26

Atỡng Tễ Cũai Sacũl

1Tỡ bữn pĩeiq achưng alư cũai sacũl; ki la machớng prễl príl sễng catữ phũac, tỡ la mia sễng catữ susot.
2Santoiq báih tỡ têq táq ntrớu cũai ca tỡ bữn táq lôih. Santoiq ki la ariang chớm ca pâr pachớt tứng-tooc, ma tỡ tamóh ntốq ễ póc.
3Dũi thrũan dŏq toân aséh, nhễm thrũan dŏq dững aséh dễn, cớp ranáq toân proaih thrũan dŏq yỗn cũai sacũl.
4Khân noau blớh sacũl lứq, ma mới ta‑ỡi, ki mới sacũl machớng án ca blớh ki tê.
5Khân cũai sacũl pai santoiq tỡ cỡt ŏ́c, cóq mới ta‑ỡi án; khân mới tỡ bữn ta‑ỡi ntrớu án, ki án chanchớm pai án la cũai rangoaiq.
6Khân mới ớn cũai sacũl dững santoiq pau, ki la machớng mới cŏ́h ayững mới bữm, tỡ la ariang mới nguaiq pih.
7Santoiq pali panha ca loŏh tễ bỗq cũai sacũl, la machớng cũai coi ayững pupỡq ravĩng-ravŏ́ng.
8Khân khễn cũai sacũl la machớng chŏ́q tamáu tâng tamĩang dĩu.
9Santoiq pali panha ca loŏh tễ bỗq cũai sacũl la machớng cũai bũl blŏ́ng sacữi pál sarlia tễ atĩ án.
10Cũai aléq chang cũai sacũl yỗn táq ranáq, ki án táq yỗn dũ náq cũai táq ranáq án cỡt túh coat.
11Khân cũai sacũl táq loah ranáq sacũl sĩa, ki la machớng acho pỡq yễl loah carta án bữm.
12Bữn cũai sacũl lứq, o hỡn tễ bữn cũai achỗn tỗ pai án la cũai rangoaiq.

Atỡng Tễ Cũai Aloah

13Cũai aloah dốq pai neq: “Bữn cula samín ỡt crŏ́q yáng tiah vil, cớp bữn charán pla lứq ỡt tâng máh rana.”
14Cũai aloah palŏ́h tứng-tooc tâng cachơng án bếq, ariang toong pớh catáih, ma tỡ bữn rasĩc chu léq.
15Cũai aloah yống sana, ma dếh tâng bỗq bữm án aloah ễ chóq.
16Cũai aloah dốq chanchớm án rangoaiq hỡn tễ tapul náq samiang rangoaiq ca tĩeih atỡng.

Santoiq Pali Panha Canŏ́h Ễn

17Khân tamprưo tễ ŏ́c cũai rasuon ralỗih, ma tỡ cỡn ranáq tỗ bữm, ki la ariang nhếc cutũr acho bo án pỡq pha.
18-19Cũai dốq phếq cũai canŏ́h, dốq án pai la án pai ra‑ac sâng; ki la machớng cũai yúh pán saráh ũih ễ cachĩt cũai.
20Khân tỡ bữn bữn nlũiq ũih, ki ũih pât; khân tỡ bữn bữn cũai adon dáh tâng bỗq, ki tỡ bữn ŏ́c ralỗih.
21Cucháh táq yỗn cỡt rahững ũih, nlũiq ũih táq yỗn ũih blữ; machớng ki tê cũai lễuq-asễuq táq yỗn cỡt ralỗih.
22Ŏ́c ravoŏq yớu, ki pachóc pachĩac lứq; cớp cũai tamứng án lưn chái lứq.
23Bữn cũai táq ntỡng santoiq ễm o lứq, ma tâng mứt pahỡm án bữn moang ŏ́c tachoât; ŏ́c ki la machớng ĩt práq tiaq blom adéh cutễq.
24Cũai ễ táq cũai canŏ́h, án táq nan táq ntỡng o lứq chóq cũai ki, ma mứt án cooc ravĩat. 25Án táq ntỡng khễuq, ma chỗi noap santoiq án pai, yuaq ŏ́c loâi ndỡm níc mứt pahỡm án. 26Án ỡt pul cutooq níc ŏ́c kêt, ma nỡ‑ra dũ náq cũai bữn hữm máh ranáq án táq.
27Cũai píq prúng sĩ chóq cũai canŏ́h, lứq án toâp sapứl tâng prúng ki. Cũai aléq táq yỗn tamáu sapĩl tễ cóh, tamáu ki lứq sapĩl catât án bữm.
28Cũai kêt cũai canŏ́h, dốq án táq ntỡng lauq tễ cũai ki, ễq cũai ki cỡt ngua; cũai ca achưng alư yớu ma tỡ bữn lứq, la samoât án dững ŏ́c ralốh-ralái pỡ yớu.