16

Vil Yaru-salem Tỡ Bữn Tanoang Tapứng

1Yiang Sursĩ atỡng cứq ễn neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng yỗn cũai vil Yaru-salem dáng tễ máh ranáq sâuq la‑ỡq án khoiq táq. 3Cóq mới atỡng santoiq sacâm nâi cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ễ atỡng chóq cũai tâng vil Yaru-salem neq: Vil anhia la samoât manoaq noau canỡt tâng cutễq cruang Cana-an. Mpoaq mới la cũai tễ tỗp Amô-rit; mpiq mới la cũai tễ tỗp Hêt. 4Bo mpiq mới sễt mới, tỡ bữn noau cứt taluih cớp ariau tỗ mới, tỡ la chi-chut mới toâq boi, tỡ la a-ũl mới tâng aroâiq. 5Tỡ bữn noau sâng sarũiq táq mới dŏq táq máh ranáq ki yỗn mới. Tễ tangái mpiq mới canỡt mới, la tỡ bữn noau sâng ayooq táq mới. Noau khoiq phỗt táh mới tâng ruang.
6“Chơ cứq pỡq pha ruang ki; cứq hữm mới bếq luliac tâng aham mới bữm. Tỗ mới bữn moang aham, ma cứq tỡ ễq yỗn mới cuchĩt. 7Ngkíq, cứq chứm siem mới yỗn toâr achỗn, cỡt samoât nỡm aluang toâr cớp nêuq o. Mới cỡt samoât cumũr bán rêng cớp sarỡih. Tóh mới la nêuq cớp sóc mới la cuti o lứq, ma mới ỡt mu rariat cớp tỡ bữn ntrớu pul.
8“Chơ cứq pỡq pha mới sĩa; cớp cứq dáng la toâq ngư mới racoâiq chơ. Cứq ĩt au tuar; cứq pul tỗ mới, yuaq mới ỡt mu rariat, cớp cứq parkhán ễ ayooq mới. Cứq táq tếc parkhán ễ racoâiq mới; ngkíq mới cỡt khong cứq. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
9“Cứq khoiq ĩt dỡq ariau aham tễ tỗ mới, chơ apơi mới yỗn cỡt bráh. Cứq khoiq ĩt dỡq nsễng o‑li‑vê atia tâng tỗ mới. 10Cứq khoiq asớp mới tampâc noau chún o lứq, yỗn mới sớp cỡp ngcâr o lứq, apưng aroâiq busín tâng plỡ mới, cớp asớp mới au tuar táq toâq dai hỡ. 11Cứq khoiq ĩt cŏ́ng cớp sanoâc moat lứq pasang tỗ mới. 12Cứq khoiq ĩt sarcáp sacáp tâng múh mới, cớp chóq sambễt tâng ndễm atĩ mới, dếh apưng vuam tâng plỡ mới hỡ. 13Mới khoiq pasang crơng ca táq toâq práq cớp yễng; mới tâc tampâc aroâiq busín cớp aroâiq dai, dếh chún yỗn nêuq o hỡ. Mới cha bễng mi ca táq toâq bỗt o lứq, dếh dỡq khĩal cớp dỡq nsễng o‑li‑vê hỡ. Thán riang mới la‑ĩat o; ngkíq mới bữn cỡt lacuoi puo. 14Ramứh ranoâng mới parchia parhan tâng dũ cruang, la cỗ nhơ tễ riang mới la‑ĩat o, ŏ́q bân tếq, yuaq cứq toâp táq yỗn mới cỡt nêuq o. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
15“Ma mới ưo tễ riang o cớp ramứh ranoâng mới parchia parhan, chơ mới pỡq bếq cớp dũ náq samiang ca toâq pỡ mới. 16Mới khoiq ĩt muoi pún tễ tampâc mới, dŏq pasang ntốq mới cucốh sang; cớp mới chiau tỗ mới yỗn dũ náq samiang, táq ariang mansễm chếq tỗ. 17Mới khoiq ĩt práq yễng cứq yỗn mới pasang tỗ, chơ pỡq tooc táq máh rup samiang dŏq cucốh sang; ranáq ki la samoât mới bếq parnơi cớp samiang canŏ́h chơ. 18Mới khoiq ĩt tampâc noau chún ca cứq khoiq yỗn mới, chơ pỡq satễng yỗn máh rup ki. Cớp mới khoiq ĩt dỡq nsễng o‑li‑vê cớp dỡq phuom cứq khoiq yỗn mới, chơ pỡq chiau sang yỗn rup ki. 19Cứq khoiq yỗn mới máh crơng sana neq: bỗt mi o lứq, dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp dỡq khĩal. Ma mới ĩt sana ki chiau sang yỗn máh rup. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
20“Ma hỡn tễ ki ễn, mới noâng ĩt máh con mansễm samiang mới bữn cớp cứq, chơ pỡq chiau sang yỗn máh rup yiang. Nŏ́q máh ranáq mới táq tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq noâng yũah dũ sĩa tỡ? 21Ma nŏ́q mới cachĩt dếh máh con cứq hỡ, na bốh mumoong alới sang yỗn yiang canŏ́h? 22Sốt dỡi tamoong mới táq moang ranáq tanghang cớp sâuq lứq, cớp bo mới cỡt mansễm chếq tỗ, mới tỡ nai sanhữ loâng tễ bo mới noâng carnễn bo mới bếq mu rariat luliac tâng aham bữm.”

