39

Coc Cỡt Pê

1Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Con cũai ơi! Cóq mới atỡng sacoâiq máh santoiq pupap chóq Coc, la cũai sốt tỗp Mê-siec cớp tỗp Tubal; atỡng án la cứq toâp cỡt par‑ũal án. 2Cứq ễ dững aloŏh án tễ angia pỡng, cớp cuvêq án yỗn pỡq chu máh cóh cruang I-sarel. 3Chơ, cứq ễ táq yỗn cứr tamĩang án cỡt racláh tễ atĩ avêr án, cớp cứq yỗn saráh racláh tễ atĩ atoam án. 4Coc cớp máh tahan án, dếh nheq tữh yớu án, dớm cuchĩt pỡ máh cóh I-sarel, chơ cứq ễ yỗn máh chớm cớp máh charán cruang toâq cha máh sac alới. 5Tỗp alới lứq cuchĩt tâng máh ruang. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi. 6Cứq ễ chŏ́ng cruang Macoc cớp máh cruang mpễr pứh dỡq mưt, la ntốq máh cũai ỡt ien khễ. Chơ, dũ náq cũai dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ. 7Cứq ễ yỗn cũai proai I-sarel dáng raloaih lứq tễ ramứh ranoâng cứq ca bráh o; cớp cứq tỡ bữn yỗn noau ayê ra‑ac noâng ramứh cứq. Chơ nheq tữh cũai tâng dũ cruang dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ, Ncháu ca bráh o lứq tỗp I-sarel sang.”
8Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Tangái cứq pai ễ toâq, lứq án toâq. 9Chơ máh cũai tâng dũ vil cũai I-sarel, alới ễ loŏh parỗm máh crơng choac táq ũih dŏq nhúq ễn. Alới ĩt khễl, saráh, tamĩang, coih, cớp cuan cróh táq ũih; dũ yỗn noau nhúq tâng tapul cumo. 10Ngkíq, tỗp alới tỡ bữn túh cóq pỡq chuaq ũih tễ ruang, tỡ la tễ arưih. Alới têq ĩt máh crơng choac ki nhúq táq ũih. Cớp alới ễ cheng ĩt loah máh crơng tễ noau khoiq cheng ĩt tễ alới, cớp pũr ĩt loah crơng tễ cũai ca pũr alới. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”

