14

Yiang Sursĩ Atỡng Tễ Máh Cũai Sốt Tỗp I-sarel

1Bữn máh cũai sốt tỗp I-sarel toâq ramóh cứq; alới ễ sarhống cớp cứq tễ ŏ́c ntrớu Yiang Sursĩ yoc alới táq. 2Chơ Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 3“Con cũai ơi! Máh cũai nâi cucốh sang máh rup yiang nheq rangứh rahỡ alới, cớp yỗn rup ki radững alới táq lôih. Alới chanchớm cứq ễ ta‑ỡi alới tỡ?
4“Sanua, cóq mới atỡng alới pai cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ễ atỡng alới neq: Máh cũai I-sarel sang máh rup yiang nheq rangứh rahỡ, cớp yiang ki radững alới táq lôih; chơ moâm ki alới pỡq sarhống cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ; ngkíq cứq Yiang Sursĩ toâp ễ ta‑ỡi alới puai loah máh ranáq sâuq alới táq. 5Máh rup yiang ki táq yỗn máh cũai I-sarel chứng clĩ tễ cứq; ma cỗ nhơ tễ santoiq cứq ta‑ỡi, ngkíq cứq ngcuang alới píh loah cớp yám noap cứq.
6“Ngkíq, cóq mới atỡng tỗp I-sarel tễ santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Cóq anhia ralêq yỗn bữn mứt pahỡm tamái, cớp cutiang táh chíq máh rup yiang nhơp nhuo lứq.
7“Khân cũai I-sarel aléq, tỡ la cũai tễ cruang canŏ́h ca ỡt cớp cũai I-sarel, ma nguai chíq tễ cứq cớp sang máh rup yiang canŏ́h ễn, moâm ki án pỡq sarhống cớp muoi noaq cũai tang bỗq cứq, ngkíq cứq Yiang Sursĩ toâp ễ ta‑ỡi án. 8Cứq ễ táq án. Cứq ễ chíl án dŏq anhoac-anhoai máh cũai canŏ́h. Cứq ễ pupứt chíq án tễ cũai cứq, cớp cứq yỗn án cỡt sanŏ́q crơng rayiauq yỗn cũai canŏ́h. Ngkíq, anhia dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.
9“Cớp khân máh cũai tang bỗq ki ma atỡng parnai raphếq rathũ, ŏ́c ki la cỗ cứq toâp yỗn alới atỡng parnai raphếq rathũ ki, cớp cứq ễ tuih alới tễ cũai I-sarel. 10Ngkíq, máh cũai tang bỗq ki cớp cũai ca toâq sarhống cớp alới, cóq roap tôt machớng nheq. 11Cứq táq nneq la dŏq yỗn máh cũai I-sarel tỡ bữn chứng clĩ tễ cứq cớp tỡ bữn cỡt nhơp cỗ tễ lôih alới khoiq táq. Chơ alới cỡt cũai proai cứq, cớp cứq cỡt Yiang Sursĩ alới. Nâi la santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai.”

Ŏ́c Rablớh Toâq Tễ Yiang Sursĩ

12Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 13“Con cũai ơi! Khân bữn muoi cruang aléq táq lôih cớp tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq, cứq ễ payư atĩ talốh táh máh crơng sana tâng cruang ki. Cớp cứq ễ yỗn ŏ́c panhieih khlac toâq cachĩt nheq cũai ki, dếh charán alới bán hỡ. 14Tam cũai pái náq Nô-ê, Daniel, cớp Yop ỡt tâng ntốq ki, máh ranáq tanoang o alới táq têq chuai ống dỡi tamoong alới pái náq sâng. Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai santoiq nâi.
15“Khân cứq ớn máh charán cruang toâq cachĩt máh cũai tâng cruang ki, máh cũai canŏ́h cỡt ngcŏh lứq cớp tỡ ễq pỡq pha noâng ntốq ki; chơ cloong cutễq ki cỡt rangual. 16Tam pái náq Nô-ê, Daniel, cớp Yop ỡt tâng ntốq ki, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc pai lứq samoât neq: Alới pái náq ki tỡ têq chuai amoong máh con samiang cớp con mansễm alới. Têq alới chuai ống dỡi tamoong alới bữm sâng; cớp tâm cutễq ki lứq cỡt ntốq rangual.
17“Tỡ la khân cứq táq yỗn cỡt ranáq rachíl ratáq tâng cruang alới, dếh dững crơng choac ca têq cachĩt máh cũai cớp máh charán hỡ, 18tam pái náq cũai nâi ỡt tâng ntốq ki, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc pai lứq samoât alới tỡ têq chuai amoong máh con samiang tỡ la con mansễm alới. Têq alới chuai ống dỡi tamoong alới bữm sâng.
19“Khân cứq táq yỗn ỗn toâq pỡ cruang ki, cỗ tian cứq sâng cutâu mứt, chơ ỗn cachĩt nheq máh cũai cớp máh charán ki. 20Tam Nô-ê, Daniel, cớp Yop ỡt tâng ntốq ki, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc pai lứq samoât neq: Alới tỡ têq chuai amoong máh con samiang cớp con mansễm alới. Têq alới chuai ống dỡi tamoong alới bữm cỗ alới tanoang o.”
21Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai: “Cứq ễ yỗn pỗn ramứh manrap ntâng lứq toâq pỡ vil Yaru-salem la neq: yúc, panhieih khlac, charán cruang cáp, cớp ỗn dững. Ranáq ki ễ pupứt nheq tữh cũai cớp charán alới bán. 22Khân bữn cũai vớt tễ ŏ́c cuchĩt ki, alới ễ dững máh con mansễm samiang alới toâq pỡ mới. Tữ mới hữm máh ngê cớp ranáq sâuq alới táq, ki mới sâng pĩeiq lứq cứq khoiq táq máh ranáq rúng pứt nâi chóq vil Yaru-salem. 23Chơ mới dáng samoât lứq cỗ nŏ́q cứq táq ranáq ki. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai nheq santoiq nâi.”