3

Nau Kloh Ueh Nau Gĭt Yô̆

1Pôri tơlah khân may rêh jêh ndrel ma Brah Krist, joi hom ndơ tâm trôk, ta nây Brah Krist gŭ mpeh pama Brah Ndu. 2Rŏng mĭn hom ndơ tâm trôk, mâu di ma ndơ neh ntu ôh. 3Yorlah khân may khĭt jêh, jêh ri nau rêh khân may pôn jêh ndrel ma Brah Krist tâm Brah Ndu. 4Tơlah Brah Krist, nau rêh khân may mra tâm mpơl, dôl nây lĕ khân may mra tâm mpơl ndrel ma Păng tâm nau chrêk rmah.
5Pôri nkhĭt lơi jâng ti luh bơh neh ntu gŭ tâm khân may, nâm bu ntĭt: nau văng tĭr, nau ƀơ̆ ƀơch, nau nglay săk ŭch, nau ŭch mhĭk jêh ri nau kơnh ir, nau kơnh ir jêng tâm ban ma nau mbah rup brah. 6Yor lĕ nau nây nau ji nuih Brah Ndu njŭr tâm klơ khân may mâu tông. 7Kăl e ri ri dôl khân may hôm hăn tâm nau nây, khân may ƀư tâm ban pô nây lĕ. 8Ƀiălah aƀaơ doh mƀăr lơi lĕ nau aơ, nau ji nuih, nau mhĭk djơh jêh ri nau janh. Lơi ngơi nchơt tâm phong, nau ngơi ƀơ̆ ƀơch bơh trôm mbung khân may.
9Lơi ƀư nau mƀruh ndrăng khân may nơm, yorlah khân may doh mƀăr lơi jêh bunuyh ơm nđâp ka păng. 10Jêh ri nsoh bunuyh mhe, păng ntơm jêng mhe tâm nau gĭt năl tĭng nâm rup Nơm rhăk păng. 11Ta aơ mâu geh phung Grek, mâu lah phung Yuđa, bunuyh koh ntâu, mâu lah bunuyh mâu geh koh ntâu, bunuyh bri mâu lah phung Syth, phung dĭk bu mâu lah kon me, ƀiălah Brah Krist jêng lĕ rngôch jêh ri ma lĕ rngôch.
12Pôri yorlah khân păng jêng Brah Ndu săch, jêng phung kloh ueh, jêh ri phung Brah Ndu rŏng, nsoh hom nau blau yô̆ nuih n'hâm ueh, nau tông bâr, nau rdơ̆ rbăn jêh ri nau nsrôih. 13Tơlah du huê tâm khân may geh nau tâm keh đah bu êng, ăn khân may yơh an ma bu jêh ri yô̆ an: Nâm bu Kôranh Brah hŏ yô̆ an jêh ma khân may, pôri ăn khân may tâm yô̆ ndrăng khân may nơm tâm ban lĕ. 14Ƀiălah rlau lơn ma nau nây, ăn khân may nsoh nau rŏng, yorlah păng jêng nau tâm rnglăp tâm nau ueh rah vah.
15Ăn nau đăp mpăn bơh Brah Krist chiă uănh tâm nuih n'hâm khân may, ma nau nây Brah Ndu kuăl jêh khân may gay tâm rnglăp jêng knŏng du săk jăn jêh ri ăn khân may kah gĭt tôr.
16Dăn nau ngơi Brah Krist gŭ tâm nuih n'hâm khân may jêh ri khân may bêng ler tâm lĕ rngôch nau blau mĭn. Ăn khân may dŏng hom ma lĕ nau mprơ, nau mprơ kloh ueh, nau mprơ Brah chrêk rmah, nau mprơ aơ ăn he nti jêh ri nsŭk nsôr ndrel, yor dơi nau Kôranh Brah ăn, yor nây ăn he lĕ nuih n'hâm mprơ tâm rnê ma Brah Ndu. 17Nđâp tơlah khân may ngơi mâu lah ƀư, ăn khân may ma amoh Kôranh Brah Yêsu tâm ban lĕ, dơi ƀư lĕ rngôch nau, yor tă Păng he lah ueh Brah Ndu jêng Brah Ndu Mbơ̆.

Nau Vay Tâm Ngih Ngih Vâl

18Hơi phung jêng ur bu tông hom ma sai khân ay yorlah nau nây jêng di tâm Kôranh Brah. 19Hơi phung sai bu rŏng hom ma ur khân may, lơi ngơi ji nuih đah khân păng ôh.
20Hơi phung kon, tông hom ma mbơ̆ mê̆ khân may, tâm lĕ ntil nau, yorlah nau nây ƀư maak ma Kôranh Brah. 21Hơi phung jêng mbơ̆, lơi lŏk lôr phung kon khân may, klach lah khân păng rdja nuih n'hâm.
22Hơi phung jêng oh mon bu tông hom ma kôranh khân may ta neh ntu aơ tâm lĕ rngôch ndơ, mâu di tra năp măt khân păng dơm ôh nâm bu he ŭch ƀư maak ma bu, ƀiălah ăn he klach yơk yor ma Kôranh Brah, ăn sŏk nuih n'hâm pah kan răp jăp. 23Moh ntil khân may ƀư, ƀư hom ma lĕ nuih n'hâm nâm bu he ƀư ma Kôranh Brah lĕ, mâu di ma bunuyh ôh. 24Yorlah gĭt jêh ma khân may mra sŏk dơn bơh Kôranh Brah nau ndơn drăp jêng nau nkhôn. Ăn khân may pah kan ma Brah Krist jêng Kôranh Brah. 25Mbu nơm gŭ ngau mâu di mra sŏk dơm nau kue păng nơm: Mâu geh nuyh koh dŏng ôh.