Vil Yaru-salem Táq Ariang Mansễm Chếq Tỗ

23Chơ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Ŏ́c cuchĩt pứt ễ toâq pỡ mới! Mới khoiq táq máh ranáq sâuq lứq, 24cớp mới khoiq táq máh ntốq cucốh sang máh rup yiang cớp táq ariang mansễm chếq tỗ tâng nchŏh pứng dĩ vil. 25Roâp riang mới la‑ĩat o lứq, ma mới pỡq luliac chíq tâng lúq. Mới khoiq chiau tỗ yỗn dũ náq samiang ca toâq pỡ mới, cớp mới chếq tỗ mới cu rangái sa‑ữi achỗn ễn. 26Mới khoiq yỗn tỗp Ê-yip-tô bếq nứng mới, alới la cũai ỡt mpễr dống mới yoc lứq parlưi mới. Ranáq mới chếq tỗ táq yỗn cứq sâng nsóq lứq.
27“Ngkíq yuaq cứq manrap mới, na ĩt chíq muoi pún cutễq mới, chơ chiau yỗn tỗp Phi-li-tin ễn ndỡm. Cứq khoiq chiau mới yỗn tỗp Phi-li-tin, la cũai ca kêt mới. Alới ki sâng dớt lứq tễ ranáq sâuq mới khoiq táq.
28“Cỗ máh cũai ki tỡ têq táq yỗn mới sâng dũ yũah, ngkíq mới lúh puai tỗp Asi-ria ễn. Mới cỡt mansễm chếq tỗ yỗn alới; ma mới noâng sâng tỡ bữn dũ sĩa. 29Chơ mới pỡq chếq tỗ yỗn tỗp Ba-bulôn ễn, la máh cũai chếq chỡng; ma alới noâng tỡ têq táq yỗn mới sâng dũ sĩa.”
30Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Mới khoiq táq máh ranáq ki, mới cỡt ĩn mansễm chếq tỗ ŏ́q loâng ŏ́c casiet. 31Tâng kễng rana dũ ntốq mới khoiq táq ntốq cucốh sang. Ma mới tỡ bữn ĩt práq ĩn máh mansễm chếq tỗ dốq ĩt. 32Mới la mansễm chếq tỗ yỗn máh cũai liaq, cỗ mới tỡ bữn ayooq cayac mới bữm. 33Mansễm chếq tỗ dốq ĩt roap práq, ma mới yỗn crơng bũi pỡ dũ náq samiang ca bếq cớp mới; mới chang cũai tễ dũ ntốq yỗn toâq bếq cớp mới tê. 34Mới la mansễm chếq tỗ ca mpha tễ mansễm canŏ́h. Tỡ bữn noau padâm mới táq ngkíq; mới tỡ bữn ĩt práq, ma mới chiau práq yỗn cũai ca bếq cớp mới. Mới táq plĩen tễ máh mansễm chếq tỗ dốq táq.”

