19

Cansái Ũat Cỗ Sâng Túh Ngua

1Yiang Sursĩ ớn cứq ũat cansái túh ngua yỗn máh con samiang puo tỗp I-sarel neq:

  2“Mpiq anhia la samoât riang cula samín cán ca pla lứq!
   Án bán máh con tâng mpứng dĩ máh cula samín tôl ca nsóq lứq.
  3Án dững muoi lám con án, cớp arĩen ngê chuaq cha;
   yuaq ngkíq con cula samín cỡt charán cha sâiq cũai.
  4Toâq máh cruang cũai sâng han tễ con cula samín nâi,
   ngkíq alới píq prúng dŏq yỗn án sapứl;
   chơ alới ĩt canŏ́q cŏ́q án, chơ ti chu cruang Ê-yip-tô.
  5Mpiq cula samín ki ỡt acoan níc con án,
   toau án pứt nheq ŏ́c ngcuang.
  Ngkíq, án bán muoi lám ễn con án;
   toâq con ki toâr, án cỡt cula samín pla lứq.
  6Án ỡt cớp cula samín canŏ́h,
   cớp prian machớng máh cula samín ki tê.
  Án rien háq cha sâiq cumáp,
   chơ án cỡt charán cha dếh sâiq cũai hỡ.
  7Án talốh táh nheq ntốq kĩaq khâm lứq,
   dếh máh vil cũai.
  Máh cũai tâng cruang ki sâng ngcŏh lứq toâq án arư.
  8Máh cruang cũai tễ cu angia toâq rôm parnơi
   dŏq cỗp cula samín lám ki.
  Alới roŏh án yỗn chuat tâng alieiq ca alới khoiq to dŏq.
  9Alới ĩt canŏ́q cŏ́q án, chơ chóq tâng cũi,
   cớp dững án chu puo cruang Ba-bulôn.
  Alới kháng carál án tâng cuaq pỡ ki;
   ngkíq noau tỡ bữn sâng noâng sưong án arư tâng máh cóh king tỗp I-sarel.

  10“Mpiq anhia la samoât riang voar nho noau chóh cheq dỡq tũm.
  Cỗ ntốq ki thớm o,
   ngkíq voar ki bữn abễng sa‑ữi cớp palâi bong lứq.
  11Abễng voar nho ki samĩt lứq,
   cớp toâr têq ĩt táq ralỡng yỗn puo.
  Voar nho ki cỡt sarỡih mán ễ toâq ramứl;
   dũ náq cũai hữm sala án pũ cớp nỡm án sarỡih lứq luat nheq tễ máh aluang canŏ́h.
  12Ma bữn cũai tỡ ễq hữm voar ki;
   alới toâq rơq chíq voar ki, cớp sarpứt voar ki chu cutễq.
  Cuyal tễ angia mandang loŏh phát ploaq palâi nho yỗn cỡt sangot khỗ,
   cớp abễng án roŏh;
   chơ noau chŏ́ng táh yỗn cat nheq.
  13Ma sanua, voar ki padốh loah tâng ntốq aiq,
   tâng cutễq khỗ lêng cớp ŏ́q dỡq.
  14Ũih cat nỡm voar ki,
   chơ cat boi chu máh abễng acong cớp palâi án.
  Chơ máh abễng voar ki cỡt tỡ bữn samĩt noâng,
   cớp tỡ têq táq noâng ralỡng yỗn puo.”
 Nâi la cansái ũat dŏq yỗn sarai ŏ́c ngua; cũai dốq ũat níc cansái ũat nâi.