih alới tỡ bữn khlữr ntrớu, cớp santoiq alới pai sacoâiq la tỡ bữn lứq ntrớu tê. Alới pai máh santoiq alới atỡng la toâq tễ cứq, ma cứq tỡ bữn ớn alới pai. Ma alới ngcuang ễq máh santoiq ki cỡt santruoq. 7Cứq atỡng tỗp alới neq: Máh ŏ́c sapáh baih anhia hữm la tỡ bữn lứq ntrớu, cớp máh santoiq anhia pai sacoâiq la tỡ bữn khlữr ntrớu tê. Anhia pai máh santoiq ki toâq tễ cứq, ma cứq tỡ bữn pai ntrớu chóq anhia.
8“Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai mŏ pai chóq alới neq: ‘Máh santoiq anhia pai tỡ bữn khlữr ntrớu, cớp máh ŏ́c sapáh baih la tỡ bữn lứq ntrớu tê. Cứq toâp ễ chíl anhia.’ 9Cheq lứq chơ tangái cứq manrap máh cũai táq nan tang bỗq cứq, alới ca hữm máh ŏ́c sapáh baih tỡ bữn lứq ki, cớp pai ŏ́c sacoâiq ma tỡ bữn pĩeiq. Nỡ‑ra, toâq cũai proai cứq rôm sarhống parnơi, máh cũai táq nan tỡ bữn noâng tâng ntốq ki; ramứh alới la tỡ bữn bữn tâng pơ saráq tỗp I-sarel. Cớp alới tỡ têq píh chu noâng pỡ cruang cutễq alới. Ngkíq, tỗp alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai.
10“Tỗp alới radững cũai proai cứq yỗn clŏ́c rana na santoiq alới pai neq: ‘Ŏ́c ien khễ lứq toâq chơ!’ Ma tỡ bữn bữn ŏ́c ien khễ. Cũai proai cứq táq lôih lứq, la ariang alới táq viang mŏ tỡ bữn khâm; chơ cũai táq nan tang bỗq cứq tỡ bữn sưoq ntrớu alới, machớng alới atia cupũr tâng viang ralốh ki yỗn nêuq sâng. 11Cóq mới atỡng máh cũai tang bỗq ki dáng la viang vil alới ễ ralíh asễng. Cứq ễ yỗn mia sễng choân lứq, cớp yỗn prễl satooh pĩeiq tâng viang ki, cớp yỗn cuyal rapuq phát clúh viang ki. 12Chơ viang ki cỡt ralíh asễng, cớp dũ náq ễ blớh neq: ‘Bữn kia ntrớu, hái atia cupũr cloc?’”
13Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cỗ cứq sâng cutâu mứt lứq, ngkíq yuaq cứq yỗn cuyal rapuq, mia choân, cớp prễl sễng talốh viang nâi. 14Cứq ễ talốh viang alới atia cupũr cloc yỗn pacháh nheq, yỗn noâng ống tanang sâng. Chơ viang ki ralíh catễt alới cuchĩt nheq. Ngkíq, dũ náq cũai dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.
15“Viang cớp cũai atia cupũr cloc ki, alới lứq tamóh ŏ́c cứq cutâu. Chơ cứq ễ atỡng anhia cỗ tian nŏ́q viang cớp cũai atia cupũr cloc tâng viang ki cỡt ralốh. 16Alới la máh cũai táq nan tang bỗq cứq, alới khoiq pau atỡng vil Yaru-salem neq: ‘Ŏ́c ien khễ khoiq toâq chơ!’ Ma ŏ́c ien khễ ki tỡ bữn cỡt. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”

Atỡng Tễ Máh Mansễm Ca Táq Nan Tang Bỗq Yiang Sursĩ

17Yiang Sursĩ pai neq: “Con cũai ơi! Sanua cóq mới nhêng máh mansễm tễ proai mới, alới pai sacoâiq puai sarnớm alới bữm. Cóq mới tếq 18cớp atỡng alới pai Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng neq: Bap lứq máh mansễm yĩh carnuac ramoon dŏq sacŏ́ng tâng atĩ cũai canŏ́h, cớp táq aroâiq ramoon dŏq tán tâng plỡ máh cũai canŏ́h têq yỗn alới ndỡm dỡi tamoong cũai ki. Tỗp alới raphếq rathũ cũai proai cứq. Alới táq ngkíq dŏq cỡt lơi yỗn alới bữm. 19Alới táq yỗn máh cũai proai cứq nguai chíq tễ cứq; alới táq ngkíq yoc ễ bữn muoi rapỗt saro bali cớp muoi sarũaiq bễng mi. Máh cũai tỡ bữn lôih ntrớu, ki alới cachĩt táh nheq; ma máh cũai pĩeiq cóq cuchĩt, ki alới dŏq yỗn tamoong. Chơ alới táq ntỡng lauq chóq máh cũai cứq, cớp cũai ki noap lứq alới.”
20Ma sanua, Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq kêt carnuac ramoon alới sacŏ́ng tâng atĩ cũai canŏ́h dŏq alới ndỡm dỡi tamoong cũai ki. Cứq ễ sadŏ́h táh aroâiq ki tễ ngcŏ́ng máh cũai ki, cớp acláh alới samoât noau acláh máh chớm tễ crống. 21Cứq ễ pũar táh aroâiq ramoon tễ plỡ alới, cớp acláh cũai proai cứq yỗn têq racláh tễ chớc alới ki. Ngkíq anhia dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.
22“Cỗ tễ santoiq anhia pai lauq, anhia táq yỗn cũai tanoang o cỡt pê pahỡm, ma cứq tỡ ễq táq tỡ o ntrớu chóq alới ca tanoang o. Cớp anhia catáng máh cũai loâi tỡ yỗn alới táh chíq ranáq sâuq yỗn alới têq roap ŏ́c chuai amoong. 23Yuaq ngkíq, anhia tỡ bữn hữm noâng máh ŏ́c sapáh baih raphếq rathũ, cớp anhia tỡ têq atỡng noâng máh santoiq sacoâiq na ŏ́c lauq. Cứq ễ rachuai cũai proai cứq yỗn racláh tễ chớc anhia; ngkíq anhia dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.”