Ranáq Tứp Coc

11Yiang Sursĩ pai neq: “Tữ dũ ranáq ki toâq, cứq ễ yỗn Coc bữn ping tâng cruang I-sarel pỡ avúng noau dŏq avúng Máh Cũai Luloah Pỡq Chu, coah angia mandang loŏh yáng dỡq mưt Boi. Cũai tỡ bữn pỡq noâng chu avúng ki, yuaq noau tứp Coc cớp tahan án tâng avúng ki. Ngkíq, noau lêq ramứh avúng ki cỡt ramứh tamái ễn, la avúng Poâl Tahan Coc.
12“Tỗp I-sarel tứp máh sac cumuiq tỗp ki nheq tapul casâi, dŏq yỗn tâm cutễq ki cỡt bráh loah puai rit. 13Dũ náq cũai tâng cruang I-sarel rachuai tứp máh sac cumuiq ki; ngkíq noau yám noap máh cũai tứp cumuiq ki toâq tangái cứq chíl riap. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi. 14Toâq vớt tapul casâi ki, tỗp alới ễ rưoh máh samiang yỗn pỡq chũop cutễq ki, dŏq chuaq cớp tứp máh sac ca noâng tỡ yũah tứp. Máh samiang ki táq nheq tapul casâi toau cloong cutễq cỡt loah bráh puai rit. 15Bo máh samiang ki luloah pỡq chu tâng cutễq ki, khân alới ramóh nghang cũai, ki alới sacôl táq tếc cheq nghang, toau cũai bữn mpỗl dững tứp nghang ki pỡ avúng Poâl Tahan Coc. 16(Tâng ntốq ki bữn muoi vil noau dŏq ramứh vil puai loah ramứh tỗp tahan nâi, la vil Hamô-na.) Táq ngkíq, alới bữn rasa cloong cutễq yỗn cỡt bráh loah puai rit.”
17Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq cứq neq: “Con cũai ơi! Cóq mới atỡng dũ ramứh chớm cớp charán cruang hỡ neq: ‘Cóq anhia loŏh tễ dũ angia; toâq rôm cha bũi parnơi pỡ ntốq cứq khoiq thrũan dŏq máh crơng chiau sang. Nâi la ranáq cha bũi pêl toâr lứq pỡ máh cóh tỗp I-sarel, la ntốq máh chớm cớp charán ki cha sâiq cớp nguaiq aham. 18Alới bữn cha sâiq máh cũai tahan, cớp bữn nguaiq aham máh cũai sốt tâng cốc cutễq nâi; dũ náq cũai ki noau cachĩt samoât noau kiac máh cữu tôl, cữu con, mbễq, cớp ntroŏq tangcáh, la charán plứm o lứq tễ cruang Basan. 19Toâq cứq cachĩt máh cũai nâi yỗn cỡt samoât crơng chiau sang, nheq tữh chớm cớp charán cruang ễ toâq cha nsễng alới toau pa-ŏh, cớp nguaiq aham alới toau cỡt bũl. 20Pỡ ntốq cứq aloŏh sana yỗn alới cha, tỗp alới bữn cha sâiq aséh cớp sâiq tỗp tahan aséh, dếh sâiq dũ náq tahan. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.’”

Tỗp I-sarel Ralêq Loah Mứt Tamái

21Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ yỗn nheq tữh cruang cũai bữn hữm chớc ang‑ữr cứq toâq cứq manrap tỗp alới na cứq rablớh tanoang tapứng. 22Noap tễ tangái ki toau toâq chumát tỗp I-sarel dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ, Ncháu alới. 23Chơ nheq tữh cruang cũai dáng raloaih la cứq yỗn noau dững tỗp I-sarel chu cruang canŏ́h, la cỗ tian alới táq lôih chóq cứq. Cứq nguai chíq tễ alới, dếh yỗn cũai par‑ũal toâq chíl cớp cachĩt alới. 24Cứq khoiq yỗn alới roap cóng puai loah ranáq lôih cớp ranáq tỡ o alới khoiq táq. Yuaq ngkíq, cứq nguai chíq tễ alới.”
25Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai ễn neq: “Ma sanua, cứq sâng sarũiq táq loah tŏ́ng toiq Yacốp, la cũai proai I-sarel, cớp táq yỗn alới cỡt sốc bữn loah tamái. Cứq ễ bán curiaq ramứh cứq ca bráh o lứq. 26Tữ alới bữn ỡt plot ien tâng cruang alới, cớp tỡ bữn noau canứh yỗn alới cỡt ngcŏh, alới têq khlĩr ŏ́c casiet táq tễ alới calỡih cứq. 27Yuaq cứq ễ apáh yỗn dũ cruang cũai têq dáng cứq bráh o lứq; ngkíq cứq ễ dững aloŏh cũai proai cứq tễ máh cruang cũai par‑ũal alới. 28Chơ proai cứq dáng samoât lứq la cứq toâp Yiang Sursĩ, Ncháu alới. Alới bữn dáng ngkíq, yuaq cứq táq yỗn noau cỗp dững alới pỡ cruang canŏ́h; ma sanua cứq ễ parỗm loah tỗp alới, cớp dững alới píh chu loah pỡ cruang alới bữm; cứq tỡ bữn táh muoi noaq aléq tễ tỗp alới yỗn ỡt cớp tỗp canŏ́h. 29Cứq ễ yỗn Raviei cứq cỡt sốt tâng mứt máh cũai I-sarel, cớp cứq tỡ bữn nguai noâng tễ alới. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”