34

Yiang Sursĩ Tếq Máh Cũai Bán Kĩaq Tỗp I-sarel

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng sacoâiq ŏ́c bap ễ toâq pỡ máh cũai sốt tỗp I-sarel. Cóq mới atỡng yỗn alới tamứng parnai cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq alới neq: ‘Bap lứq ễ toâq pỡ anhia! Anhia la ariang cũai mantán cữu yỗn tỗp I-sarel, ma anhia bán curiaq ống tỗ anhia bữm sâng, anhia tỡ bữn bán curiaq tỗp cữu. 3Anhia nguaiq dỡq tóh cữu, tâc tampâc táq toâq soc cữu, cớp kiac cha cữu plứm o. Ma anhia tỡ nai chứm siem máh cữu ki. 4Cữu lám ieuq ot, ki anhia tỡ bữn chứm siem; cữu a‑ĩ, anhia tỡ bữn tahâu yỗn bán; cữu pĩeiq charán cruang cáp, anhia tỡ bữn ĩt aroâiq tán bớc án; cữu pứt, anhia tỡ bữn pỡq chuaq cớp dững achu. Ma tỗp anhia táq chóq án túh coat ntâng lứq. 5Cỗ tian tỗp cữu ŏ́q cũai mantán bán, ngkíq án lúh pláh chap; chơ charán cruang toâq cáp cha án. 6Ngkíq yuaq cữu cứq rurôi pỡq chu dũ cruang tâng máh cuar cóh cớp máh dũal cóh. Tỗp cữu ki ỡt parsáng-parsaiq tâng dũ cruang, cớp tỡ bữn noau ravoât án.’
7“Sanua, anhia tỗp mantán cữu ơi! Cóq anhia tamứng santoiq cứq Yiang Sursĩ atỡng anhia. 8Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong mantái níc pai neq: Lứq samoât, cóq anhia trĩh cứq. Máh charán cruang khoiq cha máh cữu cứq la cỗ tian ŏ́q cũai mantán. Máh cũai mantán rabán cữu cứq tỡ bữn cutóng ravoât cữu. Alới chứm siem tỗ alới bữm, mŏ alới tỡ bữn chứm siem máh cữu cứq. 9Yuaq ngkíq, máh cũai mantán ơi! Cóq anhia tamứng cứq. 10Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq anhia neq: Cứq toâp cỡt par‑ũal anhia ca cũai mantán cữu. Cứq ễ ĩt loah máh cữu cứq tễ anhia; anhia ŏ́q bán noâng cữu cứq. Cứq ễ rachuai máh cữu cứq yỗn vớt tễ talang atĩ anhia, dŏq cữu ki têq vớt tễ cỡt crơng sana anhia.”

Cũai Mantán Cữu O

11“Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng tỗp anhia neq: Cứq ễ chứm siem cớp bán curiaq bữm máh cữu cứq; 12cứq cỡt samoât cũai mantán ca parỗm pachứm loah máh cữu khoiq pláh chap. Machớng ki tê, cứq ễ parỗm achu loah máh cữu ca khoiq pláh chap bo bữn croŏq criat cớp bữn ramứl canám pếc. 13Cứq ễ parỗm loah tỗp alới tễ máh cruang canŏ́h, chơ dững alới chu loah pỡ tâm cutễq alới bữm. Chơ cứq ễ bán kĩaq alới tâng máh cóh king cheq dỡq tũm tâng cruang I-sarel cớp tâng máh ruang bát ramoong o. 14Cứq ễ yỗn alới chuaq cha bát tâng ruang pỡ máh avúng cóh, cớp tâng máh ruang bát ramoong o tâng cutễq tỗp I-sarel. 15Cứq ễ cỡt cũai mantán dŏq bán cữu cứq bữm, cớp cứq ễ chuaq ntốq yỗn alới ỡt rlu. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
16“Cứq ễ chuaq cớp dững achu loah máh cữu khoiq pứt; cứq ễ tán bớc cữu chũl, cớp ễ tahâu lám léq ca a‑ĩ yỗn cỡt bán; ma lám plứm o cớp bán rêng, ki cứq ễ pupứt táh, yuaq cứq la mantán cữu tanoang tapứng.
17“Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Nheq tữh anhia la tỗp cữu cứq. Cứq ễ rablớh anhia dũ náq, cớp cayoah cữu o tễ cữu tỡ o, cớp cayoah tỗp cữu tễ tỗp mbễq. 18Ma bữn cữu tễ tỗp anhia tỡ bữn bũi cha bát ramoong ki; anhia tĩn sarúq bát aléq anhia tỡ bữn cha. Moâm ki anhia nguaiq dỡq raloang, chơ chưoc dỡq yỗn cỡt tacál nheq. 19Cữu cứq lám canŏ́h, cóq cha bát anhia khoiq tĩn sarúq, cớp nguaiq dỡq anhia chưoc yỗn tacál.
20“Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng anhia neq: Cứq toâp ễ rablớh cữu nín cớp cữu oiq. 21Anhia cữu nín khoiq tuih máh cữu a‑ĩ yỗn dễq yơng tễ tỗp anhia. 22Ma cứq ễ rachuai cữu cứq tỡ yỗn án cỡt prán noâng, cớp cứq ễ rablớh dũ lám cữu, chơ cayoah cữu o tễ cữu sâuq. 23Cứq ễ chóh muoi noaq puo yỗn alới; án la tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt la cũai táq ranáq cứq, yỗn án toâp cỡt cũai mantán bán alới cớp chứm siem alới. 24Cứq Yiang Sursĩ la Ncháu alới, cớp án ca toâq tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt, án la cũai táq ranáq cứq, án cỡt sốt tỗp alới. Cứq la Yiang Sursĩ pai tễ santoiq nâi. 25Cứq ễ táq tếc parkhán dŏq curiaq alới yỗn ỡt plot ien. Cứq ễ tuih aloŏh nheq máh charán pla tễ tâm cutễq alới, dŏq cữu cứq bữn ỡt plot ien tâng ruang cớp bếq tâng arưih.
26“Cứq ễ satốh ŏ́c bốn yỗn alới, cớp yỗn alới bữn ỡt mpễr cuar cóh cứq. Tâng ntốq ki cứq ễ satốh ŏ́c bốn yỗn bữn dỡq mia sễng puai alới sâng yoc. 27Nỡm aluang ễ cỡt palâi; tâng cuaq nia bữn saro; cớp dũ náq cũai bữn ỡt ien khễ tâng cutễq alới bữm. Toâq cứq kiaq sái-sô cớp acláh cũai proai cứq tễ cỡt sũl, chơ alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ. 28Tỗp alới tỡ bữn cỡt noâng prán yỗn máh tỗp canŏ́h; charán cruang tỡ bữn cáp cha noâng alới, cớp alới bữn ỡt plot ien; tỡ bữn noau táq tỡ o noâng chóq alới. 29Cứq ễ táq yỗn cutễq alới cỡt phốn phuor o, dŏq alới tỡ bữn cỡt panhieih khlac noâng. Alới tỡ bữn chĩuq noâng máh cũai cruang canŏ́h sieu alíh alới. 30Chơ dũ náq cũai dáng samoât lứq la cứq toâp bán curiaq tỗp I-sarel, cớp alới la cũai proai cứq. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.
31“Tỗp cữu cứq ơi! Anhia la cũai proai cứq, cớp cứq cỡt Yiang Sursĩ anhia. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”