16

Bảy bát hình phạt

1Tôi nghe một tiếng lớn từ trong Đền thờ nói với bảy thiên sứ: “Hãy đi, đổ bảy bát hình phạt của Thượng Đế xuống đất!”
2Thiên sứ thứ nhất đổ bát mình xuống đất; những người mang dấu hiệu con thú và thờ lạy tượng nó liền bị nổi ung nhọt độc địa ghê tởm.
3Thiên sứ thứ hai đổ bát mình xuống biển; nước biển biến thành huyết như huyết người chết, mọi sinh vật trong biển đều chết.
4Thiên sứ thứ ba đổ bát mình xuống sông ngòi, suối nước; tất cả đều biến thành huyết. 5Tôi nghe thiên sứ có quyền trên nước nói:
“Lạy Đấng hiện có, đã có, là Đấng Thánh!
Ngài đã xét xử thật công minh
6Họ đã làm đổ huyết các thánh đồ, các tiên tri
Nên Ngài cho họ uống huyết, thật đáng lắm!”
7Tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói:
“Phải, lạy Chúa là Thượng Đế Toàn năng!
Chúa xét xử thật công minh, chân chính!”
8Thiên sứ thứ tư đổ bát mình xuống mặt trời; mặt trời được phép nung đốt loài người. 9Bị sức nóng mãnh liệt nung đốt, người ta xúc phạm đến Danh Thượng Đế là Đấng có quyền trên các tai họa này; họ không chịu ăn năn và tôn vinh Ngài.
10Thiên sứ thứ năm đổ bát mình xuống ngai con thú; nước của nó bỗng tối tăm, người ta cắn lưỡi vì đau đớn. 11Họ nói xúc phạm đến Thượng Đế trên trời vì đau đớn và ung nhọt, chứ không chịu ăn năn.
12Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình xuống sông lớn Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, dọn đường cho các vua từ phương Đông đi đến. 13Tôi thấy có ba tà linh giống như ếch nhái ra từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng tiên tri giả.
14Đó là thần của quỷ, chuyên làm phép lạ, đi xúi giục các vua trên thế giới liên minh chiến tranh với Thượng Đế trong ngày trọng đại của Đấng Toàn năng.
15“Này, Ta đến như kẻ trộm! Phúc cho người nào tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, để không phải trần trụi, xấu hổ lúc ra đi.”
16Họ tập trung quân đội các vua tại Ha-ma-ghê-đôn.
17Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí. Một tiếng lớn vang ra từ ngai trong Đền thờ: “Xong rồi!” 18Liền có chớp nhoáng, sấm sét vang rền và động đất dữ dội. Trong lịch sử loài người, chưa hề có trận động đất nào dữ dội, lớn lao đến thế. 19Thành phố Ba-by-luân vỡ ra làm ba và các thành phố khắp thế giới bị sụp đổ. Thượng Đế đã nhớ lại Ba-by-luân lớn và cho nó uống chén rượu hình phạt của Ngài. 20Mọi hải đảo đều biến mất, núi non cũng chẳng còn thấy nữa. 21Lại có mưa đá rất lớn, mỗi hạt nặng độ năm mươi kí từ trời đổ xuống trên loài người. Người ta xúc phạm đến Thượng Đế vì họa mưa đá khủng khiếp.