4

Âk Ntil Nau Nti Êng Êng

1Pô nây, hơi oh nâu phung gâp rŏng ngăn, phung jêng nau maak, jêh ri đon hđăch ma gâp, gŭ nâp hom tâm Kôranh Brah, hơi phung gâp rŏng ơi. 2Gâp vơh vơl ma H'Êvôdi jêh ri H'Sintich ăn gŭ du ai nau tâm Kôranh Brah, 3nđâp ma may, hơi nơm pah kan răp jăp đah gâp, gâp dăn ma may kơl bar hê bu ur nây, yorlah khân păng kơl tâm lơh jêh ndrel ma gâp tâm nau mhe mhan ueh, đah Y-Klêmăng jêh ri phung băl êng pah kan ndrel ma gâp. Amoh khân păng Brah Ndu nchih jêh tâm ndrom samƀŭt nau rêh.
4Maak mro hom khân may tâm Kôranh Brah, gâp rkêch đŏng, maak hom khân may. 5Ăn lĕ rngôch bunuyh gĭt nau rdơ̆ rbăn khân may. Kôranh Brah dăch jêh. 6Lơi ta khân may rngot rvê ma du ntil ndơ ôh, ƀiălah tâm lĕ ndơ ma nau mbơh sơm, nau vơh vơl, jêh ri nau tâm rnê, tâm mpơl hom nau khân may dăn ma Brah Ndu. 7Jêh ri nau đăp mpăn Brah Ndu rlau lơn ma lĕ rngôch nau blau mĭn, mra chiă uănh nuih n'hâm jêh ri nau mĭn khân may tâm Yêsu Krist.
8Pô nây mơ, hơi oh nâu, ma lĕ nau nanê̆, ma lĕ nau khư yơk, ma lĕ nau kloh, ma lĕ nau khư rŏng, ma lĕ nau geh lư n'găr ueh, tơlah geh nau ueh, jêh ri nau khư tâm rnê, ăn khân may mĭn ma nau nây. 9Moh nau khân may nti jêh, dơn jêh, tăng jêh, jêh ri saơ jêh tâm gâp, ăn khân may ƀư tâm ban lĕ, jêh ri Brah Ndu nơm đăp mpăn mra gŭ ndrel ma khân may.

Y-Pôl Tâm Rnê Ma Phung Philip Geh Nau Lŏng

10Gâp maak ngăn tâm Kôranh Brah yorlah aƀaơ khân may ntơm mĭn ma gâp du tơ̆. Khân may ăt mĭn ma nau nây, ƀiălah khân may mâu ru ôh. 11Mâu di gâp ŭch ngơi ma ndơ gâp pưt ôh; yorlah gâp nti jêh dơn ma nau maak moh nau tât ma gâp. 12Gâp gĭt gŭ tâm nau rêh ni, gâp gĭt gŭ tâm nau rmeh ler. Tâm lĕ rngôch nau jêh ri lĕ rngôch lam ntŭk gâp nti jêh gŭ tâm nau hơm jêh ri nau ji ngot, tâm nau rmeh jêh ri tâm nau sa sât ji ngot. 13Gâp dơi ƀư lĕ tâm Brah Krist, Nơm ƀư ăn ktang gâp. 14Pôri khân may ƀư ueh jêh yorlah khân may kơl gâp tâm nau rêh ni.
15Hơi phung Philip, khân may gĭt jêh dôl gâp ntơm nti nau mhe mhan ueh, dôl gâp du tă bơh n'gor Masêđôn, mâu geh phung ngih Brah Ndu êng tâm rnglăp đah gâp tâm nau ăn jêh ri nau sŏk dơn, knŏng phung khân may yơh. 16Yorlah ta ƀon Têsalônik bar tơ̆ jêh khân may njuăl ndơ ŭch kơl gâp. 17Mâu di gâp joi ndơ bu nhhơr ôh, ƀiălah gâp joi play dơi n'hao nau nkhôm ma khân may. 18Gâp geh sŏk jêh lĕ rngôch ndơ jêh ri gâp geh rmeh ler. Gâp geh âk jêh, yorlah sŏk dơn bơh Y-Êpaphodit ndơ khân may njuăl ma gâp nâm bu ndơ ƀâu kah, ndơ nhhơr nây Brah Ndu dơn jêng nau ƀư maak ma Păng. 19Brah Ndu gâp mra ăn ma khân may ăp ntil ndơ khân may pưt tĭng nâm nau păng ndrŏng tâm nau chrêk rmah tâm Yêsu Krist. 20Ma Brah Ndu, Mbơ̆ he yơh nau chrêk rmah ƀaƀơ n'ho ro. Amen.

Nau Khâl

21Ăn khân may tâm khâl đah phung kloh ueh tâm Yêsu Krist. Phung oh nâu gŭ ndrel ma gâp tâm khâl đah khân may. 22Lĕ rngôch phung kloh ueh tâm khâl đah khân may jêh ri phung tâm ngih Sêsar.
23Ăn nau yô̆ bơh Brah Yêsu Krist gŭ ndrel ma huêng khân may.