25

Atỡng Sacoâiq Tễ Tỗp Amôn

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng sacoâiq ŏ́c bap ễ toâq pỡ tỗp Amôn. 3Cóq mới atỡng yỗn alới tamứng tễ máh santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai tễ alới neq: Anhia khoiq sâng bũi lứq toâq anhia hữm Dống Sang Toâr cứq cỡt nhơp puai rit, hữm tâm cutễq tỗp I-sarel cỡt rúng ralốh, cớp hữm noau cỗp dững máh cũai proai Yuda chu cruang canŏ́h. 4Cỗ tian anhia sâng bũi pahỡm tễ máh ranáq ki, ngkíq cứq ễ yỗn máh tỗp cũai tễ angia mandang loŏh, yang ntốq aiq cớp chíl riap anhia. Alới ễ táng dỗn tâng tâm cutễq anhia, cớp ỡt loâng tâng ki. Alới ễ cha máh palâi aluang cớp nguaiq dỡq tóh tễ charán anhia. 5Cứq ễ yỗn vil Raba cỡt chíq ntốq noau bán charán lac‑da ễn, cớp cứq táq yỗn tâm cutễq Amôn cỡt chíq ruang dŏq bán charán cữu. Chơ anhia dáng samoât lứq, cứq toâp la Yiang Sursĩ.
6“Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Anhia cu‑iep, tambrỗp atĩ cớp santrúh ayững; anhia táq ngkíq cỗ anhia kêt cũai tâng cruang I-sarel. 7Ngkíq, cứq ễ chiau anhia pỡ tỗp cũai ca ễ rapốn cớp pũr ĩt máh crơng anhia. Cứq ễ talốh cruang anhia, yỗn anhia tỡ bữn cỡt noâng cruang. Ngkíq anhia dáng samoât lứq la cứq toâp la Yiang Sursĩ.”

Atỡng Sacoâiq Tễ Tỗp Mô-ap

8Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cỗ tian tỗp Mô-ap cớp tỗp Ê-dôm pai tŏ́ng toiq Yuda tỡ bữn mpha ntrớu tễ máh tỗp canŏ́h, 9ngkíq cứq ễ yỗn máh cũai toâq chíl máh vil ca curiaq cruang cutễq Mô-ap, dếh vil Bet Yê-samôt, vil Ba-al Mi-ôn, cớp vil Ki-ria-têm. 10Cứq ễ yỗn máh tỗp cũai ca ỡt ntốq aiq, coah angia mandang loŏh bữn chíl riap tỗp Mô-ap, machớng noau chíl riap tỗp Amôn tê, dŏq tỗp Mô-ap tỡ bữn cỡt noâng cruang. 11Cứq ễ manrap tỗp Mô-ap; chơ alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.”

Atỡng Sacoâiq Tễ Tỗp Ê-dôm

12Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Tỗp Ê-dôm táq lôih cỗ alới carláh dỡq chóq tỗp Yuda ntâng lứq. Cỗ alới táq ngkíq, alới bữn lôih ntâng lứq. 13Yuaq ngkíq, cứq pai samoât lứq neq: Cứq ễ yỗn tỗp Ê-dôm roap tôt, cớp cachĩt alới dũ náq, dếh máh charán alới bán hỡ. Cứq ễ táq yỗn cutễq alới tễ vil Tê-man yỗn toau toâq vil De-dan rúng ralốh cỡt rangual nheq, cớp máh cũai proai alới cuchĩt nheq tâng ntốq rachíl. 14Cứq ễ yỗn tỗp I-sarel la proai cứq carláh loah dỡq chóq tỗp Ê-dôm. Alới ễ táq yỗn tỗp Ê-dôm tamóh tễ ŏ́c cứq cutâu mứt. Chơ tỗp Ê-dôm bữn dáng tễ ranáq cứq carláh dỡq chóq cũai. Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”

Atỡng Sacoâiq Tễ Tỗp Phi-li-tin

15Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Tỗp Phi-li-tin khoiq carláh dỡq chóq cũai Yuda ntâng lứq, cớp ễ pupứt tỗp Yuda, yuaq alới kêt tỗp Yuda. 16Ngkíq cứq pau atỡng, cứq ễ toâq chíl tỗp Phi-li-tin, cớp ễ pupứt nheq alới. Cứq ễ cachĩt táh dũ náq cũai ca noâng khlâiq tâng ntốq cutễq tapín tỗp Phi-li-tin. 17Cứq ễ manrap alới ntâng lứq, cớp cứq ễ carláh dỡq chóq alới cỡt ntâng lứq ễn. Chơ alới bữn dáng raloaih cứq toâp la Yiang Sursĩ.”