5

Ê-sakiel Cứt Sóc

1Yiang Sursĩ pai neq: “Con cũai ơi! Cóq mới ĩt muoi pla dau bớc lứq; chơ cũah sóc bễc cớp cứt sóc plỡ mới. Moâm ki, mới ĩt canân cân sóc mới, cớp tampễq cỡt pái pún. 2Toâq tangái mới tỡ bữn ỡt lavíng noâng rup vil Yaru-salem ki, cóq mới chŏ́ng muoi pún tễ sóc ki tâng clống vil. Ma muoi pún ễn cóq mới catráiq toâq dau bo mới tayáh lavíng yáng tiah vil. Cớp muoi pún ễn cóq mới prứh tâng cuyal, cỗ cứq ễ ĩt dau cứq rapuai tráh pún ki. 3Ma cóq mới dŏq bĩq sóc ki cớp chŏ́q amóh tâng au tuar mới. 4Moâm ki, cóq mới ĩt aloŏh bĩq tễ sóc ki cớp bốh tâng ũih. Chơ ũih ki cat lian tễ ntốq ki chũop nheq ntốq tỗp I-sarel ỡt.”
5Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai ễn neq: “Nhêng chu vil Yaru-salem tíh! Cứq khoiq achúh dŏq vil ki mpứng dĩ cốc cutễq nâi, cớp bữn sa‑ữi cruang ỡt mpễr vil ki. 6Ma máh cũai tâng vil Yaru-salem khoiq táh máh ŏ́c cứq patâp; alới táq ranáq sâuq clữi nheq tễ máh cruang mpễr ki. Alới khoiq calỡih máh ŏ́c cứq patâp, cớp tỡ ễq puai máh phễp rit cứq. 7Ơ vil Yaru-salem ơi! Sanua cóq anhia tamứng máh ŏ́c cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ễ tếq anhia. Yuaq anhia tỡ bữn táq puai phễp rit cứq, cớp tỡ bữn yống pacái máh ŏ́c cứq khoiq patâp, ngkíq anhia táq sâuq hỡn tễ máh cruang ỡt mpễr anhia. Cớp anhia khoiq puai rit cũai cruang canŏ́h. 8Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai atỡng anhia neq: Cứq toâp cỡt par‑ũal anhia. Cứq ễ rablớh anhia dŏq anhia roap tôt choâng moat máh cruang canŏ́h. 9Yuaq cứq kêt dũ ranáq sâuq anhia khoiq táq, cứq ễ manrap anhia ntâng lứq; ŏ́c manrap nâi cứq tỡ nai manrap aléq yũah, cớp chumát cứq tỡ bữn manrap noâng nneq. 10Yuaq ngkíq, máh cũai mpiq mpoaq tâng vil Yaru-salem toau cha con alới bữm, cớp máh con la cha mpiq mpoaq alới bữm tê. Cứq yỗn anhia roap tôt, ma máh cũai ca noâng tamoong, cứq ễ yỗn alới ỡt parsáng-parsaiq chũop ntốq tâng cốc cutễq nâi.
11“Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong níc pai lứq samoât tễ ŏ́c nâi, la cỗ tian anhia táq yỗn Dống Sang Toâr cứq cỡt nhơp cỗ tễ ranáq sâuq anhia táq; ngkíq cứq chứng clĩ chíq tễ anhia cớp tỡ bữn sâng sarũiq táq noâng anhia. 12Muoi pún tễ pái pún máh cũai proai anhia lứq cuchĩt na ỗn cớp na panhieih khlac. Muoi pún ễn lứq cuchĩt na dau yáng tiah vil. Ma muoi pún ễn, cứq yỗn cuyal phát dững alới yỗn ỡt parsáng-parsaiq dũ angia, cớp cứq thot dau rapuai cachĩt tỗp alới.
13“Anhia ễ ramóh cứq nhôp cớp cutâu mứt chóq anhia toau cứq sâng bũi pahỡm. Tữ dũ ranáq nâi cỡt moâm, anhia dáng samoât lứq, cứq Yiang Sursĩ khoiq pai máh santoiq ntâng lứq nâi la cỗ tian anhia tỡ bữn tanoang tapứng chóq cứq. 14Máh cũai tâng dũ cruang ỡt mpễr anhia cớp dũ náq ca pỡq pha cruang anhia, alới lứq hữm máh ranáq cứq táq chóq anhia; chơ alới cacháng ayê ra‑ac anhia.
15“Yuaq cứq sâng cutâu cớp ũan lứq chóq anhia bo cứq yỗn anhia roap tôt, chơ nheq tữh cruang ỡt mpễr anhia cỡt ngcŏh lứq. Alới sâng tỡ ễq ễ nhêng noâng chu anhia, alới táq cớp sieu alíh anhia hỡ. 16Cứq ễ catáng máh crơng sana dŏq anhia cuchĩt khlac. Ngkíq anhia cỡt a‑ĩ cỗ tễ panhieih, cỡt samoât saráh nhôiq bớc lứq toâq pupứt anhia. 17Cứq ễ yỗn cỡt ŏ́c panhieih khlac, cớp yỗn máh charán cruang toâq cáp cha con anhia, dếh yỗn ỗn, yúc bác, cớp ranáq rachíl ratáq hỡ toâq pỡ anhia. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh santoiq nâi.”