10

Thiên sứ và cuốn sách nhỏ

1Tôi thấy một thiên sứ uy dũng khác từ trời xuống, mình mặc mây trời, đầu đội cầu vồng, mặt sáng rực như thái dương, chân như trụ lửa. 2Thiên sứ cầm trên tay một cuốn sách mở ra, đặt chân phải trên biển, chân trái trên đất, 3và kêu lên một tiếng lớn như tiếng gầm sư tử, liền có bảy tiếng sấm đáp lời. 4Khi bảy tiếng sấm vang ra, tôi định chép lại liền nghe tiếng nói từ trời: “Phải giữ kín những điều bảy tiếng sấm nói ra, đừng ghi chép!”
5Thiên sứ đứng trên biển và đất đưa tay phải lên trời, 6thề trước Đấng hằng sống đời đời — Đấng sáng tạo trời cùng mọi vật trên trời, đất cùng mọi vật dưới đất, biển cùng mọi vật trong biển rằng: “Sắp hết thời hạn rồi! 7Ngày nào thiên sứ thứ bảy thổi kèn, Thượng Đế sẽ hoàn tất chương trình huyền nhiệm của Ngài, như đã báo trước cho các tôi tớ Ngài, là các tiên tri.”
8Tiếng nói từ trời lại bảo tôi: “Đi lấy cuốn sách mở ra trên tay thiên sứ đứng trên biển và đất!”
9Tôi đến bên thiên sứ xin cuốn sách. Thiên sứ bảo: “Ông lấy sách mà ăn! Tuy bụng thấy đắng nhưng miệng sẽ ngọt như mật.” 10Tôi lấy sách khỏi tay thiên sứ và ăn, miệng tôi ngọt như mật, nhưng khi nuốt vào, thấy đắng trong bụng. Thiên sứ lại bảo: “Ông còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ và vua chúa.”