5

Nau Chih Ta Klo Mpir

1Hđăch Beltisasar nkra nau nhêt sông toyh ma du rbăn nuyh kôranh păng, jêh ri păng nhêt dak play kriăk ƀâu ta năp khân păng. 2Dôl nhêt dak play kriăk ƀâu hđăch Beltisasar đă bu njŭn ma păng ka chok khăl ƀư ma mah jêh ri prăk hđăch Y-Nebukatnetsar mbơ̆ păng sŏk jêh bơh ngih brah ta ƀon Yêrusalem, gay ma hđăch jêh ri phung kôranh păng, phung ur păng jêh ri phung ur yông păng dŏng nhêt. 3Bu njŭn kachok khăl mah bu sŏk bơh ngih brah, ngih Brah Ndu ta bon Yêrusalem; ur păng, jêh ri phung ur yông păng dŏng nhêt. 4Khân păng nhêt dak play kriăk ƀâu jêh ri tâm rnê ma phung brah ƀư ma mah, prăk, kông, loih jêh ri lŭ.
5Ƀât lât geh nglau ti bunuyh tâm mpơl jêh ri chih ta kalơ klo mpir ngih hđăch, mơ pa jâng jrêng; jêh ri hđăch saơ nglau ti nây dôl gŭ chih. 6Dôl nây muh măt păng êr, jêh ri nau păng mĭn ƀư rŭng păng; jâng krŭng păng rơ ia, jêh ri kô mâk păng n'goh. 7Hđăch nter huy đă kuăl phung n'hŭm, phung Kaldê, jêh ri phung nchrâng mănh. Hđăch ngơi ma phung njêh n'gor bri Babilôn, lah: "Mbu mra uănh nau chih aơ jêh ri tâm mpơl nau rblang ma gâp, gâp mra nsoh păng ao chăng ĭr, văn kông mah ta trôko păng, jêh ri ăn păng jêng kôranh mrô pe tâm ƀon bri hđăch." 8Pô ri lĕ rngôch phung njêh hđăch tât, ƀiălah khân păng mâu dơi uănh nau chih nây ôh, mâu lĕ dơi tâm mpơl nau rblang ma hđăch. 9Jêh ri hđăch Beltisasar uh ah ngăn, muh măt păng êr lơn, jêh ri phung kôranh păng mâu gĭt moh ƀư.
10Yor nau phung hđăch jêh ri phung kôranh păng ngơi, hđăch bu ur lăp tâm jrô nhêt sông. Hđăch bu ur lah: "Ơ hđăch, ăn may gŭ reh n'ho ro! Lơi ăn nau may mĭn nây ƀư mâu đăp may mâu lĕ ăn muh măt jêng êr. 11Tâm ƀon bri hđăch may geh du huê bunuyh geh huêng brah phung brah kloh ueh gŭ tâm păng. Tâm rnôk mbơ̆ may bu saơ tâm nơm nây nau ang, nau gĭt rbăng, jêh ri nau njêh tâm ban ma nau njêh phung brah. Pô ri hđăch Y-Nebukatnetsar mbơ̆ may, mbơ̆ may hđăch, njêng păng kôranh ma phung rƀên, phung n'hŭm, phung Kaldê, jêh ri phung nchrâng mănh. 12Yorlah Y-Daniel, nơm hđăch ntơ amoh Beltisasar, geh huêng brah ueh, nau blau mĭn, nau gĭt rbăng blau rblang nau mbơi saơ, tâm mpơl nau ndâp, jêh ri nkra nau jêr jŏk. Aƀaơ ăn bu kuăl Y-Daniel, jêh ri păng mra rblang nau nây."
13Pô ri bu njŭn Y-Daniel tât ta năp hđăch. Hđăch lah ma Y-Daniel: "May hĕ jêng Y-Daniel nây, du huê tâm phung bu nă Yuda, hđăch mbơ̆ gâp nhŭp tă bơh n'gor bri Yuda? 14Gâp tăng bu lah may geh huêng brah phung brah gŭ tâm may, jêh ri bu saơ tâm may nau ang, nau gĭt rbăng, jêh ri nau njêh lơn. 15Bu njŭn jêh phung njêh jêh ri phung n'hŭm ta năp gâp gay ma khân păng uănh nau chih aơ jêh ri rblang păng ma gâp, ƀiălah khân păng mâu dơi rblang nau nây ôh. 16Ƀiălah gâp tăng bu lah may dơi rblang jêh ri nkra nau jêr jŏk. Pô ri tơ lah may dơi uănh nau chih nây jêh ri rblang păng ma gâp, gâp mra nsoh may ma ao chăng ĭr, văn kông mah ta trôko may jêh ri ăn may jêng kôranh mrô pe tâm ƀon bri hđăch."
