39

1“Mới dáng tỡ, bo léq mbễq cán ỡt tâng cóh sarống con? Mới kĩaq nhêng, ma tỡ bữn, yỡt sarống con? 2Mới dáng tỡ, maléq dũn án ỡt parsễ? Mới dáng tỡ, bo léq án sarống con? 3Mới dáng tỡ, bo léq charán ki sarũt tacu ễ sarống con toau án sarống con án? 4Con ki toâr achỗn tâng mpứng dĩ sarứng; toâq án dễq, ki án tỡ bữn píh chu loah.
5“Noau yỗn máh aséh dễn tâng arưih pupỡq ien khễ? Noau acláh aséh dễn yỗn lúh tứng-tooc? 6Cứq yỗn ntốq aiq cỡt ntốq án ỡt, cớp acláh án yỗn ỡt tâng ntốq cutễq báq cớp tapín. 7Tỗp án ỡt yơng tễ vil ca noâr parthúc-parthác; cớp tỡ bữn noau ma ĩt án, chơ ễp yỗn táq ranáq. 8Máh cuar cóh cỡt ntốq ruang bát án cơi chuaq cha; án chuaq cha bát sala ramoong.
9“Sangũr ễ táq ranáq yỗn mới tỡ? Toâq sadâu án ễ bếq tâng cuaq mới táq tỡ? 10Têq tỡ, mới chŏ́q sangũr toâq samữ, ớn án cái ruang? Tỡ la yỗn án cũat pali cutễq nia mới yỗn li loah tỡ? 11Mới têq poâng bán rêng án tỡ? Mới têq yỗn án táq ranáq ntâng tỡ? 12Mới chanchớm têq ễp án yỗn patiang máh palâi sarnóh mới tỡ? Tỡ la parỗm pachứm boq saro bân ntốq púh saro tỡ?
13“Khlap chớm dadieu paliang chái; ma án tỡ têq pâr samoât chớm calang cloc. 14Chớm dadieu dŏq tarễl án tâng pỡng cutễq, ễq cutâu tễ cutễq panứm yỗn. 15Ma án tỡ bữn dáng pai cŏh lơ ayững noau ễ tĩn tarễl án, tỡ la charán arưih ễ tĩn yỗn tarễl án cỡt pacháh. 16Án táq riang pai tarễl ki tỡ cỡn tarễl án; án tỡ dáng pasếq, chơ ranáq án táq pứt miat sâng. 17Cứq Yiang Sursĩ toâp táq yỗn án cỡt sacũl, cớp tỡ yỗn án bữn sarnớm roan. 18Ma toâq án tayoâq ễ lúh, án cacháng ayê chóq cũai tâng cloong aséh ca lúh tampling cớp án.
19“Yop ơi! Mới toâp táq yỗn aséh bữn bán rêng cớp yỗn án bữn cruoi cuti tâng tacong án tỡ? 20Têq mới yỗn aséh sadáih samoât lam, cớp yỗn aséh curư yỗn cũai cỡt ngcŏh tỡ? 21Canchop ayững án carieih cutễq tâng avúng cóh, cớp án lúh chái lứq chu ntốq cỡt yúc. 22Án tỡ bữn sâng ngcŏh, cớp tỡ bữn dau treh léq têq táq yỗn án píh chu loah. 23Máh cũai ca ỡt tâng cloong aséh bữn crơng choac tâng atĩ; crơng choac ki parkeh parnơi cớp bublưoq cỗ tễ moat mandang claq. 24Aséh ỡt sansớl cutễq ễ lúh rachíl; toâq sưong lavia casang achỗn, án tỡ têq ỡt tayứng tưt-bưt noâng. 25Toâq sưong lavia casang achỗn, án bữr casang tê; án têq hĩt phỗng cũai ca ễ toâq rachíl; án sâng sưong cũai sốt tahan ớn mut chíl.
26“Nŏ́q calang rien pâr tễ mới tỡ, toâq án paliang khlap ễ pâr chu coah angia pưn? 27Calang crức ỡt acoan mới ớn án tỡ, toâq án ễ táq sóh tâng cóh? 28Án táq sóh pỡng tamáu côl sarỡih lứq; án ỡt tâng crang táq ntốq parnoâng. 29Án ỡt kĩaq nhêng tễ ntốq ki, hữm dếh cheq cớp yơng hỡ, chơ crŏ́q ễ cubâuq sana. 30Máh con calang crức rôm parnơi mpễr cumáp charán, cớp calang crức bỡiq chic-lachic yóc aham.”