9

Yop

1Chơ Yop ta‑ỡi loah neq: 2“Lứq pĩeiq mới pai! Cứq dáng tễ ŏ́c mới pai ki; ma nŏ́q têq cũai hái cỡt tanoang o choâng moat Yiang Sursĩ? 3Bữn noau têq rasuon racloaq cớp Ncháu tỡ? Khân án blớh cũai toâq ngin trỗ, ma cũai ki tỡ têq ta‑ỡi muoi ŏ́c ntrớu. 4Yiang Sursĩ roan rangoaiq cớp rêng lứq. Tỡ bữn cũai aléq rơi ratáng chíl cớp án.
5“Án asĩc máh cóh, ma cóh ki tỡ bữn dáng; án talốh táh cóh king cỗ án sâng cutâu lứq tâng mứt. 6Án táq yỗn cốc cutễq cacưt, cớp ngooc tamáu ca cloaq cutễq la cỡt rabil-rabưl nheq. 7Án catoâng moat mandang tỡ yỗn loŏh, cớp catáng mantỗr tỡ yỗn claq poang. 8Ống Yiang Sursĩ toâp paliang paloŏng, cớp án tayáh tâng lampóh dỡq mưt. 9Yiang Sursĩ ayŏ́ng dŏq máh mantỗr tâng paloŏng yỗn aclaq poang; bữn mantỗr neq: Mantỗr Cubuoi, Mantỗr Anuac, Mantỗr Plĩng, cớp máh mantỗr coah angia pưn. 10Tỗp hái tỡ têq dáng raloaih tễ máh ranáq toâr án táq, cớp máh ranáq salễh án táq la hái tỡ rơi noap yỗn dũ.
11“Khân Yiang Sursĩ pỡq pha cứq, la cứq tỡ bữn hữm án; khân án ỡt ratớt cớp cứq, la cứq tỡ bữn hữm án tê. 12Noau têq catáng khân Yiang Sursĩ ĩt loah máh ramứh án ễ bữn? Lứq tỡ bữn noau khớn blớh neq: ‘Ntrớu anhia táq?’ 13Yiang Sursĩ tỡ bữn alíh ŏ́c cutâu án, cớp án tĩn sarúq máh cũai par‑ũal án; án tĩn sarúq máh cũai rachuai Rahap, la ngưoc tuang ca chíl án.
14“Ngkíq, nŏ́q têq cứq chuaq bữn santoiq ta‑ỡi loah Yiang Sursĩ, tỡ la chuaq ŏ́c dŏq rasuon racloaq cớp án? 15Lứq pai cứq tỡ bữn lôih ntrớu, ma cứq tỡ têq ta‑ỡi án; ống muoi ramứh sâng cứq têq táq, la sễq án sarũiq táq toâq án rablớh cứq. 16Tam án yỗn cứq têq táq ntỡng, ma cứq tỡ bữn noap án tamứng santoiq cứq. 17Án ớn cuyal rapuq lapoâp tứng-tooc cứq, ma tỡ bữn cỗ ranáq lôih ntrớu. 18Án tỡ bữn yỗn cứq têq bữn tangứh; ma án táq yỗn dỡi tamoong cứq yỗn bữn moang ŏ́c túh ngua. 19Nŏ́q têq cứq rơi aloŏh rêng chóq Yiang Sursĩ? Tỡ bữn noau têq padâm Yiang Sursĩ. Khân cứq ễ dững án chu ntốq parchĩn, noau rơi ễp yỗn án pỡq? 20Lứq pai cứq tanoang cớp sabớng, ma santoiq cứq toâp apớt cứq táq lôih. Dũ santoiq cứq pai, cỡt samoât cứq táq lôih.
21“Tam cứq tỡ bữn lôih ntrớu, ma cứq tỡ bữn pasếq ntrớu dỡi tamoong cứq; cứq cỡt pasâi pa-ŏh lứq tễ dỡi tamoong nâi. 22Cũai lôih cớp cũai tanoang la machớng nheq; Yiang Sursĩ lứq pupứt táh alới dũ náq. 23Santar sâng ŏ́c cuchĩt pứt toâq pỡ cũai o, ma Yiang Sursĩ ayê ra‑ac ŏ́c alới túh coat. 24Yiang Sursĩ khoiq chiau máh cruang cutễq nâi yỗn cũai sâuq cỡt sốt; cớp án yỗn cũai parchĩn parnai cỡt samoât moat sũt hỡ. Khân tỡ cỡn Yiang Sursĩ táq máh ranáq nâi, ki noau táq?
25“Máh tangái cứq vớt chái lứq, cỡt samoât cũai lúh tampling; tangái ki vớt chái lứq, ma chuaq ŏ́c bũi óh, ki ŏ́q loâng. 26Dỡi tamoong cứq vớt chái lứq, cỡt samoât cuyal phát ploaq tuoc; chái hỡn tễ calang crức pâr pachớt asễng cubâuq charán cacớt. 27Yiang Sursĩ ơi! Khân cứq ễ khlĩr nheq ŏ́c túh arức, cớp cứq táh chíq moat chưq cứq, chơ cacháng bũi óh ễn, 28noâng bữn ŏ́c túh arức toâq níc pỡ cứq, cớp cứq dáng samoât la Ncháu toâp noap cứq la cũai lôih. 29Ngkíq, khân anhia noap cứq la cũai lôih, ki cứq padóh rêng táq ntrớu ễ rasuon níc? 30Khân cứq ariau tỗ cứq toâq dỡq raloang lứq, cớp ariau atĩ toâq sabŏ́ng yỗn bráh, 31ma anhia noâng takễl cứq chu talĩng sarlốq lứq, táq yỗn dếh tampâc cứq cỡt casiet chíq tễ tỗ cứq.
32“Yiang Sursĩ tỡ cỡn cũai ĩn cứq, dŏq cứq têq ta‑ỡi loah án, dŏq hếq rasuon choâng moat án ca parchĩn parnai. 33Ma tỡ bữn noau khớn cỡt cũai mpứng dĩ yỗn hếq; tỡ bữn cũai aléq têq parchĩn yỗn cứq cớp Yiang Sursĩ. 34Tỡ bữn noau têq chuai cứq yỗn viaq tễ roap tôt tễ Yiang Sursĩ, táq yỗn cứq sâng tỡ bữn ngcŏh noâng án. 35Khân bữn noau chuai, cứq têq pai, cớp tỡ bữn ngcŏh noâng án; ma cứq tỡ têq táq ngkíq, yuaq mứt pahỡm cứq noâng sâng ngcŏh.