Yiang Sursĩ Yỗn Vil Yaru-salem Roap Tôt

35Yuaq ngkíq, vil Yaru-salem cỡt mansễm chếq tỗ ơi! Cóq mới tamứng máh santoiq Yiang Sursĩ ntôm ễ pai.
36Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai: “Mới khoiq tũot tampâc mới tâc, táq samoât mansễm chếq tỗ; mới khoiq chiau tỗ mới yỗn dũ náq cũai ca ễ bữn mới, cớp mới chiau sang yỗn máh rup yiang nhơp nhuo lứq, dếh chiau sang máh con mới hỡ yỗn máh yiang ki. 37Cỗ tian tễ máh ranáq ki, cứq ễ parỗm nheq tữh cũai ca mới khoiq bếq cớp alới, dếh cũai mới yoc ễ bữn cớp cũai mới kêt. Cứq ễ parỗm alới yỗn ỡt lavíng mpễr mới; chơ cứq ễ tũot nheq tampâc tễ tỗ mới, cớp yỗn alới nhêng mới ỡt mu rariat. 38Cứq táq mới cỗ mới bữn lôih na cooc samiang cớp cachĩt cũai; cỗ tian ngkíq cứq sâng cutâu mứt cớp ũan lứq chóq mới, chơ cứq anoat mới cóq cuchĩt. 39Cứq ễ chiau mới pỡ talang atĩ tỗp alới ki. Chơ alới ễ talốh nheq máh ntốq mới dốq chếq tỗ, cớp ntốq mới cucốh sang máh rup yiang. Alới ễ ĩt nheq máh tampâc nêuq o mới dốq tâc cớp máh crơng mới pasang, chơ yỗn mới ỡt mu rariat ễn.
40“Alới ễ mandốq máh cũai yỗn ĩt tamáu tám chóq mới, cớp ĩt dau cŏ́h mới cỡt dỗt. 41Alới ễ chŏ́ng dống mới, cớp táq yỗn máh mansễm canŏ́h hữm noau manrap mới ntâng lứq. Cứq ễ táq yỗn mới tỡ bữn cỡt mansễm chếq tỗ noâng, cớp táq yỗn mới tỡ bữn ĩt noâng crơng bũi yỗn dũ náq cũai ca bếq cớp mới. 42Vớt ki, cứq pứt cutâu mứt chóq mới. Cứq tỡ bữn crỡng noâng mới, cớp cứq cỡt lahỡi latoâh loah. 43Mới khoiq khlĩr nheq máh ranáq cứq chuai mới bo mới noâng póng, ma mới khoiq táq yỗn cứq sâng cutâu mứt cỗ tian máh ranáq mới khoiq táq. Yuaq ngkíq, cứq táq yỗn mới cóq culáh loah cóng puai máh ranáq mới khoiq táq. Cỗ nŏ́q mới yoc ễ táq ranáq tanghang cớp ranáq sâuq la‑ỡq tữm ễn? Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”

