Santoiq Atỡng

 Saráq nâi Ê-sakiel, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, chĩc sám 580 cumo nhũang dỡi Yê-su. Bo ki án ỡt parnơi cớp cũai I-sarel ca noau cỗp dững chu cruang Ba-bulôn. Bo noau cỗp Ê-sakiel, vil Yaru-salem noâng tỡ yũah ralốh. Ê-sakiel chĩc máh saráq nâi yỗn cũai I-sarel ca ỡt tâng cruang Ba-bulôn, cớp yỗn cũai noâng ỡt tâng vil Yaru-salem.
 Ê-sakiel sa‑âm Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ, cớp Yiang Sursĩ sapáh án yỗn hữm sa‑ữi ranáq salễh, dŏq án atỡng loah cũai proai tễ máh ŏ́c án khoiq hữm. Ê-sakiel catoaih atỡng máh cũai cóq ralêq cỡt mứt pahỡm tamái ễn, cớp chỗi sang noâng yiang canŏ́h. Án atỡng tễ vil Yaru-salem cỡt rúng ralốh, chơ cỡt tamái loah. Án atỡng tễ máh cruang ỡt mpễr ki cóq roap tôt.
 Ê-sakiel atỡng tễ táq Dống Sang Toâr tamái, cớp tễ chớc ang‑ữr Yiang Sursĩ ỡt tâng dống sang ki. Án atỡng tễ máh ranáq tampễq cutễq yỗn muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel, dếh máh cũai tễ cruang canŏ́h hỡ.