38

Atỡng Sacoâiq Tễ Coc

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng sacoâiq máh santoiq pupap chóq Coc, la cũai sốt tỗp Mê-siec cớp tỗp Tubal tâng cruang Macoc. Atỡng án neq: 3Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: Ơ Coc ơi! Cứq toâp cỡt par‑ũal mới, la cũai sốt tỗp Mê-siec cớp tỗp Tubal. 4Cứq ễ apíh mới achu, cớp ĩt canŏ́q cŏ́q tabang mới, chơ hor mới cớp nheq tữh tahan mới, dếh aséh cớp dũ náq tahan ca sớp tampâc choac yống khễl cớp dau. 5Dếh máh tahan tễ cruang Pơ-sia, cruang Ê-thia-bi, cớp cruang Li-bia la toâq parnơi cớp mới tê; dũ náq alới yống khễl cớp tapưng muoc tac. 6Dũ náq tahan tễ cruang Cô-mêr cớp tễ cruang Bet Tô-cama coah angia pỡng toâq parnơi cớp mới, dếh tỗp canŏ́h hỡ. 7Cóq mới thrũan, cớp yỗn tỗp tahan táq puai máh ŏ́c mới ớn. 8Toâq vớt sa‑ữi cumo, cứq ễ ớn mới pỡq chíl muoi cruang ca ỡt plot ien, ŏ́q yúc bác ntrớu. Máh cũai tễ cruang ki khoiq píh chu loah tễ sa‑ữi cruang canŏ́h. Cóq mới pỡq chíl máh cũai tâng máh cóh cruang I-sarel, la ntốq cỡt rangual dũn lứq hỗi rái. 9Mới cớp tỗp tahan mới, dếh máh cũai tễ cruang canŏ́h ca pỡq parnơi cớp mới, cóq pỡq chíl cỡt ariang cuyal rapuq toâq hâp lứq, cớp cỡt ariang ramứl cadớp nheq cutễq ki.”
10Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq Coc ễn neq: “Tữ tangái ki toâq, mới ễ aloŏh ngê sâuq. 11Cớp mới ễ pai neq: ‘Cứq ễ dững poâl pỡq chu tâm cutễq ca ŏ́q viang catáng; cứq ễ chíl máh cũai ca ỡt ien khễ, la cũai tâng vil ŏ́q viang cớp ŏ́q acán ntrớu curiaq. 12Cứq ễ pũr nheq máh crơng tễ cũai tâng máh ntốq rangual tễ nhũang. Máh cũai proai nâi bữn charán bán cớp bữn crơng crớu sa‑ữi, dếh alới ca ỡt tâng ntốq, la alới chanchớm o hỡn tễ canŏ́h tâng cốc cutễq nâi.’ 13Máh cũai proai Sê-ba, De-dan, cớp máh cũai chếq chỡng tễ dũ vil tâng cruang Tar-sit ễ blớh mới neq: ‘Mới toâq cỗ ễ cheng ĩt máh crơng hếq tỡ? Mới parỗm máh tỗp tahan dŏq rapốn cớp ngcỗi achu máh práq tiaq, yễng, charán, cớp crơng canŏ́h tỡ?’”
14Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ớn cứq toâq atỡng Coc tễ máh santoiq Ncháu ễ pai chóq án neq: “Toâq cũai proai cứq ỡt plot ien, mới lứq hữm ŏ́c ki, pĩeiq tỡ? 15Chơ bo ki mới ễ loŏh tễ ntốq mới ỡt coah angia pỡng ca yơng lứq, dếh dững tahan mới clứng tễ sa‑ữi cruang, ma alới dũ náq ỡt aséh hỡ. 16Mới toâq ễ chíl tỗp I-sarel proai cứq; tahan mới cỡt samoât ramứl cadớp nheq cloong cutễq. Khân toâq ngư chơ, cứq ễ dững mới yỗn toâq chíl cruang cứq, dŏq dũ cruang dáng cứq la noau, cớp dŏq apáh ŏ́c bráh o khong cứq na ranáq cứq yỗn mới táq. 17Mới la cũai cứq khoiq pai tễ dỡi mbŏ́q, bo cứq atỡng na máh cũai I-sarel ca táq ranáq tang bỗq cứq. Bo ki cứq pai neq: Tâng tangái ranáq ki toâq, cứq ễ dững muoi noaq cũai toâq chíl cruang I-sarel. Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.”

Yiang Sursĩ Yỗn Coc Roap Tôt

18Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Tâng tangái Coc ễ toâq chíl cruang I-sarel, mứt cứq cỡt cutâu achỗn ễn. 19Cứq pai samoât lứq cỗ cứq sâng cutâu mứt, tâng tangái ki cutễq ễ cỡt cacưt hâp lứq tâng cruang I-sarel. 20Máh sĩaq tâng dỡq mưt, máh chớm pâr tâng paloŏng, máh charán tâng arưih, máh charán talor, cớp máh cũai tâng cốc cutễq nâi, dũ ramứh ki lứq cỡt cangcoaih tháng choâng moat cứq. Máh cóh cỡt ralíh asễng, máh crang cỡt ta‑áh, cớp máh viang cỡt ralíh sarũq nheq tê. 21Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ễ arô máh cũai yống dau tễ máh cóh cứq yỗn toâq chíl Coc. Chơ máh tahan Coc ca yống dau, ki cỡt carchĩt ratuaq. 22Cứq ễ manrap án na ỗn cớp na rachíl ratuaq; cứq ễ yỗn mia sễng choân lứq, bữn dếh prễl, ũih cớp mữ hỡ satooh pĩeiq án, tỗp tahan án, cớp máh cruang ca pruam cớp án. 23Na ranáq nâi cứq ễ apáh yỗn nheq tữh cũai hữm chớc sốt toâr cớp ŏ́c bráh o khong cứq. Chơ alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ.”