Nŏ́q Mpiq, Ngkíq Con

44Yiang Sursĩ pai neq: “Vil Yaru-salem ơi! Toâq noau táq ntỡng tễ mới, noau dốq dandững pai santoiq pali panha neq: ‘Nŏ́q Mpiq, ngkíq Con.’ 45Mới ĩn tháng mpiq mới, án ca mumat cayac cớp máh con án. Mới la machớng cớp sễm ỡi mới, alới ca kêt con cayac. Mới cớp sễm ỡi mới chống muoi mpiq tễ tỗp Hêt cớp chống muoi mpoaq tễ tỗp Amô-rit.
46“Ỡi clúng mới la vil Sa-mari cớp máh vil canŏ́h ca ỡt parnơi coah angia pỡng. A‑ễm mansễm mới la vil Sadôm cớp máh vil ca ỡt parnơi coah angia pưn. 47Mới táq tũoiq alới nheq rangứh rahỡ, cớp táq ĩn tháng máh ranáq sâuq alới khoiq táq. Ma tỡ bữn dũn máh léq, máh ranáq sâuq mới táq la sâuq luat ngư, hỡn nheq tễ máh ranáq sâuq alới ki khoiq táq.”
48Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc pai lứq samoât neq: “Vil Sadôm, a‑ễm mansễm mới cớp máh vil mpễr ki, alới tỡ bữn táq ranáq sâuq ĩn mới cớp máh vil mpễr mới khoiq táq. 49Vil Sadôm cớp máh con mansễm án ỗt sác lứq, cỗ alới bữn cha sa‑ữi cớp bữn ỡt ien khễ hỡ; ma alới tỡ bữn nhêng salĩq cũai cadĩt cớp cũai túh arức. 50Alới ỗt sác cớp táq paluan níc, cớp alới táq máh ranáq cứq kêt. Yuaq ngkíq, cứq pupứt chíq alới, ariang mới khoiq hữm chơ.
51“Khân tarlĩ máh ranáq sâuq vil Sa-mari táq, tỡ yũah tadĩ cớp máh ranáq sâuq mới khoiq táq. Mới táq ranáq sâuq la‑ỡq clữi tễ án ễn. Khân tarlĩ tễ máh ranáq sâuq mới táq cớp ranáq sâuq ỡi cớp a‑ễm mới táq, ĩn pai alới tỡ bữn lôih ntrớu loâng. 52Sanua cóq mới chĩuq ŏ́c casiet táq. Ŏ́c lôih mới bữn sa‑ữi hỡn tễ a‑ễm ỡi mới. Khân tarlĩ tễ ranáq mới, ariang pai alới tanoang o. Ngkíq, cóq mới dáng casiet táq, yuaq mới khoiq táq yỗn cũai canŏ́h chanchớm pai sễm ỡi mới riang tanoang o.”

Vil Sadôm Cớp Vil Sa-mari Cỡt Loah Tamái

53Yiang Sursĩ pai chóq vil Yaru-salem neq: “Chumát cứq ễ táq yỗn vil Sadôm, vil Sa-mari, cớp máh vil cớt mpễr ki, cỡt sốc bữn loah. Cớp cứq ễ táq yỗn mới cỡt sốc bữn loah tê. 54Toâq tangái ki mới sâng casiet táq tâng mứt cỗ tễ máh ranáq mới khoiq táq; vil Sadôm cớp vil Sa-mari sâng ỡn, yuaq alới tỡ bữn táq lôih ĩn mới táq. 55Alới ễ cỡt sốc bữn loah; chơ mới cớp máh vil mới bữn atức loah tamái tê. 56Tễ nhũang mới ỗt sác cớp ayê ra‑ac vil Sadôm, 57ma sanua, tữ ranáq sâuq mới cỡt mpáh la‑ữt, mới cỡt machớng vil Sadôm tê; tỗp Si-ri cớp tỗp Phi-li-tin cớp máh cruang ỡt mpễr ki kêt mới, cớp alới ayê ra‑ac mới ễn. 58Mới cóq roap cóng tễ máh ranáq tanghang cớp sâuq la‑ỡq mới khoiq táq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai tễ máh ŏ́c nâi.”

Santoiq Parkhán Ca Ỡt Níc

59Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq ễ táq chóq mới puai loah máh ranáq mới khoiq táq, yuaq mới tỡ bữn noap máh santoiq cứq parkhán, cớp mới phaq máh santoiq ki. 60Ma cứq ễ táq samoât cứq khoiq parkhán cớp mới bo mới noâng póng, cớp cứq ễ táq tếc parkhán cớp mới sốt dỡi. 61Moâm ki mới têq sanhữ loah ntrớu noâq mới khoiq táq; cớp mới sâng casiet táq toâq sễm ỡi mới píh loah chu mới. Cứq ễ yỗn alới cỡt samoât con mansễm mới, tam alới tỡ bữn pún ntrớu tễ ŏ́c cứq parkhán cớp mới. 62Ma cứq ễ táq tếc parkhán tamái cớp mới; chơ mới bữn dáng raloaih cứq toâp la Yiang Sursĩ. 63Cứq ễ táh lôih mới tễ máh ranáq mới khoiq táq; ma mới tỡ nai khlĩr máh lôih mới khoiq táq, cớp mới sâng casiet táq toau tỡ khớn pai muoi ŏ́c ntrớu noâng. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”