17Jêh ri Y-Daniel plơ̆ lah ta năp hđăch: "Ăn may prăp ma may nơm ndơ ăn nây, jêh ri ăn nau nkhôm ma nơm êng; ƀiălah ăt gâp mra uănh ma hđăch nau chih aơ jêh ri rblang păng ma may. 18Ơ hđăch, Brah Ndu Nơm Kalơ Lơn ăn jêh ma Y-Nebukatnetsar mbơ̆ may ƀon bri hđăch, nau jêng toyh, nau chrêk rmah, jêh ri nau rnam. 19Jêh ri yorlah Brah Ndu ăn jêh ma păng nau jêng toyh nây, lĕ rngôch phung ƀon lan, phung ndŭl mpôl bunuyh jêh ri phung ngơi nau êng êng râp sâr jêh ri klach ta năp păng. Păng nkhĭt lơi mbu nâm păng ŭch; păng om gŭ rêh mbu nâm păng ŭch. Păng n'hao mâu lah n'glưh mbu nâm păng ŭch. 20Ƀiălah tơ lah nuih n'hâm păng dăng kŏ păng ƀư ma nau brơl Brah Ndu n'glưh păng bơh sưng hđăch jêh ri sŏk lơi nau chrêk rmah bơh păng. 21Bu nsot păng bơh tâm nklang phung bunuyh, jêh ri ăn nau mĭn păng jêng nâm bu nau mĭn mpa bri; jêh ri păng gŭ ndrel ma seh bri. Bu siăm păng ma gơ̆ nâm bu ndrôk, jêh ri săk jăn păng bĕ ma dak ngom bơh trôk kŏ tât păng gĭt Brah Ndu Nơm Ta Kalơ Lơn chiă uănh tâm ƀon bri hđăch bunuyh, jêh ri păng n'hao mbu nâm păng ŭch ăn chiă uănh. 22Bi may, Ơ Y-Beltisasar kon bu klâu păng, mâu tông yơk ma nuih n'hâm may ôh, nđâp tơ lah may gĭt jêh lĕ nau nây kađôi. 23Ƀiălah may n'hao may nơm tâm rdâng đah kôranh Brah tâm trôk; bu njŭn ta năp may kachok khăl bơh ngih păng, jêh ri may, phung kôranh may, phung bu ur may, jêh ri phung ur yông may dŏng prăp nhêt dak play kriăk ƀâu. Jêh ri may tâm rnê jêh phung brah ƀư ma prăk, mah, kông, loih, si jêh ri lŭ, phung mâu blau saơ, mâu gĭt tăng, mâu gĭt rbăng ôh; ƀiălah may mâu ăn chrêk rmah ôh ma Brah Ndu nơm djôt n'hâm nau rêh may jêh ri lĕ rngôch trong may.
24Pô ri yơh, păng njuăl nglau ti aơ chih nau aơ.
25"Pô aơ nau chih nây: MÊNÊ, MÊNÊ, TÊKEL, UPARSIN.
26Aơ nau rblang ma păng: M Ê N Ê: Brah Ndu tâm nal jêh nar ƀon bri hđăch may jêh ri ăn păng lôch.
27TÊKEL: Bu veh jêh may tâm njing jêh ri saơ may mâu tŏng njing.
28PÊRES: Bu tâm pă nkhah jêh ƀon bri hđăch may, jêh ri ăn jêh ma phung Mêdơ jêh ri phung Persi." 29Jêh ri Y-Beltisasar đă bu sâm nsoh ao chiăng ĭr ma Y-Daniel, sâm văn kông mah ta trôko păng, jêh ri ăn bu mbơh ma păng jêng kôranh mrô pe tâm ƀon bri hđăch.
30Măng nây yơh bu nkhĭt hđăch phung Kaldê Y-Beltisasar. 31jêh ri Y-Darius bunuyh Mêdơ sŏk ƀon bri hđăch păng, tơ lah Darius geh prau jât ma bar năm jêh.