42

Phòng của các thầy tế lễ

1Sau đó, người dẫn tôi ra ngoài Đền thờ, trở lại sân trong, đến các phòng ở hướng bắc Đền thờ và một tòa nhà khác. 2Hai công trình kiến trúc này dài 53 mét và rộng 26 mét 50. 3Dãy phòng sau lưng tòa nhà này làm thành bức tường bên trong cửa. Dãy phòng gồm có 3 tầng, mặt này ngó ra sân ngoài, mặt kia xây về sân trong trên một khoảng dài 10 mét 70. 4Giữa tòa nhà với dãy phòng, có một lối đi rộng 5 mét 33 chạy dọc theo chiều dài của 2 công trình kiến trúc này. Các cửa đều mở về hướng bắc. 5Tầng nhì và tầng ba nhà lầu hẹp hơn tầng trệt vì hai tầng trên đều có lối đi rộng hơn ở dọc dãy phòng. 6Nhà lầu không có cột chống đỡ như ở sân ngoài, nên các phòng tầng 2 và tầng 3 phải thu hẹp hơn các phòng tầng trệt. 7Một bức tường bên ngoài chạy song song với nhà lầu, gần sân ngoài, dài 26 mét 67. 8Nhà lầu ở sân ngoài chỉ dài 26 mét 67 tức là bằng nửa nhà lầu đối ngang Đền thờ. 9Dưới nhà lầu, ở phía đông, có một lối vào cho người đi từ sân ngoài; 10đây là đầu mút của bức tường bên ngoài. Phía nam sân trong của Đền thờ - giữa Đền thờ và sân ngoài - nằm đối ngang Đền thờ, cũng có một nhà lầu 3 tầng gồm 2 dãy phòng, 11và cũng có một lối đi trước mặt 2 dãy phòng. Kích thước, cửa ngõ đều giống như dãy phòng phía bắc. 12phía đông, cũng có một lối vào cho người đi từ sân ngoài.

13Người bảo: "Các nhà lầu 3 tầng ở phía bắc và phía nam sân Đền thờ đều là thánh. Tại đó, các thầy tế lễ của Chúa sẽ ăn và trữ các lễ vật chí thánh: tế lễ chay, tế lễ chuộc sự mắc lỗi, tế lễ chuộc tội. Vì các phòng đó là thánh, 14khi các thầy tế lễ rời Nơi thánh - tức là gian giữa Đền thờ - thì phải thay áo trước khi bước ra sân ngoài. Áo họ mặc trong cuộc tế lễ phải để lại các phòng đó vì là áo thánh. Họ phải thay áo trước khi bước ra các khu vực công cộng trong Đền thờ.

15Sau khi đo xong, người dẫn tôi đi suốt qua hành lang phía đông để đo khuôn viên Đền thờ. 16-20Khuôn Đền thờ hình vuông, mỗi cạnh 267 mét. Có một bức tường phân cách khu vực thánh và các khu vực công cộng.